Isang Mahalagang Yugto ang Naabot laban sa COVID-19: Isang Milyong Unang Dosis ng Bakuna ay Naipamigay na sa Santa Clara County

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Abril 23, 2021

Ang pagkakapantay-pantay na pamamahagi ng bakuna ay nananatiling pinagtutuunan ng County at kaniyang mga partner sa pagtitiyak na ang lahat ng mga miyembro ng komunidad ay may access sa mga bakuna

Santa Clara County, CA - Ngayong linggo, naabot ng Santa Clara County ang isang pangunahing yugto sa pagsisikap ng pagbabakuna sa COVID-19, na may isang milyong mga kwalipikadong residente ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna mula ng nagsimula ang pagbibigay ng bakuna noong Disyembre 2020.

Sa ngayon, mahigit sa 62% ng lahat ng mga residente na may edad 16 at mas matanda ay nakatanggap ng isang dosis ng bakuna. Mahigit sa kalahating milyong katao – halos isang katlo ng kwalipikadong populasyon na 1.6 million – ay ganap na nabakunahan.

“Ito ay panahon ng pagdiriwang, sabi ni Mike Wasserman, Presidente ng Santa Clara County Board of Supervisors.” Ngayong araw na ito, pinapalakpakan namin ang mga napakalaking pagsisikap ng ating mga health worker at partner sa komunidad, mga outreach worker, at lahat na kabilang sa pagkuha ng bakuna sa braso sa lalong madaling panahon. Higit sa lahat, kailangan nating ipagdiwang ang mga tao sa Santa Clara County na gumawa ng malaking hakbang upang gawin ang kanilang parte sa pagkuha ng bakuna noong pagkakataon na nila. “

Sabi ng mga opisyal ng County na ang isang milyong marka ay isang napakapositibong yugto ngunit pinapaalalahanan ang lahat na kailangang manatili sa tamang landas sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara, pagpapanatili ng kanilang distansya, at magpabakuna na kung hindi pa sila nakakapagpabakuna.

“Ako ay nagagalak na naabot natin ang yugto na ito na maprotektahan ang ating komunidad sa COVID-19. Ang pagbabakuna ay kritikal sa pagpapanatili na mababa ang antas ng COVID-19, lalo na at nakikita natin ang variant ng virus na umiikot sa ating komunidad,” abi ni Dr. Cody, Health Officer at Director ng Public Health ng County ng Santa Clara. “Mayroon na tayong supply ng bakuna na kailangan na natin ngayon at hinihikayat ko ang lahat na kwalipikado na kumuha ng bakuna sa lalong madaling panahon kung kayo ay hindi pa nakakakuha.

Hinihikayat ng mga opisyal ng County ang mga miyembro ng komunidad na unang nag-aalangan na magpabakuna na isaalang-alang ngayong higit sa milyon ng kanilang mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, at miyembro ng komunidad ay ginawa ang kanilang parte upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang komunidad sa kabuuan.

Ang County ng Santa Clara ay nagpapatuloy ng matinding pagsisikap upang masarado ang puwang sa pagkakapantay-pantay sa pamamahagi ng bakuna. Nagpapatuloy ang outreach sa komunidad sa mga lugar ng East San José at South County, kung saan ang mga residente ay lubos na naapektuhan ng pandemya at maaaring haharap sa mga hadlang sa pagbabakuna tulad ng mga hamon sa teknolohiya at transportasyon. Nagtatrabaho ang County upang matiyak ang pagpapalawig ng mga oras sa pang-gabi at sa Sabado at Linggo; pagdirekta sa mga mobile team na abutin ang mga naapektuhang kapitbahayan, manggagawa, at mga mahihinang residente; at nagtatrabaho kasama ang mga lider ng komunidad na tumulong sa pamamahagi ng impormasyon tungkol sa mga bakuna at kung paano i-access ang mga ito sa maraming wika.

“Ang ating pangkat sa trabaho ay pinadali ang appointment sa mahigit na 16,000 na miyembro ng komunidad, at ang proseso ay bumibilis na, ngayong marami na tayong supply,” sabi ni Dr. Rocio Luna, Deputy County Executive ng County ng Santa Clara. “Ang ating mobile na pagbabakuna at estratehiya sa outreach ay sentro ng bahagi ng kabuuang pagsisikap ng County, at ang mga lider ng County ay patuloy ang matinding pagtutok na matapos ang puwang sa kaugnayan ng pagkakapantay-pantay sa pakikipagtulungan sa komunidad.”

Ang mga appointment ng pagbabakuna ay kasalukuyang available at ang mga bagong appointment ay ipinapalabas araw-araw. Regular na ina-update ang website ng County sa limang wika na may pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna at pag-iiskedyul ng mga appointment.

“Alam natin na ang mg bakunang ito ay ligtas, epektibo, at pinakamabisa upang maging ligtas ang inyong sarili, inyong pamilya, at inyong komunidad,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, Testing at Vaccine Officer ng County ng Santa Clara. “Sa pag-abot ng 1 milyong pagbabakuna ay isang malaking yugto para sa ating komunidad, kailangan nating magpatuloy na magtrabaho na makuha natin ang iba pang mga kwalipikado na magpabakuna sa ating makakaya. Kaya natin ‘to!”

# # #

Follow our Twitter for updates: @HealthySCC
County of Santa Clara Website: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.