Mga Bakuna sa COVID-19: Drop-In Availability sa buong Santa Clara County

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Humina ang Operasyon ng Ilang Malalaking Lokasyon; Ang mga Mobile Clinic at Ibang Lokasyon ay Nananatiling Marami sa Buong Komunidad

Santa Clara County, CA – Libreng pop-up na mga klinika ng pagbabakuna sa COVID-19 ay mananatiling available sa buong Santa Clara County, na may mga oportunidad ngayong linggo mula sa Gilroy hanggang sa Mountain View. Ang County ay mariing naghihikayat sa lahat na may edad 12 at pataas na hindi pa nabakunahan na kumuha ng bakuna sa COVID-19 upang maprotektahan ang komunidad mula sa virus.

Sa lalong pagtaas ng bilang ng pagbabakuna sa komunidad, at nananatiling mababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19, ilang malalaking lokasyon ng pagbabakuna ay magsasara ng mga operasyon. Ang klinika ng maramihang pagbabakuna sa County Service Center sa Berger Drive ay nagsara noong Biyernes, Hunyo 11, at ang County at ang 49ers ay nag-anunsyo ngayon na ang Levi’s® Stadium ay magtatapos ng mga operasyon ng pagbabakuna sa Hunyo 24. Ang lokasyon ng Gilroy High School ay magsasara sa Hulyo 8, pati na rin ang Mountain View Community Center sa hinaharap na petsa na tutukuyin. Ang mga malalaking lokasyon ng pagbabakuna sa Emmanuel Baptist Church at Santa Clara County Fairgrounds sa San Jose ay parehong mananatiling nakabukas para sa pagbabakuna at pagpapasuri sa COVID-19.

“Ang mga bakuna sa COVID-19 na available sa Estados Unidos ay napatunayang ligtas at lubos na epektibo laban sa COVID-19,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Vaccine Officer para sa County ng Santa Clara. “Ginawa ng County ang bakuna sa COVID-19 na available at madaling ma-access ng sinumang nasa edad 12 at pataas. Kami ay lubos na nasisiyahan na halos 80% ng kwalipikadong tao ay nakatanggap ng kanilang unang dosis at umaasa na samantalahin ng mga natitirang tao na babakunahan pa ang mga libreng klinika na matatagpuan sa buong county.”

Mahigit sa 79% ng mga residente ng Santa Clara County na lampas sa edad 12 at pataas ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna sa COVID-19 at halos 70% ay nakakumpleto ng kanilang pagbabakuna. Ang Santa Clara County ay napabilang sa may pinakamataas na bilang ng pagbabakuna sa bansa, ngunit ang mga opisyal ay umaasa na mas maraming indibidwal ang magpabakuna para mas lalong maprotektahan ang komunidad sa muling pagbubukas ng estado.

Ang mga lokasyon ng pagbabakuna sa buong county ay magpapatuloy sa pagtanggap ng mga drop-in para sa mga bakuna sa COVID-19 at mga parehong-araw na appointment ay available din sa buong county. Bumisita sa sccfreevax.org para sa pinakabagong impormasyon at mga update.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Facebook ng Public Health: https://www.facebook.com/sccpublichealth  

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.