Ang Sistema ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara Health ay Nagbukas ng Bagong Lokasyon ng Pagbabakuna para sa COVID-19 sa East Valley na Lokasyon ng Valley Health Center sa San José

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Pebrero 26, 2021

Nagpapatuloy ang Pagbabakuna ng Komunidad Kahit May Mga Hamon sa Supply

Santa Clara County, CA Inihayag ng mga opisyal ang pagbubukas ng isang bagong lugar ng pagbabakuna para sa COVID-19 sa Valley Health Center East Valley sa McKee Road sa San José. Madaling matatagpuan malapit sa Regional Medical Center at iba pang mga serbisyo sa East San José, ang lokasyon ay may kapasidad na magbakuna ang ilang daang mga indibidwal bawat araw, at dumadagdag sa maraming mga opsyon ng pagbabakuna na matatagpuan sa mga kapitbahayan na matinding naapektuhan ng pandemya.

"Sa Santa Clara County, kinakaharap naming ang mga hindi pagkakapantay-pantay na pamamahagi ng bakuna sa pamamagitan ng direktang pagpunta sa ating mga residente na mas matinding naapektuhan ng COVID at pagbabakuna sa kanila kung saan sila nakatira," sabi ni Superbisor ng County na si Cindy Chavez na kumakatawan sa Central at East San José. “Ang mga taong nagtatrabaho sa lugar ng pagbabakuna na ito ay nakakaunawa sa komunidad, kanilang wika at kultura. Ito ay kritikal sa pagbabakuna ng lahat at magpapatuloy kaming maglagay ng mas maraming mga lugar ng pagbabakuna sa mga lugar na ito.”

"Sistema ng Pangkalusugan ng County ay nangunguna upang mabakunahan ang ating county kahit na nakakatakot ang mga hamon sa logistik at supply," sabi ng Superbisor ng County na si Otto Lee, na kumakatawan sa East Foothills at iba pang mga kapitbahayan sa East San José. "Nakatuon kami upang mapagtanto ang layunin ng pagkamit ng pagkakapantay-pantay sa pag-access ng bakuna sa lahat ng ating mga magkakaibang komunidad, at ang mga lugar tulad ng East Valley Clinic ay makakatulong sa atin na makarating doon."

Ang lokasyon sa East Valley Clinic ay bahagi ng mabilis na pagpapalawak ng kapasidad ng pagbabakuna ng County habang binubuksan ang mga appointment sa mga frontline worker mula sa Yugto 1B ng Estado simula ika-28 ng Pebrero, kabilang ang mga manggagawa sa pangangalaga ng bata at edukasyon, mga serbisyong pang-emergency, at pagkain at agrikultura. Nakikita pa rin ng County ang mga pagkakaiba-iba sa pag-access ng bakuna para sa mga komunidad ng Latino at ng African/African Ancestry at nagpapatupad ng maraming estratehiya upang matugunan ang mga pagkakaiba-iba at makamit ang pantay na pamamahagi ng bakuna. Ang nakapirming lokasyon, mga lokasyon na naa-access ay isa sa maraming mga estratehiyang ginagamit ng County upang maabot ang mga komunidad na mas matinding naapektuhan ng pandemya. Kabilang sa iba pang mga estratehiya ang mga maliliit na pop-up na lokasyon ng pagbabakuna na mobile at makakaabot sa mga piniling populasyon o lugar ng trabaho, mga oras ng klinika na umaabot hanggang sa gabi at sa Sabado at Linggo, malawak na pakikipag-ugnayan sa komunidad sa maraming mga wika, na nagbibigay ng matatag na impormasyon tungkol sa mga bakuna, at tulong na may mataas na ugnayan sa pag-iiskedyul ng mga appointment para sa mga komunidad na lubos na nanganganib.

Ang diskarte ng Sistema ng Pangkalusugan ng County na may maraming paraan sa pamamahagi ng bakuna ay nagpapakita ng mga resulta. Sa ngayon, ang mga lugar ng pagbabakuna sa County ay nakapagbigay ng halos 177,000 ng unang dosis at halos 60,000 ng pangalawang dosis, na may halos 60,000 na mga appointment na nakaiskedyul sa susunod na pitong araw. Labingwalong porsyento ng populasyon ng Santa Clara County na edad 16 o mas matanda ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna.

"Malaki na ang pag-unlad ng County sa pagbabakuna sa ating mga residente at nakikipagtulungan kami sa komunidad upang ma-access ang mga bakuna ng mga taong lubos na nanganganib," sabi ni Dr. Rocío Luna, Deputy County Executive ng County ng Santa Clara. “Patuloy kaming magtatrabaho hanggang makamit namin ang pantay na pag-access para sa mga komunidad na nakaranas ng pinakamalaking pinsala ng pandemya, ngunit ang naglilimita sa amin ay ang supply ng bakuna. Handa na ang aming sistema, at magpapatuloy kaming makikipagtulungan sa gobyerno ng Estado at Pederal na matiyak na mayroon kaming supply upang mabakunahan ang ating komunidad.”

Mariing pinapayuhan ng mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ang lahat na magpatuloy na gumawa ng mga hakbang upang malimitahan ang pagkalat ng virus. Kasama sa mga gawaing ito ang pagsusuot ng maskara kapag umaalis sa bahay, pananatili ng pisikal na distansya na hindi bababa sa anim na talampakan ang layo, pag-iwas sa hindi mahalagang pagbiyahe, at pagpapabakuna para sa COVID-19 kapag ikaw ay kwalipikado. Mas lalong kritikal ang lahat na ito dahil nalaman ng mga opisyal ng County ngayong linggo na ang tatlong mga kaso ng B.1.1.7 na variant ng SARS-CoV-2, na kilala rin bilang UK variant, ay natuklasan sa Santa Clara County, bilang bahagi ng mga ispesimen na genomically sequenced sa mga laboratoryo ng Stanford University. Ang lahat ng tatlong kaso ay mula sa kalagitnaan hanggang katapusan ng Enero, at dalawa sa mga ito ay mula sa iisang sambahayan. Ang mga kasong ito ay hindi nauugnay sa pagbiyahe at ipinapalagay na ang pagkalat ay galing sa komunidad.

Bagaman ito ang mga unang kaso ng UK variant na natuklasan sa Santa Clara County, ang variant ay ipinapalagay na nasa Santa Clara County na pagkatapos na natuklasan ang mga kaso noong nakaraang buwan sa mga county ng San Mateo at Alameda. Dahil mas nakakahawa ang UK variant, nagsisilbing paalala ito na kahit na bumababa na bilang ng mga kaso, dapat pa rin tayong sumunod sa mga pamamaraan sa pagpigil.

Ang mga appointment para sa Klinika sa East Valley at iba pang mga lokasyon ng pagbabakuna ay maaaring gawin sa pamamagitan ng website ng County sa sccfreevax.org o sa pamamagitan ng pagtawag sa 211 kung ang mga indibidwal ay nangangailangan ng tulong sa pag-iskedyul.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.