Mga Pinuno sa Santa Clara County ay Nababahala sa Pagbagsak ng Demand para sa Bakuna sa COVID-19, Hinihimok ang Publiko na Ipagpatuloy ang Pagbabakuna

PARA SA AGARANG PAGPAPAHAYAG
Abril 30, 2021

Mga Kabataan at Mga Young Adults ay Partikular na Hinihimok na Magpabakuna; Kasama sa Mga Oportunidad ang Mga Pinalawak na Mga Drop-In Clinics, Mga Oras sa Gabi/Weekend at Mga Parehong Araw na Appointment

Santa Clara County, CA - Habang mahigit sa dalawang-katlo ng mga residente ng Santa Clara County na may edad na 16 at mas matanda ay nakatanggap na ng kahit isang dosis ng bakuna sa COVID-19, ang mga pinuno ay nag-aalala sa kamakailang pagbawas ng demand para sa pagbabakuna at hinihimok ang publiko na ipagpatuloy ang pagbabakuna para makasalba ng mga buhay, pigilan ang pagkalat ng mga mapanganib na variant, at tulungan ang komunidad na lumabas mula sa pandemya. Sa partikular, hinihimok ng County ang mga kabataan at mga young adults na magpabakuna sa lalong madaling panahon. Ang mga young adults na may edad 18-29 ay bumubuo ng pinakamataas na bilang ng mga hindi nabakunahang indibidwal sa county, at kahit na ang bilang ng mga kaso ay pumapatag o bumababa, ang mga young adults na may edad na 18-34 ay may pinakamataas na bilang ng impeksyon sa COVID ng anumang pangkat ng edad.

"Nag-aalala ako tungkol sa pagbawas ng demand ng bakuna na nakikita namin sa nakaraang linggo o higit pa," sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, Opisyal ng Pagpapasuri at Pagpapabakuna sa COVID-19 para sa County ng Santa Clara. “Malayo na ang narating natin, ngunit hindi pa tayo tapos. Ngayon ay hinihimok ko ang lahat na magpatuloy sa pagbabakuna. Ito ay makakasalba ng mga buhay, maprotektahan ang ating komunidad mula sa mapanganib na mga variant, at makakatulong sa atin na makalabas sa pandemyang ito. Hindi natin maaabot ang finish line hanggang sa mabakunahan ang bawat isa na kwalipikado.”

May maraming mga oportunidad para mabakunahan sa buong Santa Clara County, kabilang ang pinalawak na mga drop-in clinic na may mga oras sa gabi at weekend, mga parehong araw na appointment, at mga mobile at in-home vaccine clinics. Ang mga lokasyon ng pagbabakuna sa buong county ay patuloy na tatanggap ng mga drop-in para sa mga bakuna sa COVID-19 sa darating na linggo, at ang mga parehong araw na appointment ay available din sa buong county, kabilang sa Levi's Stadium.  Ang sinumang may edad 16 at mas matanda na nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa paaralan sa Santa Clara County ay kwalipikado para sa pagbabakuna. Ang availability ng drop-in ay napapailalim sa mga limitasyon sa supply at kapasidad.

Patuloy na binibigyang-diin ng County ang katarungan sa mga pagsisikap sa pagbabakuna at ang mga pinuno ay mananatiling nag-aalala tungkol sa mga mas mababang bilang ng pagbabakuna at mga hadlang sa pag-access ng mga komunidad na pinakamahirap na naapektuhan ng pandemya. "Ang aming trabaho ay hindi matatapos hanggat ang lahat ay may pag-access sa bakuna," sabi ni Dr. Rocio Luna, Diputadong Ehekutibo sa County para sa County ng Santa Clara. "Nakikipagtulungan kami sa mga miyembro ng komunidad upang maunawaan ang mga pangangailangan at ibahin ang aming mga estratehiya upang matiyak ang handa na pag-access, kabilang ang mga oras sa gabi at weekend at pagbibigay ng pagmemensahe at impormasyon na may kaalaman sa lengguwahe at kultura."

Mahigit sa 67% ng mga taong may edad na 16 at mas matanda na naninirahan sa Santa Clara County ay nakatanggap ng unang dosis at higit sa 39% ang ganap na nabakunahan. Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna, bisitahin ang website ng bakuna ng County sa sccfreevax.org.

Ang mga lokasyon ng pagbabakuna sa Sistema ng Pangkalusugan ng County at mga kasosyong provider na may drop-in availability ay nakalista sa ibaba. Ang mga indibidwal na naghahanap ng pagbabakuna ay hinihimok na dumating nang hindi bababa sa isang oras bago sa oras ng pagsasara.

Mga lokasyon na may maraming mga araw na drop-in:

 • Fairgrounds Expo Hall, 2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
  • Bukas 7 na araw bawat linggo, 8:30 am-4pm; Bukas sa Martes at Miyerkules hanggang 8pm
 • Eastridge Mall (Aloha Roller Rink), 2190 Eastridge Loop #1402, San Jose, CA 95122
  • Lunes hanggang Biyernes, 11am-6pm; Sabado at Linggo, 9am-4pm
 • Emmanuel Baptist Church, 467 North White Road, San Jose, CA 95127
  • Martes hanggang Biyernes, 8:45am-6pm
 • East Valley Clinic, 1993 McKee Road, San Jose, CA 95133
  • Lunes hanggang Biyernes, 8:45 am-4pm
 • Mexican Heritage Plaza, 1700 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95116
  • Martes at Huwebes, 10:30am-4:30pm; Miyerkules 12pm-5pm
 • Overfelt High School, 1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122
  • Biyernes 4/30, 11am-6pm; Sabado 5/1, 10am-5pm; Linggo 5/2, 10am-3pm
  • Huwebes 5/6, 9am-4pm; Biyernes 5/7, 11am-6pm; Sabado 5/8, 10am-5pm; at Linggo 5/9, 9am-4pm

Mga klinika na may isang araw na drop-in:

 • John Vianney Catholic Church, 4600 Hyland Ave, San Jose, CA 95127
  • Biyernes 4/30, 10am-4pm
 • James Lick High School (teen/student event), 57 North White Road, San Jose, CA 95127
  • Sabado 5/1, 10am-5pm
 • County Service Center, 1555 Berger Drive, San Jose, CA 95112
  • Lunes 5/3, 8:30am-4:30pm
 • Cristo Rey San José Jesuit High School, 1389 E. Santa Clara St., San Jose, CA 95116
  • Lunes 5/3, 11am-5pm
 • Gilroy High School, 750 West 10th Street, Gilroy, CA 95020
  • Lunes 5/3, 8:30am-3:30pm
 • Mexican Consulate, 302 Enzo Drive, San Jose, CA 95138
  • Miyerkules 5/5, 10am-4:30pm
 • Milpitas Sports Complex, 1325 E. Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
  • Huwebes 5/6, 1pm-8pm
 • Sherman Oaks Elementary School, 1800 Fruitdale Avenue, San Jose, CA 95128
  • Biyernes 5/7, 1pm-7pm
 • Washington Elementary, 100 Oak Street, San Jose, 95110
  • Sabado, 5/8, 10am-4:30pm

# # #

Sundin ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.sccgov.org/coronavirus

 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.