Inanunsyo ng County Health System ang “Drop-In Week” para sa Pagbabakuna sa COVID-19 simula sa Abril 27 hanggang Mayo 2

PARA SA AGARANG PAGPAPAHAYAG
Abril 26, 2021

Hindi Kailangan ang Appointment Simula sa Martes sa mga Lokasyon sa buong Santa Clara County; Parehong Araw na mga Appointment ay Available din sa sccfreevax.org

Santa Clara County, CA – Inanunsyo ngayon ng mga opisyal ng County ng Santa Clara na karamihan sa mga lokasyon ng pagbabakuna ng County Health System ay tatanggap ng mga drop-in para sa mga bakuna sa COVID-19 simula sa Martes, Abril 27 hanggang Linggo, Mayo 2.

Ang parehong araw na mga appointment ay available din sa buong Santa Clara County, kasama na ang Levi’s Stadium at Eastridge Mall (Aloha Roller Rink). Sinumang nasa edad na 16 at mas matanda na nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa isang paaralan sa Santa Clara County ay kwalipikado para sa pagbabakuna. Ang pagkakaroon ng drop-in ay napapailalim sa mga limitasyon sa supply at kapasidad.

Ipinagpapatuloy ng County ang matinding pagsisikap nito sa outreach upang matiyak na ang mga komunidad na matinding natamaan ng COVID-19 ay mayroong nakahandang access sa mga bakuna at iba pang mga mapagkukunan. Ang County at mga partner nito ay nagtatrabaho din upang madagdagan ang panggabi at Sabado at Linggo na pagkakaroon ng mga appointment at drop-in na mga klinika upang matiyak na nakahanda ang access para sa buong komunidad. 

“Ngayon na ang oras para magpabakuna,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Testing at Vaccine Officer para sa County ng Santa Clara. “Sumali kasama ang mahigit sa isang milyon na inyong mga kapitbahay na nagsimula ng kanilang pagpapabakuna at dumaan sa isa sa aming klinika ngayon. Ang mga bakuna ay ganap na kritikal sa pagprotekta sa ating komunidad, at hindi kami titigil hangga’t bawat kwalipikadong tao sa ating komunidad ay mayroong pagkakataon na magpabakuna.” 

Mahigit sa 65% ng mga taong nasa edad na 16 at mas matanda na nakatira sa Santa Clara County ay nakatanggap na ng unang dosis at mahigit sa 37% ay ganap na nabakunahan. Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna, bisitahin ang website ng pagbabakuna ng County sa sccfreevax.org

Ang County Health System at kanilang partner provider na lokasyon ng pagbabakuna na mayroong available na drop-in ngayong linggo ay nakalista sa ibaba. Ang mga indibidwal na naghahanap ng pagbabakuna ay hinihikayat na dumating ng hindi bababa sa isang oras bago ang oras ng pagsasarado.  

Mga lokasyon na may maraming araw ng drop-in: 

 • Fairgrounds Expo Hall, 2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111 
  • Martes 4/27 hanggang Linggo 5/2, 8:30am-4:30pm  
 • County Service Center, 1555 Berger Drive, San Jose, CA 95112 
  • Martes 4/27 hanggang Biyernes 4/30, 7:30am-4:30pm  
 • Emmanuel Baptist Church, 467 North White Road, San Jose, CA 95127 
  • Martes 4/27 hanggang Biyernes 4/30, 8:45am-4pm  
 • Mexican Heritage Plaza, 1700 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95116 
  • Martes 4/27 hanggang Huwebes 4/29, 10:30am-4:30pm (Martes/Huwebes); 12pm-5pm (Miyerkules) 
 • Gilroy High School, 750 West 10th Street, Gilroy, CA 95020 
  • Martes 4/27 hanggang Biyernes 4/30, 8:30am-3:30pm  
 • Mountain View Community Center, 201 South Rengstorff Avenue, Mountain View, CA 94040 
  • Martes 4/27 hanggang Biyernes 4/30, 8:30am-5:45pm  
 • Overfelt High School, 1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122 
  • Huwebes 4/29 hanggang Linggo 5/2, 10am-3pm (Huwebes/Linggo); 10am-5pm (Biyernes/Sabado) 

Mga clinic na may isang araw na drop-in: 

 • Martial Cottle Park, 391 Chynoweth St, San Jose, CA 95136 (pumasok sa gilid ng pasukan ng Chynoweth Street) 
  • Martes 4/27, 10am– 4:30pm 
 • Our Lady of Refuge, 2165 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122 
  • Miyerkules 4/28, 10am – 4:00 pm 
 • Milpitas Sports Center, 1325 E Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035 
  • Miyerkules 4/28, 10am – 4pm 
 • ConXion, 749 Story Rd., San Jose, CA 95122 
  • Huwebes 4/29, 10am-5pm 
 • Tafatolu Congregational Church, 2510 Alvin Avenue, San Jose, CA 95121 
  • Huwebes 4/29, 9:30am – 4pm 
 • St. John Vianney, 4600 Hyland Ave, San Jose 95127 
  • Biyernes 4/30, 10pm – 4pm

# # #​​​​​​

Sundan ang aming Twitter para sa updates: @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng Pampublikong Pangkalusugan: www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.