Hệ Thống Y Tế Quận Hạt Thông Báo “Tuần Lễ Không Cần Hẹn Trước” Để Tiêm Ngừa COVID-19 Từ Ngày 27 Tháng Tư Đến Ngày 2 Tháng Năm

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 26 tháng Tư năm 2021

Không cần hẹn trước để được tiêm ngừa bắt đầu từ Thứ Ba tại các địa điểm tiêm ngừa của Hạt Santa Clara; Cũng có thể lấy hẹn cùng ngày tại sccfreevax.org

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Giới chức Hạt Santa Clara hôm nay đã thông báo là hầu hết các địa điểm của Quận Hạt sẽ nhận người đến tiêm ngừa mà không cần hẹn trước kể từ thứ Ba ngày 21 tháng Tư cho đến ngày Chủ Nhật, ngày 2 tháng Năm.

Cũng có thể lấy hẹn cùng ngày trên khắp Hạt Santa Clara, bao gồm tại sân vận động Levi’s Stadium và trung tâm mua sắm Eastridge Mall (Aloha Roller Rink). Những ai từ 16 tuổi trở lên sống, đi làm hoặc đi học trong Hạt Santa Clara đều hội đủ điều kiện tiêm ngừa. Việc tiêm ngừa không hẹn trước tùy thuộc vào số thuốc có được và các giới hạn của khả năng tiêm ngừa của địa điểm.

Quận Hạt tiếp tục nỗ lực tiếp xúc rộng rãi để các cộng đồng bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất được sẵn sàng tiêm ngừa và nhận các sự giúp đỡ khác. Quận Hạt và các tổ chức cộng tác cũng cố gắng để tăng các cuộc hẹn vào buổi tối và cuối tuần cũng như các địa điểm không cần có hẹn trước để toàn thể cộng đồng có thể sẵn sàng để được tiêm phòng.

“Bây giờ là thời điểm để đi tiêm ngừa,” bác sĩ Marty Fenstersheib, là Viên Chức phụ trách Xét nghiệm và Tiêm phòng COVID-19 cho biết. “Hãy cùng với hơn một triệu hàng xóm của quý vị đã bắt đầu đi tiêm ngừa, và hãy dừng bước tại một trong những địa điểm tiêm ngừa của chúng tôi hôm nay. Tiêm phòng rất quan trọng để bảo vệ cộng đồng, và chúng tôi sẽ không dừng tay cho đến khi tất cả những người hội đủ điều kiện đều có cơ hội để được tiêm chủng.”

Có hơn 65% người từ 16 trở lên sống trong Hạt Santa Clara đã nhận được một liều và hơn 37% đã được tiêm ngừa đầy đủ. Để biết được các tin tức mới nhất về tiêm chủng, hãy vào trang mạng của Quận Hạt tại sccfreevax.org.

Hệ thống Y tế Quận Hạt và các cơ quan hợp tác có địa điểm tiêm ngừa không cần có hẹn trước trong tuần này được liệt kê trong danh sách dưới đây. Những ai muốn tiêm ngừa, được khuyến khích hãy đến ít nhất là một giờ đồng hồ trước giờ đóng cửa.

Các địa điểm tiêm ngừa có nhiều ngày không cần có hẹn trước:

 • Fairgrounds Expo Hall, 2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
  • Thứ Ba ngày 27 tháng Tư đến Chủ Nhật ngày 2 tháng Năm, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều.
 • County Service Center, 1555 Berger Drive, San Jose, CA 95112
  • Thứ Ba ngày 27 tháng Tư đến thứ Sáu ngày 30 tháng Tư, từ 7:30 sáng đến 4:30 chiều
 • Emmanuel Baptist Church, 467 North White Road, San Jose, CA 95127
  • Thứ Ba ngày 27 tháng Tư đến thứ Sáu ngày 30 tháng Tư, từ 8:45 sáng đến 4:00 chiều
 • Mexican Heritage Plaza, 1700 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95116
  • Thứ Ba ngày 27 tháng Tư đến thứ Năm ngày 29 tháng Tư, từ 10:30 sáng đến 4:30 chiều (Thứ Ba/Thứ Năm); 12:00 giờ trưa cho đến 5:00 giờ chiều (Thứ Tư)
 • Gilroy High School, 750 West 10th Street, Gilroy, CA 95020
  • Thứ Ba ngày 27 tháng Tư đến thứ Sáu ngày 30 tháng Tư, từ 8:30 sáng đến 3:30 chiều
 • Mountain View Community Center, 201 South Rengstorff Avenue, Mountain View, CA 94040
  • Thứ Ba ngày 27 tháng Tư đến thứ Sáu ngày 30 tháng Tư, từ 8:30 sáng đến 5:45 chiều
 • Overfelt High School, 1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122
  • Thứ Năm ngày 29 tháng Tư đến Chủ Nhật ngày 2 tháng Năm, từ 10:00 sáng đến 3:00 chiều (Thứ Năm/Chủ Nhật); 10:00 sáng đến 5 giờ chiều (Thứ Sáu/Thứ Bảy)

Các địa điểm tiêm ngừa không cần có hẹn chỉ trong một ngày:

 • Martial Cottle Park, 391 Chynoweth St, San Jose, CA 95136 (vào cổng bên hông đường  Chynoweth Street)
  • Thứ Ba ngày 27 tháng Tư từ 10:00 sáng đến 4:30 chiều
 • Our Lady of Refuge, 2165 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
  • Thứ Tư ngày 28 tháng Tư từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
 • Milpitas Sports Center, 1325 E Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
  • Thứ Tư ngày 28 tháng Tư từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
 • ConXion, 749 Story Rd., San Jose, CA 95122
  • Thứ Năm ngày 29 tháng Tư từ 10:00 sáng đến 5:00 chiều
 • Tafatolu Congregational Church, 2510 Alvin Avenue, San Jose, CA 95121
  • Thứ Năm ngày 29 tháng Tư từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều
 • St. John Vianney, 4600 Hyland Ave, San Jose 95127
  • Thứ Sáu ngày 30 tháng Tư từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thêm tin tức mới: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.