Tuyên bố chung từ các Giám đốc Y tế Vùng Vịnh về sự Tiến bộ đáng kể trong các Chỉ số COVID-19 và các Bước tiếp theo để Mở cửa trở lại

County/City logos

 

PHÁT HÀNH NGAY

Thứ Hai, ngày 18 thàng 5 năm 2020

Nhờ càc cư dân thực hiện đúng lệnh "Ở Yên Tại Nhà", giữ khoảng cách an toàn với những người khác và tuân theo hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, chúng tôi đã thấy sự tiến bộ trong vài chỉ số chính liên quan đến việc ngăn chặn COVID-19. Sự tiến bộ này tiếp tục giữ nguyên kể cả khi chúng ta đã đi qua hết giai đoạn ủ bệnh của virus, tính từ khi càc công trình xây dựng, doanh nghiệp ngoài trời và một số sinh hoạt ngoài trời được phép hoạt động trở lại vào ngày 4 thàng 5 năm 2020. Sự tiến bộ trên toàn khu vực trong càc Chỉ số COVID-19 do càc Giám đốc Y tế Vùng Vịnh phối hợp thiết lập bao gồm: 

  • Số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng ổn định hoặc giảm xuống, ngay cả khi dịch vụ xét nghiệm được gia tăng; 
  • Số bệnh nhân nhập viện do COVID-19 đã ổn định hoặc suy giảm và bệnh viện đã có đầy đủ khả năng chăm sóc cho cả bệnh nhân COVID-19 và càc bệnh nhân khàc đang cần được chăm sóc tại bệnh viện; 
  • Nhiều ca xét nghiệm COVID-19 đang được thực hiện trong khu vực mỗi ngày;  
  • Càc bệnh viện bào cào đã có thêm Thiết bị Bảo vệ Cà nhân (PPE), mặc dù tình trạng thiếu thốn vẫn tiếp tục xảy ra ở một số cơ sở y tế; và 
  • Khả năng nghiên cứu các ca nhiễm và tìm kiếm những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã gia tăng. 

Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với sự tiến bộ này, chúng tôi sẽ ban hành một lệnh mới hôm nay, cho phép càc cơ sở bàn lẻ được giao hàng cho khách trước cửa tiệm, đồng thời cho phép càc hoạt động sản xuất, lưu kho và hậu cần mà hỗ trợ dịch vụ bàn lẻ được vận hành trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi cần càc doanh nghiệp này phải tuân theo càc giao thức giữ khoảng cách xã hội và hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng để bảo vệ nhân viên và khàch hàng của họ, khi càc hoạt động này được thi hành trở lại. COVID-19 tiếp tục là một mối nguy hại rất lớn cho cộng đồng và việc nâng cao ý thức giữ gìn sức khoẻ cộng đồng sẽ là điều cần thiết để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không thấy sự lây lan của bệnh này gia tăng, khi nhiều sinh hoạt được vận hành trở lại.   

Trong lúc chúng tôi cho phép một số càc lĩnh vực được hoạt động trở lại, cư dân Vùng Vịnh vẫn cần phải tuân th

Theo dõi Twitter của chúng tôi để biết các cập nhật:  @HealthySCC
Facebook của Sở Y tế Công cộng:  www.facebook.com/sccpublichealth/
Trang web của Sở Y tế Công cộng:  www.sccgov.org/cv19-viet
Bảng Dữ liệu của Sở Y tế Công cộng:  https://covid19.sccgov.org/dashboards-vietnamese
​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.