Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh Khẩn Thiết Kêu Gọi Hãy Đi Tiêm Ngừa Ngay và Ban Hành Lệnh Yêu Cầu Phải Mang Khăn Che Mặt Tại Các Khu Vực Bên Trong Nhà Để Ngăn Ngừa COVID-19 Lây Lan

CÔNG BỐ NGAY

Ngày 2 tháng 8 năm 2021

Lệnh Phải Mang Khăn Che Mặt Tại Các Khu Vực Bên Trong Nhà Của Các Hạt Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma, và Thành Phố Berkeley Có Hiệu Lực Kể Từ Thứ Ba

HẠT SANTA CLARA, Tiểu Bang California – Tiêm ngừa tiếp tục bảo vệ chúng ta không bị bệnh nặng vì COVID-19, nhưng với biến thể Delta của COVID-19 hiện đang lây nhiễm cho một số ít người đã tiêm ngừa cũng như nhiều người chưa tiêm ngừa, Viên Chức Y Tế của 8 Quận Hạt trong Vùng Vịnh đã ban hành Lệnh Y Tế buộc phải mang khăn che mặt tại các khu vực bên trong nhà ở các địa điểm công cộng. Các Lệnh này yêu cầu mọi người, dù đã tiêm ngừa hay chưa, phải mang khăn che mặt khi ở trong các khu vực bên trong nhà tại các nơi công cộng, với một số ngoại lệ giới hạn, kể từ lúc 12:01 sáng vào ngày Thứ Ba, ngày 3 tháng 8.

Tiêm ngừa vẫn là phương cách hữu hiệu nhất để chống lại COVID-19, bao gồm cả biến thể Delta. Dầu sao thì biến thể Delta cũng đang lây nhiễm cho một số ít những người đã tiêm ngừa trong Vùng Vịnh – mặc dù họ vẫn được bảo vệ đầy đủ để không bị bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong. Trong trường hợp khi có người đã tiêm ngừa bị nhiễm trùng, thì mang khăn che mặt sẽ ngăn không cho bệnh lây lan nhiều hơn. Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh kêu gọi mọi cư dân từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm ngừa, hãy đi tiêm ngừa càng sớm càng tốt.

Bác sĩ George Han, Phó Giám Đốc Y Tế Hạt Santa Clara tuyên bố “Mang khăn che mặt là một trong những phương cách dễ dàng và hữu hiệu nhất của chúng ta trong đại dịch này. Mang khăn che mặt nhiều hơn là cách dễ nhất và hay nhất để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng của chúng ta chống lại biến thể Delta mà vẫn để cho nhiều người khác có được các sinh hoạt mà họ yêu thích,” “Thuốc ngừa đã chứng tỏ là rất công hiệu trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong, và đang tiếp tục chứng minh được điều đó. Tuy nhiên, vì biến thể Delta có thể lây nhiễm dễ dàng một cách đáng ngại, kể cả đối với những người đã tiêm ngừa, chúng ta cần được khăn che mặt bảo vệ thêm trong đời sống, cho đến khi tất cả đều được tiêm ngừa, nhất là đối với trẻ con.”

Các Lệnh Y Tế này có mục đích làm giảm bớt việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và bảo vệ cho tất cả mọi người. Các Viên Chức Y Tế đang rất e ngại về mức độ truyền nhiễm đáng lo mới được phát hiện trong khắp Vùng Vịnh, nhất là đối với người chưa tiêm ngừa.  Một phần, cũng do biến thể Delta của COVID-19 đang lây lan, có thể truyền bệnh nhanh hơn các dạng trước đây của siêu vi khuẩn. Các thông tin gần đây của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh - CDC cũng cho thấy ngay cả những người đã tiêm ngừa đầy đủ, trong một số trường hợp vẫn có thể lây biến thể Delta cho người xung quanh, vì vậy mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà sẽ giúp chúng ta được bảo vệ thêm nhiều hơn.

Các Lệnh Y Tế mới bắt buộc phải mang khẩu trang vừa khít tại các khu vực bên trong nhà ở nơi công cộng. Khi ở bên trong nhà, dù là nơi công cộng hay tại nhà riêng, rủi ro lây nhiễm COVID-19 vẫn cao hơn, nhất là khi có người không sống cùng nhà. Các Viên Chức Y Tế cũng khuyên chủ nhân các sở làm hãy cung cấp khẩu trang cho những người vào bên trong cơ sở của họ, và các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng lệnh mang khăn che mặt cho các khu vực bên trong nhà.

Các Lệnh Y Tế hôm nay cũng phù hợp với hướng dẫn của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh và của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California, khuyên người đã tiêm ngừa đầy đủ hãy mang khăn che mặt khi ở trong các khu vực bên trong nhà. Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu, bao gồm cả việc tiêm ngừa nhiều hơn trong khắp vùng, để xác định khi nào thì có thể điều chỉnh hoặc gỡ bỏ Lệnh này.

Có thể tìm thấy thêm thông tin về lệnh y tế của Quận Hạt tại trang mạng COVID-19.

Tính cho đến ngày 30 tháng 7, năm 2021, đã có 84% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm liều thứ nhất, và có 78% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ngừa hoàn toàn. Có thể tìm thấy các thông tin mới nhất về tiêm ngừa và lấy hẹn trên trang mạng tiêm ngừa của Quận Hạt tại sccfreevax.org.

# # #

Liên Lạc Văn Phòng Truyền Thông Báo Chí:

Văn Phòng Truyền Thông Báo Chí – (408) 808-7863
[email protected]
Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp Hạt Santa Clara

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.