Ina-update ng County ng Santa Clara ang Proseso ng Pag-report ng mga Kaso ng COVID-19 para sa Dashboard

Para sa Agarang Paglabas

Abril 20, 2020​

Santa Clara County, CA –  Na-update ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County ng Santa Clara ang COVID-19 data dashboard ng mga nakumpirmang kaso sa paggamit ng isang bagong pamamaraan para sa mga petsa ng mga nauugnay na kaso. Ang mga kaso ay ngayong mai-ireport sa pamamagitan ng petsa ng koleksyon ng ispesimen.  Noong nakaraan, ang data sa dashboard ay nagpapakita ng mga bagong kaso sa pamamagitan ng petsa na nai-report ang mga nakumpirmang positibong resulta sa sistema ng California Reportable Disease Information Exchange (CalREDIE). 

Itong pagbabago ay ginagamit ang petsa na mas malapit na kumakatawan sa oras ng pagkalat ng virus sa Santa Clara County.  Itong ngayong pag-update sa pamamaraan ay hindi nagbabago sa pangkalahatang pag-unlad ng aming bilang ng mga kaso sa paglipas ng panahon, ngunit nililipat ng mas maaga ang mga petsa ng ilang araw upang maging mas malapit sa kung kailan nagkakaroon ang mga indibidwal ng mga sintomas. 

Inilalaan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ang mga makabuluhang mapagkukunan upang matibay ang pagkolekta at pagsusuri ng data.  Sapagkat niri-report ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ang data kapag natatanggap, ang bilang sa pinakabagong ilang araw sa panahon ng pag-report ay malamang na tataas habang natatanggap karagdagang data.  Ang dashboard ng mga kaso ng COVID-19 ay patuloy na maa-update araw-araw na may pinaka tumpak at kasalukuyang impormasyon na magagamit.   

Nagri-report ang County ng Santa Clara ng kabuuang 1,922 na mga kaso at 83 na mga pagkamatay. 

Bumisita sa COVID-19 website ng County ng Santa Clara para sa madalas na pag-update. 

# # #

Subaybayan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Kalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Data Dashboard ng Pampublikong Kalusugan:​  covid19.sccgov.org/data-mga-ulat-sa-covid-19

​​​​

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.