Libre, Mga Drop-In na Klinika ng Pagbabakuna ay Inaalok sa buong Santa Clara County


PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
HUNYO 7, 2021
 

Ang County ay nakipagpartner sa San Jose Earthquakes para sa espesyal na ipapamigay sa PayPal Park

Santa Clara County, CA Ang County ng Santa Clara ay naghihimok ng mga miyembro ng publiko na samantalahin ang mga libreng klinika sa pagbabakuna sa buong County. Ang mga tao ay makakagawa ng parehong araw na mga appointment o makadrop-in para makakuha ng kanilang libreng bakuna sa COVID-19 sa karamihan ng mga klinika na pinapatakbo ng County. Mayroong mga karagdagang lokasyon sa mga paaralan sa elementarya ngayong linggo upang hikayatin ang mga estudyante at pamilya na kwalipikado na magpabakuna.

Bilang karagdagan sa mga libreng klinika sa pagbabakuna, ang County ay nakikipagpartner sa San Jose Earthquakes para sa isang espesyal na kaganapan ng bakuna sa Huwebes, Hunyo 10 sa PayPal Park. Ang mga taong nakatanggap ng kanilang unang dosis sa kaganapang ito ay makakakuha ng mga autograph ng manlalaro, 20 porsyento na diskwento sa kalakal, at pagkain mula sa food truck na nasa lokasyon. Mayroon ding mga aktibidad para sa mga bata. Ang mga pamilya ay malugod na tatanggapin, sa kondisyon na mayroong hindi bababa sa isang hindi pa nabakunahang tao ang tatanggap ng kanilang unang dosis.

“Kami ay nagagalak na ang Earthquakes ay nag-aalok ng kaganapang ito sa publiko,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Testing at Vaccine Officer para sa County ng Santa Clara. “Kailangan natin na ang bawat kwalipikadong miyembro ng ating komunidad ay mabakunahan at kami ay nagpapasalamat sa mga partner sa komunidad gaya ng Quakes sa pagho-host ng mga espesyal na kaganapang ito at sa mga oportunidad na naghihikayat sa mga tao na kumuha ng bakuna.”

Mahigit sa 77% ng mga residente ng Santa Clara County na lampas sa edad 12 at mas matanda ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna sa COVID-19 at lampas sa 66% ang nakakumpleto na ng kanilang pagpapabakuna.

Mayroong maraming oportunidad para sa lahat ng mga kwalipikadong miyembro ng komunidad na magpabakuna sa buong Santa Clara County, kabilang ang mga pinalawak na drop-in na klinika na may mga oras sa gabi at weekend, parehong araw na mga appointment, at mobile at in-home na mga klinika sa pagbabakuna. Ang mga lokasyon ng pagbabakuna sa buong county ay magpapatuloy sa pagtanggap ng mga drop-in para sa mga bakuna sa COVID-19 at ang parehong araw na mga appointment ay available din sa buong county.

Mga kabataan sa pagitan ng 12 hanggang 17 taong gulang ay kailangan magbigay ng isang napirmahang consent form mula sa isang magulang o ligal na tagapag-alaga. Para sa mga lokasyon na pinapatakbo ng County, ang consent form ay available online. Ang drop-in availability ay napapailalim sa mga limitasyon sa supply at kapasidad.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna, bumisita sa website ng bakuna ng County sa sccfreevax.org.
 

Mga lokasyon ng bakuna na may drop-in availability ay nakalista sa ibaba. Ang mga indibidwal na naghahanap ng pagbabakuna ay hinihikayat na dumating ng hindi bababa sa isang oras bago ang oras ng pagsasara.

Lokasyon

Mga Araw at Oras

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall
2542 Monterey Highway, Gate D
San Jose, CA 95111

Bukas 7 araw, mga oras sa gabi sa Martes, Miyerkules, Huwebes
Martes-Huwebes: 8:30am-8pm
Biyernes-Lunes: 8:30am-4pm

Eastridge Mall (Aloha Roller Rink)
2190 Eastridge Loop #1402
San Jose, CA 95122

Bukas 7 araw
Lunes-Biyernes: 11am-6pm
Sabado at Linggo: 9am-4pm

Gilroy High School
750 W. 10th St.
Gilroy, CA 95020

Martes- Biyernes: 8:30am-3:30pm
 

Mountain View Community Center
201 S. Rengstorff Ave.
Mountain View, CA 94040

Martes-Biyernes: 8:30am-3:45pm

Valley Specialty Center
751 S. Bascom Ave., Building Q
San Jose, CA 95128

Mga oras sa gabi at weekend
Lunes-Biyernes: 12pm-7:30pm
Sabado: 9am-4:30pm

County Service Center
1555 Berger Drive
San Jose, CA 95127

Martes-Biyernes: 8:30am-4:30pm

Emmanuel Baptist Church
467 North White Road
San Jose, CA 95127

Martes-Biyernes: 9am-6pm

Mexican Heritage Plaza (Gardner Health)
1700 Alum Rock Avenue
San Jose, CA 95116

Martes: 10:30am-4:30pm
Miyerkules: tanghali-5pm
Huwebes: 10:30am-4:30pm

North East Medical Services
1870 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131

Martes-Biyernes: 1pm-5pm

Sarado sa Sabado, Hunyo 12

Bay Area Community Health
VTA Santa Teresa Station
6360 Santa Teresa Blvd
San Jose, CA 95119

Lunes-Huwebes: 9am-4pm

El Camino Health Sunnyvale
1030 West Maude Avenue
Sunnyvale, CA 94085

Lunes, Miyerkules at Biyernes: 7:45am-4pm

Five Wounds Church
1375 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95116

Lunes, Hunyo 7: 11 a.m. – 5 p.m.

Ocala STEAM Academy
2800 Ocala Ave
San Jose, CA 95148

Lunes, Hunyo 7: 2 – 7 p.m.

George Mayne Elementary
5030 N. 1st Street
Alviso, CA 95002

Lunes, Hunyo 7: 2 – 7 p.m.

West Valley College
14000 Fruitdale Ave
Saratoga, CA 95070

Martes, Hunyo 8: tanghali – 7 p.m.

Mission College
3000 Mission College Blvd
Santa Clara, CA 95054

Martes, Hunyo 8: 10 a.m. – 5 p.m.

Edenvale Elementary
285 Azucar Ave
San Jose, CA 95111

Miyerkules, Hunyo 9: 1 – 7 p.m.

Columbia Neighborhood Center
785 Morse Ave
Sunnyvale, CA 94085

Miyerkules, Hunyo 9: 5pm-7pm

ConXion
749 Story Road, #10
San Jose, CA 95122

Huwebes, Hunyo 10: 10 a.m. – 5:30 p.m.

Boyton High School
901 Boyton Ave
San Jose, CA 95122

Huwebes, Hunyo 10: 11 a.m. – 6 p.m.

PayPal Stadium (SJ Earthquakes)
1123 Coleman Ave
San Jose, CA 95110

Huwebes, Hunyo 10: 4 – 7:30 p.m.

Overfelt High School
1835 Cunningham Avenue
San Jose, CA 95122

Mga oras sa weekend ay available
Biyernes: 11:30am-7:30pm
Sabado: 10am-5:30pm

James Lick High School
23 N White Road
San Jose, CA 95127

Sabado, Hunyo 12: tanghali – 5 p.m.

The Foundation for Hispanic Education
14271 Story Road
San Jose, CA 95127

Sabado, Hunyo 12: tanghali-7pm

 

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Facebook ng Public Health: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.