Ang Omicron Variant ay Dumadami sa Buong Mundo at sa US; Ang Dalawang Shot Ay Hindi na Sapat at Mahalaga ang Pagkuha Kaagad ng Booster

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Disyembre 16, 2021
 

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Sa mabilis na pagkalat ng Omicron variant sa buong mundo at ang paghina ng pagiging epektibo ng mga paunang serye ng bakuna sa COVID-19 sa paglipas ng panahon, ang Santa Clara County ay mariing naghihikayat sa lahat ng kwalipikado na kumuha kaagad ng booster shot.

Ang mga booster shot ay available, pareho sa pamamagitan ng mga appointment o drop-in, at sa maraming parmasya, klinika, at malalaking lokasyon ng pagbabakuna sa buong County. Lahat ng nasa edad na 16 at pataas na anim na buwan na ang nakaraan mula sa kanilang pangalawang Pfizer o Moderna na bakuna, o dalawang buwan na ang nakaraan mula sa kanilang Johnson & Johnson na bakuna, ay kwalipikado para sa booster shot sa COVID-19. Ito ay partikular na kagyat at mahalaga para sa mga taong nasa edad na 50 at pataas, at sa mga matagal nang may kondisyon sa kalusugan. Para makahanap ng booster shot appointment o drop-in booster na lokasyon, mangyaring pumunta sa sccfreevax.org.

Sa kasalukuyan, 40% lamang ng mga kwalipikadong residente ng County ang nakatanggap ng booster, at humigit-kumulang 250,000 residente na 50 taong gulang at pataas ay kailangan pang kumuha ng kanilang booster shot.

Mayroon ngayong 10 kumpirmadong kaso ng Omicron variant na naiulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County at ang Omicron variant ay natuklasan sa lahat ng apat na wastewater treatment facilities sa Santa Clara County. Mas marami pang mga kaso ng Omicron ang inaasahan na iulat sa paparating na mga araw at linggo, at batay sa exponential na pagdami ng mga kaso na nakikita sa Europa, mayroong malaking panganib ng exponential na pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa ating rehiyon sa paparating na mga linggo.

Ang United Kingdom ay kasalukuyang mayroong mas maraming kaso ng COVID-19 kaysa sa anumang oras sa panahon ng 2-taong pandemya, Hinulaan ng iba pang mga bansa na may mataas na bilang ng nabakunahan na gaya ng Santa Clara County, tulad ng Denmark at Norway, na ang Omicron ay magiging dominanteng variant sa loob ng ilang araw. Ang ebidensya ay nagmumungkahi na ang Omicron ay mas mabilis na kumakalat kaysa sa iba pang variant, at mas marami pa ang napapag-alaman araw-araw. Gayunpaman, ang ilang ebidensya ay nagmumungkahi na ang mas mababang porsiyento ng mga nahawaang tao na may Omicron ay maaaring maospital at mamatay, kung ang surge ay magdudulot ng libu-libong mga bagong kaso bawat araw, kahit na ang maliit na prosiyento ng kabuuang pumapasok sa ating mga ospital ay magpapahirap sa ating mga healthcare delivery system.

“Ang Omicron variant ay nagdudulot ng mabilis na pagdami ng mga kaso sa ibang bahagi ng mundo, at ang mga booster na bakuna ay ang ating pinakamahusay na depensa laban sa pagkakataon na ang iyon ay mangyari rin dito,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Director of Public Health, County ng Santa Clara. “Kapag mas mabilis mabakunahan ang komunidad ng booster, malamang na mas maiiwasan natin ang mga malulubhang sitwasyon na nauugnay sa pagkalat ng Omicron.”

“Ang dalawang shot ay hindi na sapat,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Vaccine Officer, County ng Santa Clara, tinutukoy ang mga paunang dalawang-dosis na serye ng Pfizer at Moderna. “Alam natin na ang mga proteksyon laban sa impeksyon mula sa mga bakuna ay bumababa sa paglipas ng panahon, kaya ang mga booster na dosis ay mahalaga para sa lahat na nabakunahan nang hindi bababa sa 6 na buwan na ang nakaraan.”

Bilang karagdagan sa mga pagbabakuna at boosters, ang pagmamaskara, pagpapasuri, bentilasyon, at pagdistansya ay nananatiling pinaka epektibo at may maraming antas na depensa laban sa COVID-19. Pinuna ng mga opisyal na habang tayo ay nasa holiday season, ang mga tao ay dapat manatiling mapagbantay sa mga panganib at gumawa ng mga hakbang sa pagpapababa ng mga ito.

Kung ang mga tao ay dapat bumiyahe o magtipon para sa mga holiday:

  • Magpasuri kaagad bago bumiyahe, sa pagbalik, at muli pagkalipas ng 3-5 araw.
  • Pabakunahan ang lahat ng nasa edad 5+ at ipakuha ng booster kung kwalipikado.
  • Magsuot ng maskara sa mga panloob at matataong lugar
  • Panatilihing maliit ang mga grupo ng pagtitipon. Magtipon kasama ang mga pangunahing miyembro ng pamilya.
  • Gamitin ang mabilis at madaling home test kits na available sa mga parmasya at tindahan.
  • Ang mga panlabas na pagtitipon ay mas ligtas kaysa sa loob.
  • Partikular na maging maingat kung malapit sa mga matatanda o mga  immunocompromised na indibidwal at isaalang-alang ang pagpapasuri sa COVID-19 bago ang naturang pakikipaghalubilo.

Ang mga magulang ng mga maliliit na bata at ang mga hindi pa nabakunahan ay dapat tumiyak na gumawa ng lahat ng mga abiso sa pag-iingat. Iwasan ang mga malalaking pagtitipon. Palaging magsuot ng maskara sa mga pampublikong panloob na lugar (maliban sa mga hindi pa 2 taong gulang).

Ang mga pagbabakuna ay walang bayad sa publiko, ang insurance ay hindi kinakailangan, at walang mga kinakailangan sa imigrasyon.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.