Hệ thống Y tế Hạt Santa Clara có thêm hàng ngàn cuộc hẹn tiêm ngừa tại nhiều địa điểm

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 18 tháng 4 năm 2021

Có thêm hẹn mới hàng ngày; những ai từ 16 tuổi trở lên, sống hoặc làm việc tại Hạt Santa Clara đều hội đủ điều kiện

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California - Giới chức Hạt Santa Clara hôm nay đã thông báo Hệ Thống Y Tế Quận Hạt sẽ có thêm hàng ngàn cuộc hẹn tiêm ngừa tại nhiều địa điểm, cho tuần tới và vào cuối tuần. Tất cả những ai từ 16 tuổi trở lên, sống hoặc làm việc tại Hạt Santa Clara đều hội đủ điều kiện và được khuyến khích ghi danh lấy hẹn tại sccfreevax.org.

Có nhiều hẹn mới được thêm vào hàng ngày dựa trên số thuốc được cung cấp, và Hệ Thống Y Tế Quận Hạt hiện đang cho hẹn tiêm liều đầu tiên trước một tuần. Các cuộc hẹn hôm nay bao gồm 10.000 cuộc hẹn vào cuối tuần tới. Hệ Thống Y Tế Quận Hạt có nhiều địa điểm tiêm ngừa ở các vị trí thuận tiện trên khắp Hạt Santa Clara.

Quận Hạt sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp xúc rộng rãi để các cộng đồng bị ảnh hưởng COVID-19 nhiều nhất, sẵn sàng có được các cuộc hẹn và thông tin về thuốc ngừa. Các phương pháp bao gồm việc nỗ lực đến tận nhà giúp cho các gia đình ở những vùng bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề ghi danh lấy hẹn, và tiêm chủng tại chỗ cho các cộng đồng vô gia cư và người không rời nhà được. Quận Hạt và các cơ quan cộng tác cũng đang cố gắng gia tăng thêm hẹn vào buổi tối và cuối tuần cũng như các địa điểm tiêm ngừa không-cần-hẹn, để luôn sẵn sàng để hỗ trợ cho toàn thể cộng đồng được tiêm ngừa.

“Chúng tôi khuyến khích tất cả những ai đã hội đủ điều kiện, hãy ghi danh lấy hẹn tiêm ngừa ngay,” Bác sĩ Jennifer Tong, Phó Giám đốc Y tế của Santa Clara Valley Medical Center cho biết. “Điều này bao gồm những người đã nhiễm COVID-19 và đã hồi phục. Tiêm ngừa là phương tiện quan trọng và hiệu quả nhất của chúng ta để bảo vệ cho chính quý vị và người thân, đặc biệt là trong khi các biến thể của siêu vi khuẩn đang hoành hành trong cộng đồng.”

Hơn 57% người từ 16 tuổi trở lên sống ở Hạt Santa Clara đã được tiêm liều đầu tiên và hơn 31% đã được chủng ngừa đầy đủ. Để biết thông tin mới nhất về tiêm ngừa và để lấy hẹn, hãy vào trang mạng tiêm ngừa của Quận Hạt tại sccfreevax.org.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thêm tin tức mới: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.