Tuyên Bố của Hạt Santa Clara Về Phán Quyết Của Tòa Án Cho Phép Thi Hành Án Lệnh Dân Sự Đối Với Nhà Nguyện Calvary San Jose

Hạt Santa Clara, California – Vào ngày 22 tháng Hai, Tòa Thượng Thẩm Hạt Santa Clara đưa ra phán quyết cho phép Quận Hạt tiến hành vụ kiện Nhà Nguyện Calvary và mục sư trưởng lão Mike McClure, để tiếp thu trên $2.8 triệu Mỹ kim tiền phạt chưa thanh toán, vì đã bất chấp lệnh y tế công cộng của Tiểu Bang và Quân Hạt. Những lệnh y tế công cộng này được ban hành để hạn chế sư lây lan của COVID-19, là dịch bệnh đã gây tử vong cho gần 900.000 người tại Hoa Kỳ cho đến nay, trong đó có hơn 2.000 người sống trong Hạt Santa Clara. Tòa án đã bác bỏ việc nhà nguyện Calvary và mục sư McClure đã cố gắng ngăn chặn đơn kiện của Quận Hạt.

Ông James R. Willams, luật sư Quận Hạt, người đứng cùng đơn kiện với ông Jeff Rosen, Biện lý Quận Hạt, cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng việc Tòa đã cho phép tiến hành đơn kiện nhà nguyện Calvary và Mục Sư McClure. Dịch bệnh COVID-19 đã và đang là một thách thức chưa từng có cho cộng đồng chúng ta, và điều quan trọng là mỗi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình để tuân thủ các lệnh y tế công cộng và để giữ an toàn cho nhau. Nhà nguyện Cavary và chức sắc lãnh đạo của họ đã đặc biệt bất chấp các lệnh này khi từ chối thi hành trách nhiệm của mình, và mục đích của đơn kiện này là buộc họ phải chịu trách nhiệm khi không tuân thủ. Chúng tôi vẫn luôn biết ơn đại đa số những nhà lãnh đạo các tổ chức tôn giáo và doanh nghiệp đã đặt sự an toàn của cộng đồng chúng ta lên ưu tiên hàng đầu và tuân thủ tất cả các lệnh liên quan đến y tế công cộng.

Vào tháng Ba 2020, Quân Hạt và Tiểu Bang đã ứng phó với khủng hoảng COVID-19 bằng cách ban hành lệnh đầu tiên của một loạt các lệnh y tế sau đó tiếp nối với các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho sức khỏe cộng đồng để ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm. Vào đầu tháng Tám 2020, sau khi đưa ra cảnh cáo, Quận Hạt đã bắt đầu nêu các hành vi sai phạm và phạt tiền nhà nguyện Calvary và Mục Sư McClure về những vi phạm nghiêm trọng hàng loạt của họ đối với các lệnh này - bao gồm việc từ chối yêu cầu nhân viên và tín đồ mang khăn che mặt, đệ nộp phương thức an toàn phòng ngừa COVID-19 cho Quận Hạt, và ngăn cấm ca hát bên trong nhà nguyện, khiến gia tăng tốc độ truyền nhiễm của siêu vi khuẩn trong không khí.  Mặc dù đã bị phạt hành chính và đã hai lần Tòa Thượng Thẩm Hạt Santa Clara tuyên bố Nhà nguyện Calvary và Mục sư McClure đã coi thường Tòa án vì không tuân theo lệnh tòa đối với các biện pháp y tế công cộng, nhà nguyện Calvary và Mục Sư McClure vẫn tiếp tục kháng cự các nỗ lực thực thi lệnh của Quận Hạt, và đã trở thành trường hợp duy nhất trong số các trường hợp vi phạm lệnh y tế công cộng, phải chịu trách nhiệm với hàng triệu Mỹ kim tiền phạt về các vi phạm gây nguy hiểm cho các hội viên, gia đình và bạn bè của hội viên, và cộng đồng nói chung.

# # #

Theo dõi cập nhật trên trang Twitter: @HealthySCC
Trang mang Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.