Ang County ng Santa Clara ay Naghihintay ng Mas Maraming Supply Habang Pinapalawak ng Estado ang Kwalipikasyon sa Pagbabakuna

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Marso 25, 2021

Kahit na patuloy ang mga hamon sa supply, ang County at mga partner ay patuloy na nagtatayo ng matatag na network para sa mabilis na pamamahagi ng bakuna na may pangunahing pagpapahalaga sa pantay na pamamahagi at sa mga komunidad na nasa pinakamalaking panganib

Santa Clara County, CA - Ang County ng Santa Clara ay naghihintay pa rin para sa sapat na supply ng bakuna mula sa Estado upang magamit nito ang kapasidad sa pagbabakuna, kahit na ang anunsyo noong Huwebes na lalawak ang kwalipikasyon sa pagbabakuna sa mga taga-California na edad 50 at pataas sa Abril 1 at pagkatapos ay magsasama ng mga indibidwal na edad 16 at pataas sa Abril 15.  

“Nasasabik kaming mapalawak ang kwalipikasyon. Iyon ang dahilan na napabilis namin ang pagtaas ng kapasidad – upang mabilis naming mabakunahan ang maraming mga kwalipikadong tao na nakatira at nagtatrabaho dito hangga't maaari," sinabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Opisyal ng Pagsusuri at Pagbakuna para sa County ng Santa Clara. "Sa kasalukuyan, ang aming hamon ay hindi sa kapasidad o kwalipikasyon, ngunit sa supply."

Ang County at iba pang mga provider ng bakuna sa buong Santa Clara County ay nagtayo ng isang malawak na network na maaaring makabigay ng 200,000 na pagbabakuna bawat linggo kapag magiging available ang mga dosis. Kabilang dito ang isang lokasyon na maaaring magbakuna hanggang sa 15,000 katao bawat araw, maraming mga lokasyon na may kapasidad na magsilbi ng libu-libo bawat araw, at mga pop-up na lokasyon na nakatuon sa mga komunidad at manggagawa na may mataas na panganib mula sa COVID-19. Mula sa pagsusuri hanggang sa pagbabakuna, ang County ay nakipagtulungan sa mga partner sa komunidad upang matiyak na ang pinaka apektadong mga komunidad ay hindi maiiwan at ang mga pagsisikap na ito ay magpapatuloy habang lumalawak ang kwalipikasyon.

Ang mga pagsisikap na mabakunahan nang mabilis ang mga tao hangga’t maaari ay lalong mahalaga habang ang paglaganap ng mga COVID-19 variant ay patuloy na tumataas sa ating lugar. Nalaman ng mga opisyal ng pangkalusugan sa County ngayong linggo na ang isang kaso ng variant na P.1, na unang natukoy sa Brazil, ay nakumpirma sa isang residente ng Santa Clara County sa pamamagitan ng isang ispesimen na randomly na napili para sa genomic sequencing. Ang taong iyon ay nasuri noong kalagitnaan ng Marso pagkatapos na bumalik mula sa domestic na pagbibiyahe sa labas ng estado. Dagdag ito sa dalawang kumpirmadong kaso ng variant na B.1.351, unang natuklasan sa South Africa, at 19 na kumpirmadong kaso ng variant na B.1.1.7, na unang natuklasan sa United Kingdom, na ngayon ay natuklasan sa Santa Clara County mula noong Marso 20.

Ang pagkakaroon ng variant na P.1, bilang karagdagan sa pagkalat ng iba pang mga variant, ay isang matinding paalala na ang ating pinagsamang pag-unlad sa pagkontrol ng virus ay nananatiling mahina. Dapat ipagpatuloy ng mga miyembro ng komunidad ang mga pamamaraang pagpigil na nagpatunay na nang lubos na proteksyon laban sa COVID-19. Ang di-mahahalagang pagbibiyahe ay mariing hindi hinihikayat, at ang lahat ay dapat na magpatuloy na magsuot ng maskara, panatilihin ang kanilang distansya, at magpabakuna kapag pagkakataon na nila.

Habang ang maraming mga lugar ay nagtatanggal ng mga paghihigpit at ang mga county ay tumutungo sa mas maluwag na mga antas sa Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado, ipinapaalala ng mga opisyal ng pangkalusugan ng County sa publiko na bagaman pinapayagan na ang ilang mga aktibidad, sila ay may mataas na panganib, at nananatiling mahalaga para sa komunidad na mabawasan ang pagkakalantad.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.