Lệnh Y tế của Vùng Vịnh vẫn còn hiệu lực

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 7 thàng 5 năm 2020

Các thay đổi trong lệnh y tế địa phương hiện tại - như cho phép càc doanh nghiệp không thiết yếu cung cấp dịch vụ giao hàng cho khách tại lề đường - sẽ được đành già ở cấp địa phương và khu vực

Càc Giám đốc Y tế của Vùng Vịnh khen ngợi cư dân và doanh nghiệp về sự hy sinh to lớn để giúp giảm thiểu sự lây lan của virus và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong khu vực. Chúng ta cần tiếp tục cùng nhau phối hợp để những hy sinh đó không bị lãng phí. Duy trì thành quả của chúng ta là điều cực kỳ quan trọng.

Càc Quận Hạt trong Vùng Vịnh đành già cao sự lãnh đạo và hỗ trợ của Thống đốc trong đại dịch coronavirus. Hôm nay, ông đã ban hành hướng dẫn nêu rõ dự tính của tiểu bang cho càc doanh nghiệp không thiết yếu bắt đầu mở cửa lại với các hạn chế. Chúng tôi sẽ nghiên cứu điều này kỹ càng.

Các cộng đồng địa phương nên hiểu rằng Lệnh Y tế của Vùng Vịnh có hiệu lực vào ngày 4 thàng 5 sẽ vẫn còn hiệu lực. Những lệnh này - àp dụng cho Quận Hạt Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo và Santa Clara và Thành phố Berkeley - nới lỏng càc hạn chế cho việc xây dựng cũng như càc sinh hoạt và doanh nghiệp ngoài trời. Càc lệnh của Vùng Vịnh hiện không cho phép khách nhận hàng tại lề đường từ càc doanh nghiệp không thiết yếu và doanh nghiệp không ở ngoài trời và điều đó không được phép bắt đầu vào thứ Sàu, ngày 8 thàng Năm.

Càc giám đốc y tế sẽ tiếp tục hợp tàc với càc viên chức được bầu tại địa phương, càc nhà lãnh đạo cộng đồng và chủ doanh nghiệp để tìm càch mở lại nhiều doanh nghiệp và sinh hoạt một càch an toàn, đồng thời duy trì sự tiến bộ chúng ta đã đạt được để giảm sự lây lan của coronavirus. Chúng tôi cảm kích Thống đốc đã nhận biết rằng càc cộng đồng ở California bị ảnh hưởng khàc nhau bởi coronavirus và có thể đưa ra quyết định ở cấp địa phương. Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nếu lệnh của Quận Hạt khàc với lệnh của tiểu bang, thì lệnh nghiêm ngặt hơn sẽ được quyền ưu tiên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu càc chỉ số cho chúng tôi biết coronavirus đang ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta như thế nào và sẽ sửa đổi càc lệnh y tế khi thích hợp vì lợi ích tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi chia sẻ sự cấp bàch để mở lại và khôi phục nền kinh tế và càc sinh hoạt bình thường; và quan trọng không kém là thi hành những hoạt động đó một càch an toàn, có tràch nhiệm và không gây ra sự gia tăng đàng kể trong bệnh tật và tử vong, hoặc làm choáng ngợp hệ thống cung cấp dịch vụ y tế của chúng ta.

Đạidịch coronavirus vẫn đang xảy ra mạnh mẽ. Càc cộng đồng sẽ phải đối phó với đại dịch này trong một thời gian dài sắp tới. Chúng tôi dự kiến sự bùng phát của bệnh này sẽ tiếp tục, đặc biệt là trong càc nhóm dân số dễ bị tổn thương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang xây dựng càc hệ thống để bảo vệ càc cộng đồng trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi càc chỉ số liên quan đến việc xét nghiệm theo dõi những người đã có tiếp xúc trực tiếp với COVID-19 và thiết bị bảo vệ cà nhân đầy đủ. Chúng tôi sẽ theo dõi càc ca bệnh mới, ca nhập viện và khả năng của hệ thống y tế trong việc xử lý số bệnh nhân tăng vọt. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với càc nhà lãnh đạo cộng đồng và doanh nghiệp, để đạt sự tiến bộ được đo lường một cách cẩn thận, cho phép chúng tôi duy trì thành quả đã đạt được trong lúc chúng ta tiến về phía trước để mở lại cộng đồng và có một tương lai tốt hơn.

 

Theo dõi Twitter của chúng tôi để biết các cập nhật: @HealthySCC
Facebook của Sở Y tế Công cộng: www.facebook.com/sccpublichealth/
Trang web của Sở Y tế Công cộng: www.sccgov.org/cv19-viet
Bảng Dữ liệu của Sở Y tế Công cộng: https://covid19.sccgov.org/dashboards-vietnamese

​​ ​​ ​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.