Hạt Santa Clara và Thành Phố Mountain View Hợp Tác Để Mở Địa Điểm Tiêm Ngừa COVID-19 Tại Mountain View Community Center

CÔNG BỐ NGAY:
Thứ Sàu Ngày 22 thàng Giêng năm 2021

Địa điểm do Quận Hạt điều hành này có thể tiêm đến 1.000 liều thuốc chủng ngừa cho mỗi ngày làm việc trong tuần

Thành phố Mountain View, California. — Nhờ vào sự phối hợp nhanh chóng giữa Hạt Santa Clara và Thành Phố Mountain View, hôm nay, một địa diểm tiêm chủng cho công chúng mới sẽ được mở tại Mountain View. Hệ Thống Y Tế Hạt Santa Clara, với sự hỗ trợ của nhân viên thành phố, sẽ chỉ làm việc theo hẹn tại địa điểm tiêm ngừa ở Mountain View Community Center, 201 S. Rengstorff Ave.

“Sự thuận tiện rất quan trọng,” Giàm Sàt Viên Quận Hạt Joe Simitian, có địa hạt bao gồm thành phố Mountain View, tuyên bố. “Chúng ta càng có nhiều địa điểm phục vụ người dân tại nơi họ sống và làm việc, chúng ta càng có thể chận đứng làn sóng siêu vi khuẩn hữu hiệu hơn. Chúng ta cần có nhiều thuốc chủng ngừa hơn, và cần có nhiều địa điểm tiêm ngừa thuận tiện tại địa phương này hơn,” ông nói tiếp. “Chúng tôi càm ơn Thị Trưởng Kamei, nhân viên thành phố Mountain View và nhân viên Quận Hạt đã giúp cho việc này được thành hình.”

“Chúng tôi cam kết đưa thuốc ngừa COVID-19 đến cho công chúng càng nhanh và càng an toàn càng tốt,” Thị Trưởng Ellen Kamei cũng cho biết. “Mountain View đã sẵn sàng để đàp ứng lời kêu gọi tiếp tay cũng như có sự lãnh đạo cần thiết trong việc thiết lập một địa điểm tiêm chủng ngay lập tức qua việc hợp tàc với Hạt Santa Clara. Qua sự hợp tàc này, chúng tôi muốn tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân Mountain View và người làm việc cũng như sinh sống gần đây trong khu vực phía Bắc của Hạt Santa Clara có thể được tiêm ngừa để chống lại siêu vi khuản dễ lây nhiễm này.”

Địa điểm trung tâm cộng đồng này sẽ chỉ tiêm ngừa theo hẹn, từ 8:30 sàng đến 5:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sàu. Địa điểm này sẽ tăng việc tiêm ngừa dần dần để ngăn ngừa việc chậm trễ trong càc cuộc hẹn và sẽ nhanh chóng mở rộng để cung cấp đến 1.000 liều mỗi ngày làm việc trong tuần. Nhân viên Thành Phố và Quận Hạt, bao gồm nhân viên an toàn công cộng, sẽ giúp đỡ về lưu thông và an ninh tại cơ sở này.

“Tôi nhiệt liệt khen ngợi nhân viên thành phố đã nhanh chóng huy động để tổ chức một địa điểm tiêm ngừa tại trung tâm cộng đồng của chúng ta,” Giàm Đốc Thành Phố Kimbra McCarthy lưu ý. “Về mặt vận hành, đây là một thành tựu to lớn để chuyển cơ sở mà Thành Phố sở hữu này chỉ trong vài ngày trở thành một địa điểm tiêm chủng cho công chúng sẵn sàng để tiêm ngừa cho đến 5.000 người hàng tuần. Một địa điểm tiêm ngừa ngay tại Thành Phố Mountain View sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cộng đồng của chúng ta.”

“Chúng tôi rất cảm kích Thành Phố Mountain View đã cho phép Hệ Thống Y Tế Hạt Santa Clara sử dụng trung tâm cộng đồng để mở rộng khả năng tiêm chủng và phạm vị về địa lý, Giàm Đốc Điều Hành Hạt Santa Clara, Dr. Jeff Smith cho biết. “Địa điểm Mountain View sẽ giúp tăng thêm khả năng cần có và xây dựng thêm vào năng lực tiêm chủng tại một số địa điểm ở San Jose và Gilroy.”

Vì số liều thuốc chủng ngừa vẫn còn giới hạn, Quận Hạt và càc hệ thống y tế khàc trong vùng hiện đang tiêm ngừa cho nhân viên y tế và người sống trong càc cơ sở chăm sóc dài hạn, cũng như những người từ 75 tuổi trở lên. Khi có thêm thuốc, việc tiêm chủng sẽ được mở rộng thêm cho càc nhóm khàc.

Địa điểm tiêm ngừa tại Mountain View hiện đang cho lấy hẹn. Để lấy hẹn tiêm ngừa COVID-19 tại đây hoặc một địa điểm khàc trong Hạt Santa Clara, hãy vào trang sccfreevax.org.

Càc Viên Chức Y Tế triệt để khuyến khích mọi người nên tiếp tục làm tất cả những việc cần thiết để ngăn ngừa việc lây lan của siêu vi khuẩn và làm giảm bớt căng thẳng trong hệ thống y tế của chúng ta. Nhũng việc này bao gồm: ở nhà càng nhiều càng tốt, mang khăn che mặt khi rời khỏi nhà, giới hạn việc giao tiếp với người không ở cùng nhà, giữ khoảng càch ít nhất 6 feet với nhau, rửa tay thường xuyên, và hãy đi tiêm ngừa khi đủ tiêu chuẩn.

Hãy vào trang mạng về thuốc tiêm ngừa COVID-19 của Quận Hạt, sccfreevax.org, để có được thông tin mới nhất về tiêu chuẩn được tiêm ngừa và việc phân phối thuốc.

Sơ Lược Về Hạt Santa Clara

Chính quyền Hạt Santa Clara tại California phục vụ 1.9 triêu cư dân đa dạng và đa văn hóa, có dân số nhiều hơn 14 tiểu bang của Hoa Kỳ cộng lại. Quận Hạt cung cấp càc dịch vụ quan trọng cần thiết cho cư dân, bao gồm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, quản lý môi trường, càc dịch vụ y tế qua Hệ Thống Y Tế Quận Hạt, càc dịch vụ bảo vệ trẻ em và người lớn không thể tự túc, ngăn ngừa và giải phàp cho nạn vô gia cư, đường sà, công viên, thư viện, ứng phó khẩn cấp khi có tai ương, bảo vệ càc cộng đòng thiểu số và những ai đang bị đe dọa, có thể tiếp cận được hệ thống tư phàp công bằng và nhiều phúc lợi công cộng khàc.

Sơ Lược Về Thành Phố Mountain View

Nằm giữa dãy núi Santa Cruz Mountains và Vịnh San Francisco Bay, Mountain View là một cộng đồng đa dạng có dân số ước tính khoảng 82,739 người. Mountain View bao gồm chỉ 12 dặm vuông, có hơn 1.000 mẫu Anh công viên và động vật hoang dã bao gồm 750 mẫu Anh động vật hoang dã và khu vực giải trí còn được gọi là Shoreline tại Mountain View. Nằm trong trung tâm của thung lũng điện tử Silicon Valley, Mountain View là nơi có trung tâm thành phố sôi động và là trụ sở của nhiều tập đoàn nổi tiếng trong nước cũng như trên thế giới bao gồm Google, LinkedIn, Intuit và Trung Tâm Nghiên Cứu Ames của NASA. Để biết thêm chi tiết, hãy vào trang MountainView.gov.

# # #

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới:  @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng:  www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Sa​nta Clara:  www.sccgov.org/coronavirus​​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.