Viên Chức Y Tế Công Cộng Các Hạt Contra Costa, Santa Clara, và San Francisco Kêu Gọi Chủ Nhân Các Sở Làm Hãy Xem Xét Việc Yêu Cầu Nhân Viên Tiêm Ngừa Để Giúp Cho Nơi Làm Việc Được An Toàn Chống Lại Dịch COVID-19

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 22 tháng 7 năm 2021

 

Với các trường hợp nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh, khiến cho những người chưa tiêm ngừa có nhiều rủi ro bị bệnh nặng và tử vong, viên chức y tế của các Hạt Contra Costa, Santa Clara, và San Francisco khẩn thiết kêu gọi chủ nhân các cơ sở hãy xem xét việc áp dụng các chính sách yêu cầu nhân viên phải tiêm ngừa đầy đủ càng sớm càng tốt để được an toàn chống lại dịch COVID-19. 

Cho những nhân viên nào chưa được tiêm ngừa đầy đủ, chủ nhân sở làm phải yêu cầu và bắt buộc thi hành việc mang khăn che mặt theo như luật hiện hành của Tiểu Bang. Ngoài ra, chủ nhân sở làm được khuyến khích yêu cầu những người chưa tiêm ngừa hãy xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

“Các nhân viên chưa được tiêm ngừa COVID-19 gây nhiều rủi ro về sức khỏe và thiệt hại tiền bạc cho sở làm,” bác sĩ Chris Farnito, là Viên Chức Y Tế của Hạt Contra Costa nói. “Quan trọng hơn nữa, việc tiếp xúc và nhiễm bệnh tại nơi làm việc đã dẫn đến các bệnh nghiêm trọng và gây tử vong.”

Việc nới lỏng các biện pháp bảo vệ trong cộng đồng và tại sở làm từ giữa tháng 6 tại California và sư lây lan nhanh chóng của biến thể Delta của COVID-19, một biến thể dễ lây nhiễm hơn nhiều so với các chủng siêu vi khuẩn ban đầu, đã đưa đến tỷ lệ trường hợp bệnh cao hơn và do đó các rủi ro lây truyền cũng tăng nhiều hơn tại sở làm.

Chủ nhân các sở làm đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm môi trường làm việc được an toàn và giúp tăng tỷ lệ tiêm ngừa ở các nhân viên trong tuổi lao động khi yêu cầu tiêm ngừa như là điều kiện để làm việc, với một số ngoại lệ rất giới hạn cho các trường hợp được miễn vì lý do sức khỏe hoặc vì đức tin mãnhh liệt về tôn giáo.

Các số liệu tại địa phương và trong nước cho thấy người đã tiêm ngừa đầy đủ ít bị nhiễm COVID-19 hoặc ít phải nhập viện hơn nhiều so với những người chưa tiêm ngừa.

Bác Sĩ Susan Philip, Viên Chức Y tế của San Francisco nói: “Một chính sách chung về tiêm ngừa có thể có lợi cho các doanh nghiệp bởi vì các yêu cầu về việc cách ly không giống nhau cho nhân viên đã tiêm ngừa đầy đủ và nhân viên chưa được tiêm ngừa. Hiện tại, nhân viên chưa được tiêm ngừa vẫn phải cách ly trong ít nhất 10 ngày nếu có tiếp xúc với người có xét nghiệm dương tính, trong khi nhân viên đã tiêm ngừa đầy đủ không cần phải cách ly trừ khi họ có triệu chứng.”

Cách tốt nhất để chủ doanh nghiệp/chủ sở làm bảo đảm nhân viên tuân thủ các phòng bị thích hợp tại nơi làm việc là yêu cầu giấy tờ xác nhận đã tiêm ngừa COVID-19, hơn là chỉ để nhân viên tự xác nhận bằng lời.

Luật lao động hiện hành của Tiểu Bang và Liên Bang ủng hộ chủ doanh nghiệp/chủ sở làm yêu cầu giấy tờ xác nhận tình trạng tiêm ngừa, yêu cầu tiêm ngừa là điều kiện để làm việc, và yêu cầu thêm các phương pháp phòng bị cho sự an toàn, bao gồm mang khăn che mặt và thường xuyên xét nghiệm nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ. Có thể tìm thấy tài liệu này qua trang mạng của Sở Lao Động và Nhà Ở Công Bằng của California.

Bác Sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara nói: “Từ khi tiêm liều thuốc ngừa COVID-19 đầu tiên đến nay là tám tháng, thuốc tiêm ngừa COVID-19 đã chứng minh có nhiều hiệu quả, rất an toàn và đây chính là phương tiện quan trọng nhất chúng ta có được để ngăn ngừa bệnh COVID-19, việc nhập viện và tử vong. Chúng tôi khuyến khích các chủ doanh nghiệp/chủ sở làm có các hành động dứt khoát để khích lệ sự an toàn tại nơi làm việc chống lại COVID-19 qua việc tiêm ngừa và các yêu cầu khác để sở làm được an toàn.”

Để biết thêm thông tin về việc tiêm ngừa COVID-19 an toàn, miễn phí và thuận tiện, hãy vào trang www.sccfreevax.org.

###

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.