Giới Chức Lãnh Đạo Hạt Santa Clara Lo Ngại Vì Nhu Cầu Tiêm Phòng COVID-19 Sút Giảm, Kêu Gọi Công Chúng Tiếp Tục Đi Chủng Ngừa

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 30 tháng Tư năm 2021

Đặc biệt kêu gọi giới trẻ và thanh thiếu niên hãy đi tiêm ngừa; có thêm địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn  trước, có thêm giờ cho buổi tối/cuối tuần, và hẹn trong cùng ngày

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Mặc dù có hơn 2/3 cư dân từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm ngừa COVID-19 ít nhất 1 liều, giới chức Hạt Santa Clara đang lo lắng về nhu cầu tiêm phòng gần đây đã giảm xuống và kêu gọi công chúng tiếp tục chủng ngừa để bảo vệ mạng sống, ngăn ngừa các biến thể nguy hiểm lây lan, và giúp cộng đồng vượt thoát đại dịch.  Quận Hạt cũng đặc biệt kêu gọi giới trẻ và thanh thiếu niên đi tiêm ngừa càng sớm càng tốt. Giới trẻ từ 18-29 tuổi chiếm đa số thành phần chưa được tiêm ngừa trong Quận Hạt, và tuy tỷ lệ số trường hợp nhiễm đang đứng lại hoặc sút giảm, lớp tuổi 18-34 có tỷ lệ nhiễm COVID cao nhất so với các nhóm khác.

“Tôi hết sức lo lắng khi thấy nhu cầu tiêm phòng đã sút giảm trong khoảng một tuần lễ gần đây,” bác sĩ Marty Fenstersheib, là Viên Chức phụ trách việc Xét Nghiệm và Tiêm Ngừa Hạt Santa Clara  cho biết. “Chúng ta đã tiến rất xa, những vẫn chưa hoàn toàn thành công. Hôm nay tôi kêu gọi mọi người hãy đi tiêm ngừa để giúp chúng ta được toàn mạng và bảo vệ cộng đồng không nhiễm các biến thể nguy hiểm, và giúp chúng ta vượt thoát đại dịch này.  Chúng ta vẫn chưa đến đích cho tới khi tất cả những ai hội đủ điều kiện đều được tiêm ngừa.”

Có nhiều cơ hội để được tiêm ngừa trong khắp Hạt Santa Clara, bao gồm thêm địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước vào ban tối và cuối tuần, lấy hẹn tiêm ngừa trong cùng ngày, và các địa điểm lưu động cũng như đến tận nhà để tiêm ngừa.  Các địa điểm tiêm ngừa trong Quận Hạt sẽ tiếp tục nhận tiêm ngừa cho người không có hẹn trước trong tuần lễ tới, cũng như lấy hẹn trong cùng ngày, trong khắp Quận Hạt, bao gồm cả tại Sân vận động Levi. Những ai từ 16 tuổi trở lên, sống, đi làm hoặc đi học trong Hạt Santa Clara đều hội đủ tiêu chuẩn tiêm ngừa. Việc tiêm ngừa không có hẹn trước sẽ tùy thuộc vào số thuốc và khả năng tiêm ngừa của mỗi địa điểm.

Quận Hạt tiếp tục tập trung vào sự bình đẳng trong nỗ lực tiêm ngừa và giới chức lãnh đạo tiếp tục quan tâm về tỷ lệ tiêm ngừa thấp và các khó khăn trở ngại của các cộng đồng bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất. “Công việc của chúng tôi vẫn chưa kết thúc cho đến khi mọi người đều được tiêm ngừa,” tiến sĩ Rocio Luna, Phó Giám Đốc Điều Hành Hạt Santa Clara tuyên bố. “Chúng tôi làm việc với cộng đồng để hiểu rõ nhu cầu hơn và định hướng sách lược nhằm sẵn sàng tiêm ngừa cho mọi người, bao gồm cả giờ vào buổi tối và cuối tuần đồng thời đưa các thông điệp và thông tin phù hợp với ngôn ngữ và văn hoá.”

Có trên 67% người từ 16 tuổi trở lên hiện sống trong Hạt Santa Clara đã được tiêm ngừa với ít nhất 1 liều và có hơn 39% đã được tiêm ngừa đầy đủ. Để có được các thông tin mới nhất về tiêm ngừa, hãy vào trang mạng của Quận Hạt tại sccfreevax.org.

Hệ thống Y tế Quận Hạt và các địa điểm cộng tác nhận tiêm ngừa không có hẹn trước được liệt kê trong danh sách dưới đây. Những ai cần được tiêm ngừa được khuyến khích hãy đến một giờ trước khi địa điểm đóng cửa.

Địa điểm có nhiều ngày không cần hẹn trước:

 • Fairgrounds Expo Hall, 2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
  • Mở cửa 7 ngày mỗi tuần, 8:30 sáng - 4:00 chiều; Thứ Ba & Thứ Tư mở cửa đến 8 giờ tối. 
 • Eastridge Mall (Aloha Roller Rink), 2190 Eastridge Loop #1402, San Jose, CA 95122
  • ThứHai đến Thứ Sáu, 11 giờ sáng - 6 giờ tối; Thứ Bảy và Chủ Nhật, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều  
 • Emmanuel Baptist Church, 467 North White Road, San Jose, CA 95127
  • Thứ Ba đến Thứ Sáu, 8:45 sáng - 6 giờ chiều
 • East Valley Clinic, 1993 McKee Road, San Jose, CA 95133
  • ThứHai đến Thứ Sáu, 8:45 sáng - 4 giờ chiều 
 • Mexican Heritage Plaza, 1700 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95116
  • ThứBa đến Thứ Năm, 10:30 sáng – 4:30 giờ chiều; Thứ Tư, 12 giờ trưa đến 5:00 giờ chiều 
 • Overfelt High School, 1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122
  • Thứ Sáu 30/4, 11 giờ sáng - 6 giờ chiều; Thứ Bảy 1/5, 10 giờ sáng - 5 giờ chiều; Chủ nhật 2/5, 10 giờ sáng - 3 giờ chiều
  • Thứ Năm 6/5, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều; Thứ Sáu 7/5, 11 giờ sáng - 6 giờ chiều; Thứ Bảy 8/5, 10 giờ sáng - 5 giờ chiều; và Chủ nhật 9/5, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều 

Địa điểm không cần hẹn trước, chỉ có một ngày:

 • John Vianney Catholic Church, 4600 Hyland Ave, San Jose, CA 95127
  • ThứSáu 30/4, 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
 • James Lick High School (chương trình đặc biệt cho thanh thiếu niên/học sinh)), 57 North White Road, San Jose, CA 95127
  • ThứBảy ngày 1/5, 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
 • County Service Center, 1555 Berger Drive, San Jose, CA 95112
  • ThứHai ngày 3/5, 8:30 sáng - 4:30 chiều 
 • Cristo Rey San José Jesuit High School, 1389 E. Santa Clara St., San Jose, CA 95116
  • ThứHai ngày 3/5, 11:00 sáng - 5:00 chiều 
 • Gilroy High School, 750 West 10th Street, Gilroy, CA 95020
  • ThứHai ngày 3/5, 8:30 sáng - 3:30 chiều 
 • Mexican Consulate, 302 Enzo Drive, San Jose, CA 95138
  • ThứTư ngày 5/5, 10 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều 
 • Milpitas Sports Complex, 1325 E. Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
  • ThứNăm 6/5, 1 giờ chiều - 8 giờ tối 
 • Sherman Oaks Elementary School, 1800 Fruitdale Avenue, San Jose, CA 95128
  • ThứSáu ngày 5/7, 1 giờ chiều - 7 giờ tối 
 • Washington Elementary, 100 Oak Street, San Jose, 95110
  • Thứ Bảy, 8/5, 10 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều 

 

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thêm tin tức mới: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.