Hạt Santa Clara Chỉnh Đổi Lại Tiêu Chuẩn Xác Nhận Các Trường Hợp Tử Vong Do COVID-19

CÔNG BỐ NGAY

Thay Đổi Này Giúp Số Liệu Các Trường Hợp Tử Vong Do Đại Dịch Gây Ra Giảm Xuống Khoảng 22 Phần Trăm

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Để hiểu rõ hơn những ảnh hưởng y tế của đại dịch COVID-19 lên toàn cộng đồng, hôm nay, Hạt Santa Clara ra thông báo rằng Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt đã chỉnh đổi phương pháp xác nhận và xét lại tất cả các trường hợp tử vong có liên quan đến COVID-19 của cư dân qua đời trong và ngoài quận hạt từ khi đại dịch bắt đầu.  Chỉnh đổi này giúp số liệu các trường hợp tử vong do COVID-19 từ khi đại dịch bắt đầu, giảm xuống khoảng 22 phần trăm.  Phương pháp xác nhận mới chỉ bao gồm các trường hợp tử vong có lý do tử vong là COVID-19 trên giấy khai tử, kết hợp với các thông tin từ các chuyên gia y tế  chẳng hạn như các bác sĩ y khoa và văn phòng Giảo Nghiệm Y Khoa của Quận Hạt.  Quận Hạt sẽ cập nhật các bảng số liệu trong vài ngày sắp tới với các tiêu chuẩn được sửa đổi trong việc xác nhận các trường hợp tử vong do COVID-19.

Bác Sĩ Sarah Rudman, Phụ Tá Viên Chức Y Tế Công Cộng của Hạt Santa Clara, nói: “Trong suốt đại dịch, chúng tôi đã cố gắng đưa ra những thông tin cần thiết nhất đến cho công chúng càng nhanh càng tốt.  Hiện nay, khi nhìn thấy việc tiêm ngừa được rộng rãi hơn, ít trường hợp nhiễm và tử vong hơn, chúng tôi có cơ hội để phân tích kỹ hơn các trường hợp tử vong được báo cáo trong thời gian cao điểm của đại dịch.  Phương pháp báo cáo số liệu tử vong mới này sẽ giúp chúng tôi nhìn lại và hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra trong Quận Hạt và tìm đến những phương cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng trong tương lai.   Đồng thời, chúng tôi xin chia buồn với tất cả các gia đình và người thân yêu của những ai đã qua đời trong thời gian có đại dịch, cho dù cái chết của họ có liên quan đến COVID-19 hay không.”

Cả hai phương pháp xác nhận các trường hợp tử vong do COVID-19 trước đây và hiện nay của Quận Hạt đều thỏa mãn các tiêu chuẩn do Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California đặt ra.  Phương pháp xác nhận trước đây bao gồm tất cả những ai nhiễm COVID-19 và qua đời, trong khi phương pháp xác nhận mới cập nhật chỉ tập trung vào nguyên nhân tử vong và phù hợp với các quyết định của Phòng Giảo Nghiệm Y Khoa trong các trường hợp có quyền giám định trùng lặp.  Phương pháp xác nhận mới cũng phù hợp với các phương pháp đang được áp dụng tại nhiều quận hạt khác trong toàn tiểu bang.  Với tiêu chuẩn mới này và sự sụt giảm tương ứng của các trường hợp tử vong, COVID-19 vẫn là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba cho cư dân Quận Hạt trong năm 2020.  Sở Y Tế Công Cộng sẽ tiếp tục xem xét các dữ liệu để hiểu rõ hơn các tác động của COVID-19, đặc biệt đối với các cộng đồng bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y tế Công cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.