Mga Inilabas na mga Balita

Date Category Title
News Releases (Tagalog) Ang Kautusan sa Pangkalusugan ay Nangangailangan ng Pinakabagong Pagbabakuna para sa Lahat ng Manggagawa sa mga Partikular na Lokasyon na may Mas Mataas na Panganib sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Ang Omicron Variant ay Dumadami sa Buong Mundo at sa US; Ang Dalawang Shot Ay Hindi na Sapat at Mahalaga ang Pagkuha Kaagad ng Booster
News Releases (Tagalog) Unang Kaso ng Omicron Variant ay Natuklasan sa Santa Clara County; Muling Binigyan-diin ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ang Kahalagahan ng mga Booster Shot 
News Releases (Tagalog) Sa Paglapit ng mga Holiday at Pagbaba ng Proteksyon ng Bakuna sa sa Paglipas ng Panahon, Ang mga residente ay Hinihikayat na Kumuha ng Booster Shot Ngayon
News Releases (Tagalog) Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara at Opisina ng Edukasyon ng Santa Clara County ay Naglunsad ng mga Klinika ng Pagbabakuna na Nakabase sa Paaralan para sa mga Batang nasa Edad na 5 hanggang 11
News Releases (Tagalog) Ang mga Pagbabakuna sa COVID-19 ay Available na Ngayon para sa mga Batang nasa Edad na 5-11 sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Ang Covid-19 Booster Shots para sa Lahat ng Bakuna ay Available na Ngayon para mga Kwalipikadong Indibidwal sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Nagpalabas ang Mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ng mga Pamantayan para sa Pagtanggal ng mga Kinakailangan sa COVID-19 sa Pagsuot ng Maskara sa Panloob na Lugar
News Releases (Tagalog) Ang COVID-19 Pfizer Booster Shots ay Available na ngayon para sa mga Kwalipikadong Indibidwal sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Ang mga Opisyal sa Pangkalusugan sa Bay Area ay Muling Nagpatibay ng Suporta para sa Buong Personal na Pagpasok sa Paaralan

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.