Ang Bagong Naaprubahan na Novavax na Bakuna sa COVID-19 ay Ibibigay sa Santa Clara County sa Sandaling Dumating ang mga Suplay

 

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS 
Hulyo 20, 2022
 

SANTA CLARA COUNTY, Calif.– Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay inaprubahan ang paggamit ng Novavax na bakuna sa COVID-19 noong Hulyo 19, 2022, at ang County ng Santa Clara ay magsisimulang magproseso ng pagkakaroon ng bakuna. 

Ang bakunang Novavax ay magiging isang praktikal na unang serye ng pagpipilian ng mga adult na nasa 18 taong gulang at pataas, sa Santa Clara County, pero hindi ito magiging pagpipilian bilang booster sa ngayon ayon sa pag-apruba ng FDA.

Hindi katulad ng kasalukuyang available na mga bakuna ng Pfizer at Moderna na gumamit ng isang mRNA-based approach para bumuo ng immunity, gumamit ang Novavax ng traditional protein-based technology. Parehong paraan ay ligtas at napaka-epektibo sa pagpigil ng malubhang mga sakit at pagkamatay mula sa COVID-19.

“Ang pagdagdag ng bakuna sa COVID-19 na Novavax sa ating imbentaryo ay nagdaragdag ng isa pang magagamit na pagpipilian upang mapanatili ang mga indibidwal, pamilya, at ang buong publiko na maprotektahan laban sa malubhang sakit mula sa COVID-19,” sabi ni Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer ng Santa Clara Valley Medical Center. “Sa sandaling matanggap at maipamahagi ng County ang mga bakuna sa ating mga lokasyon, maaari na itong magamit.”

Ang bagong inaprubahan na bakunang Novavax ay maaaring itago sa karaniwang mga temperatura sa pagpapalamig sa pagitan ng 36 hanggang 46 degrees Fahrenheit. Maaari din itong magsilbing alternatibo para sa maliit na porsiyento ng mga taong hindi makatanggap ng paunang serye ng bakunang mayroong mRNA dahil sa kasaysayan ng mga allergic na reaksiyon. 

Ang mga kaso ng COVID-19 ay nananatiling nasa mataas na talampas sa Santa Clara County at ang kasalukuyang mga bilang ay hindi kabilang ang mga maraming taong nagpositibo ang resulta mula sa in-home tests. Ang mga antas ng basurang tubig (wastewater) ay nananatiling makabuluhang mas mataas kaysa sa panahon ng kasagsagan ng Delta sa puntong ito noong nakaraang tag-init. Dagdag pa rito, mayroon pa ring pagkamatay kahit saan mula anim hanggang siyam bawat linggo mula sa COVID-19 sa ating County. 

Hinihikayat ang lahat na sumangguni sa kanilang primary physician tungkol sa pagtanggap ng paunang serye ng pagbabakuna sa COVID-19 o booster. Ang mga walang primary healthcare provider o sinumang mga nagkakaroon ng problema sa paghahanap ng appointment ay maaaring pumunta sa www.sccfreevax.org para sa appointment.
 

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.