Tuyên bố của Giới Chức Y Tế Vùng Vịnh về Thuốc ngừa COVID-19

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 15 tháng 3 năm 2021

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California - Với tư cách là viên chức y tế địa phương, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cả ba loại thuốc hiện có để ngừa COVID-19. Cả ba loại thuốc ngừa đều an toàn và đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng bệnh có triệu chứng và phải nhập viện. Các đợt thử nghiệm lâm sàng cho cả ba loại thuốc ngừa này đã chứng minh rằng tất cả đều có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa tử vong do COVID-19 gây ra. Càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cả ba loại thuốc này cũng giúp ngăn ngừa khi bệnh không có triệu chứng. Điều này có nghĩa là những người đã được tiêm ngừa sẽ không lây COVID-19 cho những người chưa được tiêm ngừa.

Đã có nhiều tranh luận về lợi thế của một loại thuốc ngừa này so với loại thuốc ngừa khác, nhưng rất khó để so sánh sự hiệu quả. Các loại thuốc ngừa COVID-19 khác nhau chưa được nghiên cứu để có sự so sánh trực tiếp. Mỗi loại thuốc ngừa đã được nghiên cứu ở những nhóm người hơi khác nhau và được thử nghiệm ở các giai đoạn khác nhau trong đại dịch. Tỷ lệ lây truyền trong cộng đồng và sự có mặt hoặc thiếu vắng của các biến thể COVID-19 đều khác nhau giữa các nghiên cứu.

Điều chúng tôi có thể nói chắc chắn là cả ba loại thuốc ngừa đều có mức độ bảo vệ tương đương với một số loại thuốc ngừa tốt nhất mà chúng tôi thường xuyên dùng để tiêm ngừa cho mọi người cho các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng khác.

Vì COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan trong khi chúng tôi đang cố gắng tiến tới việc miễn dịch cộng đồng, lời khuyên y tế dành cho mọi người là: thuốc ngừa tốt nhất sẽ là loại thuốc mà quý vị có thể nhận được sớm nhất. Các loại thuốc ngừa khác nhau có các yêu cầu về bảo quản khác nhau và vì nguồn cung ứng thuốc ngừa hiện bị giới hạn, một loại thuốc ngừa nào đó có thể sẽ không luôn luôn được cung cấp tại mỗi địa điểm tiêm ngừa.

Nếu có thắc mắc về thuốc ngừa, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình, nếu có. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về thuốc ngừa trên trang mạng COVID-19 của Tiểu Bang.

###

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới:  @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng:  www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Santa Clara: www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.