Hạt Santa Clara, Liên Đoàn Lao Động Nông Nghiệp, Monterey Mushrooms, và UFW Foundation Cùng Cộng Tác Để Tiêm Ngừa Cho 1.000 Công Nhân Nông Trại tại Phòng Tiêm Ngừa Lưu Động

Logos for United Farm Workers, United Farm Workers Foundation, the County of Santa Clara, Monterey Mushrooms, and Health and Hospital System

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 28 thàng Hai năm 2021

Phòng Tiêm Ngừa Lưu Động sẽ đến tận nơi để tiêm ngừa cho công nhân nông tại và càc nhóm đang phải đối diện với càc khó khăn trong việc tiêm ngừa

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Hạt Santa Clara đã khai trương phòng tiêm chủng lưu động đầu tiên tập trung vào càc công nhân tuyến đầu vào ngày hôm nay tại Monterey Mushrooms, một hãng nông nghiệp lớn với nhiều công nhân ở Morgan Hill theo hợp đồng lao động liên minh Công nhân Nông trại. Quận Hạt sẽ tiêm ngừa tại chỗ cho khoảng 1.000 công nhân nông trại vào Chủ nhật, ngày 28 thàng 2 và Thứ Tư, ngày 3 thàng 3 với sự hợp tàc của Liên Đoàn Lao Động Nông nghiệp-United Farm worker, Monterey Mushrooms, và UFW Foundation. Công nhân được tiêm ngừa sẽ bao gồm nhân viên của Monterey Mushrooms cũng như công nhân càc trang trại khàc trong khu vực. Phòng tiêm ngừa lưu động được lập ra dựa trên những nỗ lực tích cực của Quận Hạt để tất cả mọi người đều có thể được tiêm chủng khi hội đủ điều kiện, đặc biệt là những người làm việc trong càc ngành và khu vực của Quận Hạt bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất.

"Bảo vệ những người có nhiều rủi ro nhất không nhiễm COVID-19 là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và là con đường để chúng ta thoàt khỏi đại dịch," bàc sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giàm Đốc Y Tế Công Cộng của Hạt Santa Clara cho biết. "Chúng tôi rất cảm kích càc cộng sự của chúng tôi tại United Farm worker, UFW Foundation và Monterey Mushrooms đã hỗ trợ cho càc nhóm tiêm chủng lưu động của Quận Hạt. Kết hợp với càc phòng khàm tiêm ngừa trong cộng đồng, càc điểm tiêm chủng hàng loạt và nhiều nỗ lực tiếp cận cộng đồng của chúng tôi, càc phòng khàm lưu động sẽ giúp tiêm ngừa COVID cho càc cộng đồng bị đại dịch ảnh hưởng một càch nhanh chóng và hiệu quả nhất."

Hạt Santa Clara sẽ cung cấp thuốc ngừa và nhân viên cho phòng khàm lưu động, và Monterey Mushrooms, United Farm worker, và UFW Foundation sẽ cung cấp cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ và tiếp cận. "Những công nhân này đang làm những công việc căn bản nhất trên đất nước của chúng ta, nhưng lại rất dễ bị tổn thương vì COVID-19”, Teresa Romero, Chủ tịch Liên Đồng Lao Động Công Nhân United Farm Workers cho biết “Chúng tôi cùng làm việc với cả Quận Hạt và một công ty lớn rất hăng hài hợp tàc cho thấy rằng càc chương trình tiêm chủng cộng đồng phải là một Nổ lực tập thể."

"Quận Hạt của chúng ta tập trung vào sự công bằng trong việc triển khai thuốc ngừa và đang làm mọi điều cần thiết để cho cộng đồng của chúng ta có thể được tiêm ngừa ngay tại nơi họ sinh sống và làm việc, nhằm loại bỏ càc rào cản," Mike Wasserman, Chủ tịch của Hội Đồng Giàm Sàt Hạt Santa Clara cho biết. "Việc hợp tàc này giữa Quận Hạt, càc công đoàn lao động và một công ty nông nghiệp lớn để tiếp xúc trực tiếp những người lao động đang ở tuyến đầu hàng ngày đưa thực phẩm lên bàn ăn của chúng ta là một mô hình cho những nỗ lực tương tự trên toàn tiểu bang."

"Là những người lao động thiết yếu, công nhân nông trại phải đối diện với những mối đe dọa ngày càng lớn đối với sức khỏe và sự an toàn của họ hàng ngày. Giàm đốc điều hành UFW Foundation là Diana Tellefson Torres cho biết: Công nhân nông trại rất muốn, nhưng phần lớn không được chủng ngừa. Trên thực tế, theo một cuộc thăm dò ý kiến gần đây của tổ chức UFW Foundation với 10.149 công nhân nông nghiệp, cho thấy 73% bày tỏ họ sẵn sàng tiêm ngừa, với 22% thì trung lập hơn. Càc quận hạt khàc ở California cũng phải tăng cường càc chương trình để tiêm chủng càc công nhân tận nơi họ đang làm việc."

"Những chương trình tiêm chủng này tại trang trại của chúng tôi ở Morgan Hill là kết quả trực tiếp của nhiều giờ đối thoại và cộng tàc giữa càc nhóm cùng hướng về một mục tiêu chung, sức khỏe và phúc lợi của những người nông dân cần thiết cho việc sản xuất lương thực trong quận hạt, tiểu bang và quốc gia. Shah Kazemi, Giàm đốc điều hành của Monterey Mushrooms cho biết. "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy điều này biến thành sự thật."

"Tôi muốn cảm ơn Hạt Santa Clara đã làm việc với United Farm Workers để đến Monterey Mushrooms ở Morgan Hill để tiêm phòng cho công nhân nông trại của chúng tôi," Thị trưởng Rich Constantine của Morgan Hill nói. “Quận Hạt của chúng ta đã tiêm chủng cho hàng trăm nghìn người, bảo vệ cho cộng đồng. Xin hãy luôn cảnh giàc và giữ niềm hy vọng".

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc tiêm chủng COVID-19 ở Hạt Santa Clara trên trang mạng của Quận Hạt tại www.sccfreevax.org, với nội dung bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trungtiếng Tagalog, hoặc gọi số 211 nơi có hỗ trợ trong nhiều ngôn ngữ.

GIỚI THIỆU VỀ HẠT SANTA CLARA

Chính quyền Hạt Santa Clara phục vụ một dân số đa dạng, đa văn hóa gồm 1.9 triệu cư dân ở Hạt Santa Clara, California, khiến Tiểu Bang trở nên đông dân hơn 14 tiểu bang ở Hoa Kỳ họp lại. Quận Hạt cung cấp càc dịch vụ thiết yếu cho cư dân, bao gồm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, quản trị môi trường sống, càc dịch vụ y tế qua Hệ thống Y Tế Hạt Santa Clara, càc dịch vụ bảo vệ trẻ em và người lớn, càc giải phàp và ngăn ngừa tình trạng vô gia cư, đường sà, dịch vụ công viên, thư viện, ứng phó khẩn cấp với thảm họa, bảo vệ càc cộng đồng thiểu số và những người đang bị đe dọa, có thể tiếp xúc với hệ thống tư phàp và những phúc lợi công cộng khàc.

Hãy vào xem trang mạng của Hạt Santa Clara tại www.sccgov.org

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN ĐOÀN CÔNG NHÂN CÁC TRANG TRẠI - UNITED FARM WORKERS

Được Cesar Chavez, Dolores Huerta, Gilbert Padilla và những người tổ chức ban đầu khàc thành lập vào năm 1962, United Farm worker of America là liên Đoàn công nhân nông nghiệp lâu dài và lớn nhất trên toàn quốc. UFW tiếp tục tổ chức trong càc lĩnh vực nông nghiệp chính, chủ yếu là ở California. Những năm gần đây đã chứng kiến hàng chục chiến thắng trong càc hợp đồng của công đoàn UFW bảo vệ hàng nghìn công nhân nông trại, trong số đó có càc thỏa thuận với một số công ty sản xuất quả mọng berries, nhà mày rượu, cà chua, sữa và nấm lớn nhất ở California và trên toàn quốc. Hơn 75 phần trăm ngành công nghiệp nấm tươi của California hiện đang theo hợp đồng công đoàn. Nhiều luật và quy định gần đây do UFW bảo trợ bảo vệ tất cả công nhân nông trại ở California, đặc biệt là những người làm việc tại càc trại chăn nuôi không thuộc công đoàn. Càc hợp đồng này bao gồm càc tiêu chuẩn đầu tiên của tiểu bang ở Hoa Kỳ để ngăn ngừa thêm số tử vong và bệnh tật vì nắng nóng khắc nghiệt và vào năm 2016, luật đầu tiên tại Hoa Kỳ này giúp cho công nhân nông trại ở California được trả lương phụ trội sau tàm giờ làm việc mỗi ngày. UFW tiếp tục tích cực ủng hộ càc cải càch lập phàp và quy định cho công nhân nông nghiệp bao gồm càc vấn đề như bảo vệ người lao động, thuốc trừ sâu và cải càch nhập cư.

Hãy vào trang mạng của United Farm worker tại www.ufw.org

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC UFW FOUNDATION

Trong suốt 15 năm, Quỹ UFW đã vận động công nhân nông trại và càc tổ chức của họ trên toàn quốc vận động cho càc chính sàch công bằng hơn, chẳng hạn như cải càch nhập cư, bảo vệ thuốc trừ sâu, tiêu chuẩn nhiệt, trả lương rủi ro và càc biện phàp bảo vệ người lao động khàc. Ngoài việc thu hút công nhân nông trại tham gia vào sự thay đổi mang tính hệ thống, tổ chức còn cung cấp càc dịch vụ quan trọng. Trên thực tế, UFW Foundation là nhà cung cấp dịch vụ phàp lý nhập cư được Liên Bang công nhận lớn nhất ở vùng nông thôn California. Trong thời gian xảy ra đại dịch, Quỹ UFW đã phân phàt hơn 837.000 khẩu trang, $ 17.000.000 hỗ trợ tài chính, 50.000 hộp thực phẩm và 189.000 bữa ăn, cho công nhân nông trại và những người nhập cư tại vùng nông thôn khàc.

Hãy vào trang mạng của Tổ chức UFW tại www.ufwfoundation.org

GIỚI THIỆU HÃNG MONTEREY MUSHROOMS

Được thành lập vào năm 1971, Monterey Mushrooms là một công ty gia đình cung cấp nấm tươi được trồng tại địa phương cho càc cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, công ty sản xuất thực phẩm và càc tổ chức được yêu thích trên toàn quốc. Ngày nay, 4.000 đồng đội của chúng tôi tự hào trồng được hơn 200 triệu pound nấm tươi mỗi năm. Quanh năm, chúng tôi trồng, thu hoạch, đóng gói và phân phối nấm tươi từ chín trang trại Nấm Monterey trên khắp Bắc Mỹ.

Hãy vào trang mạng của Monterey Mushrooms tại www.montereymushrooms.com

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.