Pinagbuti ng County ng Santa Clara ang mga Pamantayan para sa Pagkakakilanlan ng mga Namatay sa COVID-19

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Ang Pagbabago ay Nakabawas sa Buong Bilang ng mga Pagkamatay na Nauugnay sa Pandemya ng Humigit-kumulang 22 Porsiyento

Santa Clara County, CA – Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap upang mas lalong maintindihan ang epekto sa kalusugan ng COVID-19 na pandemya sa komunidad, ang mga opisyal ng County ng Santa Clara ay nag-anunsiyo ngayon na ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay nagsagawa ng pagsusuri ng lahat ng pagkamatay na nauugnay sa COVID-19 na naireport sa mga residente ng county na namatay sa loob at labas ng county mula noong umpisa ng pandemya at pinagbuti ang kahulugan ng mga pagkamatay na may kaugnayan sa COVID. Ang pagbabago na ito ay nakabawas sa buong bilang ng mga pagkamatay na nauugnay sa COVID-19 mula noong umpisa ng pandemya ng humigit-kumulang 22 porsiyento. Kasama lamang sa pinagbuti na kahulugan ang mga namatay kung saan ang COVID-19 ay nakalista bilang bahagi ng sanhi ng pagkamatay sa death certificate, isinasama ang impormasyon na ibinigay ng mga eksperto sa pangkalusugan kasama na ang mga medical provider at ang opisina ng County Medical Examiner-Coroner. Ang mga data dashboard ng County ay ia-update sa darating na ilang araw upang maglarawan sa mga pinagbuti na pamantayan na ito para sa pagkamatay sa COVID-19.

“Sa buong pandemya, itinuon natin ang pagbibigay ng pinakamahusay na impormasyon sa publiko sa sandaling mayroon tayo nito,” sabi ni Dr. Sarah Rudman, Assistant Public Health Officer para sa County ng Santa Clara. “Habang nakikita natin na marami ang mga pagbabakuna at mas kaunting mga kaso at pagkamatay, nagkaroon tayo ng oportunidad na mas lalong malalim na suriin ang mga pagkamatay na nangyari sa kasagsagan ng pandemya. Ang pinagbuti na pagtugon sa pagreport sa data ng pagkamatay ay makakatulong sa atin na magbalik tanaw para mas maintindihan kung ano ang nangyari sa ating county at umasa na mas maprotektahan ang kalusugan ng ating komunidad sa hinaharap. Sa oras ding ito, taos-puso kaming nakikiramay sa lahat ng pamilya at mga mahal sa buhay ng mga nawala sa atin sa panahon ng pandemya, hindi alintana kung ang kanilang pagkamatay ay nauugnay sa COVID-19.”

Parehong nauna at na-update na mga kahulugan para sa mga pagkamatay sa COVID-19 na ginamit ng County ay naaayon sa loob ng mga parameter na itinatag ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado ng California. Kasama sa naunang kahulugan ang sinuman na nagkaroon ng COVID-19 na namatay, habang ang na-update na kahulugan ay nakatuon sa sanhi ng pagkamatay at maayos na nakahanay sa mga pagpapasiya na ginawa ng Medical Examiner-Coroner sa mga kaso ng magkasanib na hurisdiksyon. Ang na-update na kahulugan ay nakahanay sa pagtugon na ginagawa ng ibang mga county sa buong estado. Kahit na may na-update na pamantayan at naaayon na pagbawas sa namatay, ang COVID-19 ay nananatiling ikatlong nangungunang sanhi ng pagkamatay para sa mga residente ng County noong 2020. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay magpapatuloy sa pagsusuri sa data upang mas malaman pa ang tungkol sa mga epekto ng COVID-19, partikular sa mga komunidad na matinding tinamaan ng pandemya.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Facebook ng Public Health: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.