Pahayag ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Bay Area Tungkol sa mga Bakuna sa COVID-19

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Marso 15, 2021

Santa Clara County, CA - Bilang mga lokal na opisyal ng pangkalusugan, lubos na sinusuportahan namin ang tatlong kasalukuyang available na mga bakuna para sa COVID-19. Lahat ng tatlong bakuna ay ligtas at nakitang lubos na epektibo sa pag-iwas sa sintomas ng sakit at hospitalisasyon. Ipinakita ng mga klinikal na pagsubok na ang tatlong bakuna na mga ito ay 100 porsiyento na epektibo upang maiwasan ang pagkamatay mula sa COVID-19. Mayroon ding malaking katibayan na ang tatlong bakuna ay makakatulong na maiwasan ang karamdaman na walang mga sintomas. Nangangahulugan ito na ang mga taong nabakunahan ay malamang na hindi maikalat ang COVID-19 sa ibang hindi pa nabakunahan.

Mayroong argumento tungkol sa mga pakinabang ng isang brand ng bakuna kaysa sa iba, ngunit mahirap ihambing ang kanilang pagiging epektibo. Ang iba't ibang mga brand ng bakuna sa COVID-19 ay hindi pinag-aralan upang ipaghambing sa bawat isa. Ang mga bakuna ay pinag-aralan sa mga magkakaibang grupo ng mga tao at nasubok sa iba't ibang mga yugto ng pandemya. Ang mga bilang ng pagkahawa sa komunidad at pagkakaroon o kawalan ng mga variant ng COVID-19 ay nagkakaiba sa iba't ibang mga pag-aaral.

Ang masasabi namin na may kasiguruhan ay ang tatlong bakuna ay nagbibigay ng antas ng proteksyon na maihahambing sa ilan sa mga pinakamahusay na bakuna na mayroon tayo para sa iba pang mga seryosong nakakahawang sakit na regular naming ibinabakuna sa mga tao.

Sa patuloy na paglaganap ng COVID-19 habang nagtatrabaho kami patungo sa kaligtasan sa sakit ng komunidad, ito ang aming kolektibong payo na medikal: ang pinakamahusay na bakuna ay ang maaari ninyong makukuha sa pinakamadaling panahon. Ang mga magkakaibang bakuna ay may iba't ibang mga kinakailangan sa pag-iimbak at dahil kasalukuyang limitado ang mga supply ng bakuna, ang isang brand ay maaaring hindi available sa bawat lugar ng pagbabakuna nang tuluy-tuloy.

Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa bakuna, kausapin ninyo ang inyong medical provider kung mayroon kayo nito. Maaari din ninyong malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa mga bakuna sa website ng COVID-19 ng estado.

###

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Public Health:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng Public Health: www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.