Ang County ng Santa Clara, United Farm Workers, Monterey Mushrooms, at UFW Foundation ay Nagpartner sa Pagbabakuna ng 1,000 na mga Magsasaka sa isang Mobile Vaccination Clinic

Logos for United Farm Workers, United Farm Workers Foundation, the County of Santa Clara, Monterey Mushrooms, and Health and Hospital System

PARA SA AGARANG PAGPALABAS
Pebrero 28, 2021

Ang mga Mobile Vaccination Clinic ng County ay Magdadala ng mga Bakuna para sa COVID-19 sa mga Magsasaka at sa Iba pang mga Miyembro ng Komunidad na Humaharap sa mga Hadlang sa Pagbabakuna

Santa Clara County, CA – Ang County ng Santa Clara ay naglunsad ng kanilang unang mobile vaccination clinic na nakatuon sa mga frontline workers ngayong araw sa Monterey Mushrooms, isang malaking employer na pang-arikultura sa Morgan Hill sa ilalim ng United Farm Workers union contract. Ang County ay magbibigay ng pagbabakuna sa lokasyon para sa humigit-kumulang sa mga 1,000 na mga magsasaka sa Linggo, ika-28 ng Pebrero at Miyerkules, ika-3 ng Marso kasama ang United Farm Workers, Monterey Mushrooms, at ang UFW Foundation. Kabilang sa mga manggagawa na tatanggap ng pagbabakuna ay ang mga empleyado ng Monterey Mushrooms pati na rin ang iba pang mga lugar ng sakahan. Ang mobile clinic ay dadagdag sa agresibong pagsisikap ng County para matiyak na ang lahat ng mga miyembro ng komunidad ay may access sa pagbabakuna kapag sila ay maging kwalipikado, lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga sektor at rehiyon ng County na lubos na naapektuhan ng COVID-19.

“Ang pagprotekta ng mga tao na nasa pinaka mapanganib na magkaroon ng COVID-19 ay ang ating pangunahing prayoridad at ang ating daan para malampasan ang pandemya,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Director ng Public Health ng County ng Santa Clara. “Kami ay nagpapasalamat sa aming mga partner sa United Farm Workers, UFW Foundation, at Monterey Mushrooms sa pagsuporta ng mga mobile vaccination team ng County. Kasama ang ating mga vaccine clinic na batay sa komunidad, mga lokasyon ng maramihang pagbabakuna, at ang maraming outreach effort, ang mga mobile clinic ay makakatulong para ang mga bakuna para sa COVID ay mabilis at epektibong aabot sa mga komunidad na lubos na naapektuhan ng pandemya.”

Ang suplay ng bakuna at ang mga tauhan sa clinic para sa mobile clinic ay ibibigay ng County ng Santa Clara, at ang pasilidad, serbisyong pangsuporta, at outreach ay ibibigay ng Monterey Mushrooms, United Farm Workers, at UFW Foundation. “Ang mga manggagawa na ito ay gumagawa ng pinaka pangunahing trabaho sa ating bansa, ngunit lubhang pinakamadaling naaapektuhan ng COVID-19,” sabi ni United Farm Workers President Teresa Romero “Ang aming pakikipagpartner sa parehong County at sa isang interesadong employer ay nagpapakita na ang mga programa ng pagbabakuna sa komunidad ay dapat may pinagsamang pagsisikap.”

“Ang ating County ay lubos na nakatuon sa pantay-pantay na pagbibigay ng ating bakuna, at kami ay gumagawa ng bawat hakbang na kinakailangan para matiyak na ang mga bakunang ito ay magagamit sa ating komunidad kung saan sila mismo nakatira at nagtatrabaho para maalis ang mga hadlang,” sabi ni Mike Wasserman, Presidente ng Santa Clara County Board of Supervisors. “Ang pagsasama-sama na ito sa pagitan ng County, mga labor partner, at isang pangunahing employer para maabot ang mga manggagawa na nasa frontline araw-araw para malagay ang pagkain sa ating mga lamesa ay isang modelo para sa mga magkatulad na pagsisikap sa buong estado.”

“Ang mga magsasaka ay humaharap sa mataas na banta sa kanilang kalusugan at kaligtasan araw-araw bilang mga mahalagang manggagawa,” sabi ni UFW Foundation Executive Director Diana Tellefson Torres. “Iyon ang dahilan kung bakit ang partnership na ito na nagbibigay ng mga bakuna na nakakaligtas ng buhay sa 1,000 mga magsasaka ay masyadong mahalaga. Ang mga magsasaka ay gusto magpabakuna, ngunit ang karamihan sa kanila ay walang access sa mga bakuna, Sa katunayan, ang kamakailan lang na UFW Foundation survey ng 10, 149 na mga manggagawa sa agrikultura ay nagpakita na ang 73 na porsyento ay nagpakita ng kagustuhan na magpabakuna, na may 22 na porsyento ang di sigurado. Ang ibang county sa California ay dapat ding mas lalong sumikap para makapagbigay ng mga kaganapan sa pagbabakuna sa mga manggawa kung saan man sila naroroon.”

“Ang mga kaganapan sa pagbabakuna na ito sa aming sakahan sa Morgan Hill ay ang direktang resulta ng mga oras na pakikipaghalubilo at pagsasama-sama sa pagitan ng aming mga grupo para sa isang karaniwang layunin, ang kalusugan at kapakanan ng mga magsasaka na mahalaga sa produksyon ng pagkain sa ating bansa, estado at county,” sabi Shah Kazemi, CEO ng Monterey Mushrooms. “Kami ay lubos na nagagalak na makita na maisikatuparan ito.”

“Gusto kong magpasalamat sa County ng Santa Clara sa pakikipagtulungan sa United Farm Workers na pumunta sa Monterey Mushrooms sa Morgan Hill para mabakunahan ang ating mga magsasaka,” sabi ni Morgan Hill Mayor Rich Constantine. “Ang ating County ay nagbakuna ng libu-libong katao, nagpoprotekta sa mga miyembro ng ating komunidad. Mangyaring manatiling mapagbantay at hindi mawalan ng pag-asa.”

Matatagpuan ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19 sa Santa Clara County sa website ng County sa www.sccfreevax.org, na magagamit sa Ingles, Espanyol, Vietnamese, Intsik, at Tagalog, o sa pagtawag sa 211 kung saan ang tulong ay magagamit sa maraming wika.

TUNGKOL SA COUNTY NG SANTA CLARA

Ang gobyerno ng County ng Santa Clara ay nagsisilbi sa 1.9 milyon na mga residente sa Santa Clara County sa California na may iba’t ibang kultura, na may mas malaking populasyon kaysa sa 14 na mga estado sa U.S. Ang County ay nagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo sa mga residente nito, kabilang ang proteksyon sa pampublikong kalusugan, environmental stewardship, mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng Health System ng County ng Santa Clara, child and adult protection services, homelessness prevention and solutions, kalsada, park services, mga library, emergency na pagtugon sa mga sakuna, proteksyon ng minority communities and those under threat, access sa pantay na criminal justice system, at marami pang mga pampublikong benepisyo.

Bumisita sa County ng Santa Clara sa www.sccgov.org

TUNGKOL SA UNITED FARM WORKERS

Sinimulan noong 1962 ni Cesar Chavez, Dolores Huerta, Gilbert Padilla at iba pang mga naunang organizer, ang United Farm Workers of America ay ang unang tumagal at pinakamalaking farm workers union ng bansa. Ang UFW ay nagpapatuloy sa pag-organisa ng mga pangunahing sektor ng pang-agrikultura, lalo na sa California. Ang mga kamakailang taon ay nakasaksi ng mga dose-dosenang tagumpay ng UFW union contract sa pagprotekta ng libu-libong mga magsasaka, kabilang sa mga ito ang mga kasunduan sa ilang mga pinakamalaking berry, winery, kamatis, gatas at mushroom na kompanya sa California at sa bansa. Mahigit sa 75 na prosyento ng fresh mushroom industry sa California ay under sa union contract sa ngayon. Marami sa mga kamakailan na UFW-sponsored na mga batas at mga regulasyon ay nagpoprotekta sa mga magsasaka sa California, lalo na ang mga non-union ranch. Kabilang dito ang mga unang estadong pamantayan sa U.S. para mapigilan ang lalong pagkamatay at sakit mula sa malubhang init at noong 2016 ang unang batas sa bansa na nagbibigay sa mga magsasaka sa California ng overtime na sahod pagkatapos ng walong oras sa isang araw. Ang UFW ay nagpapatuloy sa aktibong pakikipaglaban sa mga legislative at regulatory reforms para sa mga manggagawa na sumasakop ng mga isyu tulad ng mga proteksyon ng manggagawa, pesticides at reporma sa imigrasyon.

Bumisita sa United Farm Workers sa www.ufw.org

TUNGKOL SA UFW FOUNDATION

Sa loob ng 15 na taon, ang UFW Foundation ay nagpakilos ng mga magsasaka at kanilang mga organisasyon sa buong bansa para itaguyod ang mas pantay na mga patakaran, tulad ng reporma sa imigrasyon, proteksyon sa pesticide, pamantayan sa init, hazard pay at iba pang mga proteksyon ng manggagawa. Bilang karagdagan sa pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka sa pagbabago ng sistema, ang organisasyon ay nagbibigay ng mga kritikal na serbisyo. Sa katunayan, ang UFW Foundation ay ang pinakamalaking federally accredited immigration legal service provider sa rural California. Sa panahon ng pandemya, ang UFW Foundation ay nakapamahagi ng mahigit sa 837,000 na face masks, $17,000,000 na tulong pinansyal, 50,000 na mga kahon ng pagkain at 189,000 na mga pagkain, sa mga magsasaka at mga rural immigrants.

Bumisita sa sa UFW Foundation sa www.ufwfoundation.org

TUNGKOL SA MONTEREY MUSHROOMS

Itinatag noong 1971, ang Monterey Mushrooms, kompanyang pinagmamay-ari ng isang pamilya na nagbibigay ng sariwa at lokal na pinalaki na mga mushrooms sa inyong mga paboritong grocery store, restaurant, food manufacturer at mga institusyon sa buong bansa. Ngayon, ipinagmamalaki ng aming 4,000 na kasamahan ang pagpapalaki ng mahigit sa 200 na milyong pounds ng sariwang mushroom kada taon. Sa buong taon, kami ay nagpapalaki, nag-aani, nagpapackage at nagbabahagi ng mga sariwang mushroom sa siyam na Monterey Mushrooms na matatagpuan sa buong North America.

Bumisita sa Monterey Mushrooms sa www.montereymushrooms.com

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.