Ang County ng Santa Clara ay Nakatanggap ng Mas Maraming Supply ng Bakuna sa COVID-19, Magbubukas ng Kwalipikasyon sa Lahat ng mga Indibidwal na may Edad 16 o Mas Matanda

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Abril 13, 2021

Sa Pagdami ng Supply ng Bakuna ay Nagbukas sa County Health System ng Libu-libong Iskedyul ng Unang Appointment; Ang County ay Pinatigil ang Pagbibigay ng Johnson & Johnson (Janssen) na Administrasyon sa Bakuna Alinsunod sa Rekomendasyon ng CDC, FDA, at CDPH

Santa Clara County, CA – Ang mga opisyal ng County ay nag-anunsyo ngayong araw na ang pagdami ng supply ng bakuna ay nagbigay ng kakayahan sa County Health System na makapagpalabas ng libu-libong karagdagang mga appointment sa bakuna sa mga natitirang araw ng linggong ito. Ang maraming supply ay direktang nanggaling sa Santa Clara Health System ng County mula sa pederal na gobyerno sa ilalim ng programa na pinapatakbo ng pederal na Health Resources & Services Administration (HRSA). Bilang resulta ng pagpapalawak ng supply ng bakuna, ang County ay nagbukas ng kwalipikasyon sa pagbabakuna sa lahat ng mga indibidwal na nasa edad na 16 o mas matanda na nakatira o nagtatrabaho sa Santa Clara County simula ngayong araw. Ang mga miyembro ng komunidad ay hinihikayat na magpaiskedyul ng appointment sa bakuna sa pamamagitan ng website ng County sa sccfreevax.org. Tulad ng mga nakaraang pamamahagi ng pagbabakuna, ang County ay magpapatuloy sa masinsinang outreach na pagtatrabaho upang matiyak na ang mga pinakaapektadong komunidad ay mayroong nakahandang access sa mga appointment ng bakuna at impormasyon.

“Kami ay nagagalak na magbigay ng malawakang access sa mga napakaepektibong bakuna na nga ito, lalung-lalo na sa mga matinding naapektuhan ng COVID-19,” sabi ni Dr. Marty Fentersheib, Testing and Vaccine Officer ng County ng Santa Clara. “Ang mga bakuna ay ang unang prayoridad ng County at nagsasalba sila ng mga buhay. Pagkatapos ng mga ilang linggong hamon sa supply, maaari na tyong magbigay ng bakuna sa mga matindi ang panganib at masiguro ang malawak na saklaw para sa buong komunidad.”

Ang County ay nakatanggap ng unang shipment ng karagdagang supply ng bakuna glaing sa U.S. na gobyerno ngayong umaga, at ang karagdagang supply ay inaasahan na darating sa susunod na linggo. Ang makabuluhan na pagtaas ng supply ng bakuna na ito ay magbubukas sa County Health System na ganap na magamit ang paggbibigay ng kapasidad sa bawat klinika ng pagbabakuna. Ang County ay nakikipag-ugnayan din sa mga tagapagbigay ng bakuna upang matiyak na mayroon silang sapat na supply upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad at pinpalawak ang outreach na pagsusumikap upang mabasawan ang hadlang sa pagbabakuna.

Ang mga opisyal ng County ay mag-aanunsyo rin ngayong araw na ang County ay pansamantalang ititigil ang pagbibigay ng bakuna ng Johnson & Johnson pagkatapos ng anunsyo mula sa Centers for Disease Control at Food and Drug Administration na nagrerekomenda na ang pagbibigay ng bakuna ng Johnson & Johnson ay pansamantalang ititigil. Ang County ay umaasa na makapagbigay ng mga bakuna sa mga nakaiskedyul na appointment gamit ang mga bakuna ng Pfizer at Moderna. Ang County ay nagpapayo din sa kanilang mga partner sa pagbabakuna na pansamantalang itigil ang pagbibigay ng bakuna ng Johnson & Johnson habang naghihintay ng karagdagang direksiyon mula sa CDC, FDA, at California Department of Public Health.

Ang desisyon ng CDC at FDA na magrekomenda ng pansamantalang pagtigil sa pagbibigay ng bakuna ng Johnson & Johnson ay ginawa mula sa matinding pag-iingat dahil sa mga kumplikasyon sa anim na pasyente mula sa pitong milyon na nakatanggap na ng bakuna ng Johnson & Johnson sa Estados Unidos. Humigit-kumulang sa 60,000 na mga indibidwal na ang nakatanggap ng bakuna ng Johnson & Johnson sa Santa Clara County, kumakatawan sa limang porsyento ng lahat ng mga naibigay na mga bakuna sa county. Ang County ay mahigpit na susunod sa mga update mula sa CDC, FDA, at CDPH at magbibigay ng karagdagang impormasyon sa publiko sa lalong madaling panahon kung ito ay available na.

# # #

Follow our Twitter for updates:  @HealthySCC
County of Santa Clara Website:  www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook:  www.facebook.com/sccpublichealth​​​​​

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.