Hạt Santa Clara Đạt Mức Quan Trọng 80% của Cột Mốc Tiêm Ngừa COVID-19 

CÔNG BỐ NGAY

Quận Hạt tiêm ngừa miễn phí cho tất cả những ai từ 12 tuổi trở lên

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California  Cuối tuần qua, người hội đủ điều kiện trong Hạt Santa Clara được tiêm ngừa COVID-19 với ít nhất một liều đã vượt qua mức 80%.  Quận Hạt tiếp tục tiêm ngừa COVID-19 miễn phí cho những ai đã hội đủ điều kiện. Chúng tôi khuyến khích cư dân nào còn chưa tiêm ngừa COVID-19, thì hãy đi tiêm ngừa ngay đi.  

Người đến tiêm ngừa, hoặc bạn bè có bằng chứng đã tiêm ngừa đưa người thân của mình đến tiêm ngừa, sẽ được xổ số trúng thưởng tại các địa điểm do Quận Hạt điều hành sau đây: trường trung học Overfelt High School, Expo Hall tại khu vực Hội chợ Fairgrounds, nhà thờ Emmanuel Baptist Church, Valley Specialty Center của bệnh viện Bascom, Sân Vận Động Levi (cho đến ngày 24 tháng 6), Trung tâm Cộng đồng Mountain View, và trường trung học Gilroy High School. Các địa điểm tiêm ngừa không có hẹn trước không tham gia vào xổ số.

“Chúng tôi vui mừng đã có 80% cư dân hội đủ điều kiện trong Hạt Santa Clara đã tiêm ngừa COVID-19 ít nhất với một liều,” bác sĩ Marty Fentersheib là Viên Chức phụ trách tiêm ngừa của Hạt Santa Clara cho biết.  “Chúng tôi tiếp tục cố gắng tiếp xúc với các nhóm bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất và có nhiều khó khăn để đi tiêm ngừa COVID-19. Quận Hạt đang đến tận cộng đồng các người dân này đang sinh sống để tiêm ngừa.”

Có hơn 1.3 triệu cư dân Hạt Santa Clara từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều ngừa COVID-19 và trên 71% đã tiêm ngừa đầy đủ.

Các địa điểm tiêm ngừa trong khắp Quận Hạt sẽ tiếp tục nhận tiêm ngừa COVID-19 cho người không có hẹn trước và cũng cho hẹn trong cùng ngày.

 

Địa Điểm

Ngày & Giờ

San José State University

129 S 10th St. San José, CA 95112

Buổi tối và cuối tuần

 

Thứ Tư, ngày 23 tháng 6: 12:00 trưa-7:00 tối

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall *Participating Raffle Location*
2542 Monterey Highway, Gate D
San José, CA 95111

Buổi tối và cuối tuần

Thứ Hai: 8:30 sáng-4:00 chiều
Thứ Ba-Thứ Năm: 1:00 trưa-8:00 tối

Thứ Sáu-Chủ Nhật: 8:30 sáng-4:00 chiều

Eastridge Mall (Aloha Roller Rink)
2190 Eastridge Loop #1402
San José, CA 95122

Cuối tuần

Thứ Hai- Thứ Sáu: 11:00 sáng-6:00 chiều Thứ Bảy & Chủ Nhật: 9:00 sáng-4:00 chiều

Valley Specialty Center *Participating Raffle Location*

751 S. Bascom Ave., Building Q

San José, CA 95128

Buổi tối và cuối tuần

 

Thứ Hai- Thứ Sáu: 12pm-7:30 tối

Thứ Bảy: 9:00 sáng-4:30 chiều

Emmanuel Baptist Church *Participating Raffle Location*
467 North White Road
San José, CA 95127

Thứ Ba- Thứ Sáu: 9:00 sáng-6:00 chiều

Valley Health Center East Valley

1993 McKee Rd, San José, CA 95133

Thứ Hai- Thứ Sáu: 8:45 sáng-3:45 chiều

 

Mexican Heritage Plaza (Gardner Health)
1700 Alum Rock Avenue
San José, CA 95116

Thứ Ba: 10:30 sáng-4:30 chiều
Thứ Tư: 12:00 trưa-5:00 chiều
Thứ Năm: 10:30 sáng-4:30 chiều

North East Medical Services
1870 Lundy Avenue
San José, CA 95131

Thứ Hai – Thứ Tư: 1:00 trưa-5:00 chiều

Thứ Năm: 2:45 chiều-5:00 chiều

Thứ Sáu: 1:00 trưa-5:00 chiều

Bay Area Community Health
VTA Santa Teresa Station
6360 Santa Teresa Blvd
San José, CA 95119

Thứ Hai – Thứ Năm: 9:00 sáng-4:00 chiều

Our Lady of Refuge

2165 Lucretia Ave

San José, CA 95122

Buổi tối

Thứ Hai, 21 tháng 6: 12:00 trưa-7:00 tối

KIPP Heartwood

1250 S. King Road

San José, CA 95122

Thứ Ba, 22 tháng 6: 1:00 trưa-6:00 chiều

Overfelt High School *Participating Raffle Location*

1835 Cunningham Avenue

San José, CA 95122

Buổi tối và cuối tuần

Thứ Năm, 24 tháng 6: 10 sáng-5:30 chiều
Thứ Sáu, 25 tháng 6: 11:30 sáng-7:30 tối
Thứ Bảy, 26 tháng 6: 10:00 sáng-5:30 chiều
Chủ Nhật, 27 tháng 6: 9:30 sáng-4:30 chiều

Sylvandale Middle School

653 Sylvandale Ave.

San José, CA 95111

Buổi tối

Thứ Năm, June 24: 12:00 trưa-7:00 tối

Downtown College Prep

1402 Monterey Road

San José, CA 95110

Buổi tối

Thứ Năm, 24 tháng 6: 2:00 chiều-7:00 tối

Bellarmine College Prep

960 W. Hedding St

San José, CA 95126

Buổi tối

Thứ Năm, 24 tháng 6: 11:00 sáng-7:00 tối

Night Clinic at San Pedro Square Market

73 N. San Pedro Street (next to Old Wagon Saloon)

San José, CA 95110

Buổi tối

Thứ Năm, 24 tháng 6: 7:00 tối-11:00 tối

August Boeger Middle School

1944 Flint Ave

San José, CA 95148

Thứ Sáu, 25 tháng 6: 1:00 trưa-6:00 chiều

Bridges Academy

1702 McLaughlin Ave, San José, CA 95122

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 11:30 sáng-7:00 tối

AACI at Biblioteca Latino Americana

921 S. 1st St

San José, CA 95110

Thứ Sáu, 25 tháng 6: 9:00 sáng-3:00 chiều


# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y tế Công cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.