Nagpartner ang County ng Santa Clara at Lungsod ng Mountain View para Magbukas ng Lokasyon ng Pagbabakuna para sa COVID-19 sa Mountain View Community Center

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS:
Biyernes, Enero 22, 2021

Ang Lokasyon ng Pagbabakuna na sa pamamagitan ng appointment lamang na pinapatakbo ng County ay magbibigay ng hanggang sa 1,000 na mga dosis ng bakuna mula Lunes hanggang Biyernes kada linggo

Mountain View, Calif. — Salamat sa mabilis na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng County ng Santa Clara at ng Lungsod ng Mountain View, isang bagong lokasyon para sa maramihang pagbabakuna na para sa publiko ay magbubukas sa Mountain View ngayon. Ang Santa Clara Health System ng County ay magpapatakbo ng lokasyon ng pagbabakuna na sa pamamagitan ng appointment lamang sa Mountain View Community Center, sa 201 South Rengstorff Ave., kasama ang suporta ng mga kawani ng Lungsod.

“Ang pagpapadali ng pag-access ay ang susi,” sabi ni County Supervisor Joe Simitian, na ang kaniyang distrito ay kinabibilangan ng Mountain View. “Kung tayo ay may maraming lokasyon na nagsisilbi sa mga tao kung saan sila nakatira at nagtatrabaho, mas malamang na mapapabagal natin ang pagkalat ng virus. Kailangan natin ang mas maraming bakuna, at maraming pagpipilian na parehong lokal at madaling ma-access,” sa kaniyang pagpapatuloy. “Aking pasasalamat kay Mayor Kamei, sa mga kawani ng Lungsod ng Mountain View at sa ating mga kawani sa County na gumagawa ng paraan para ito mangyari.”

“Kami ay tapat sa mabilis at ligtas na pagbibigay ng mga bakuna para sa COVID-19 sa publiko hangga’t maaari,” sabi ni Mayor Ellen Kamei. “Dati ng nakahanda ang Mountain View at malugod na pumapayag na sumagot sa tawag para umaksyon at magbigay ng kinakailangang liderato sa kaagad na pagpapatayo ng lokasyon sa pagbabakuna sa pakikipag partner sa County ng Santa Clara. Sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap na ito, mas pinadali namin ang pag-access ng mga residente ng Mountain View at iba pa na nagtatrabaho at nakatira malapit sa North County para magpabakuna laban sa masyadong nakakahawang virus.”

Ang lokasyon ng community center ay mag-aalok ng pagbabakuna sa pamamagitan ng appointment lamang, mula 8:30 a.m.- 5 p.m., Lunes-Biyernes. Ang lokasyon ay magsisimula ng serbisyo ng dahan-dahan para mapigilan ang mga pag-antala ng appointment at bibilisan sa kinalaunan para makapagbigay ng 1,000 na pagbabakuna mula Lunes hanggang Biyernes kada linggo. Ang mga kawani ng Lungsod at ng County, kabilang ang mga kawani ng pampublikong kaligtasan, ay tutulong sa pagkontrol ng trapiko at seguridad sa pasilidad.

“Pinupuri ko ang ating mga kawani ng Lungsod para sa kanilang mabilis na pagkilos para mag-host ng lokasyon ng pagbabakuna sa ating community center,” sabi ni City Manager Kimbra McCarthy. “Batay sa operasyon, ito ay napakalaking tagumpay para baguhin sa loob ng ilang araw ang pasilidad na pinagmamay-ari ng Lungsod sa isang lugar ng maramihang pagbabakuna na handang magbakuna hanggang sa 5,000 na mga indibidwal kada linggo. Lubos na makikinabang ang ating komunidad sa pagkakaroon ng lokasyon ng pagbabakuna dito sa Mountain View.”

“Kami ay nagpapasalamat sa Lungsod ng Mountain View sa pagpayag na gamitin ng Santa Clara Health System ng County ang kanilang community center para mapalawak ang kapasidad ng ating pagbabakuna at pag-abot sa ibang lugar sa ating komunidad,” sabi ni Dr. Jeff Smith, County Executive ng County ng Santa Clara. “Ang ating lokasyon sa Mountain View ay makapagdagdag ng ating lubos na pangangailangan sa kapasidad at tumutulong sa ating umiiral na kapasidad sa ilang mga lokasyon sa San Jose at Gilroy.”

Dahil sa limitadong suplay ng bakuna, ang County at iba pang mga healthcare providers sa rehiyon ay kasalukuyang nag-aalok ng pagbabakuna sa mga healthcare personnel at mga residente ng long-term care facility, pati na rin ang mga taong may edad 75 at mas matanda. Sa pagdami ng magagamit na suplay ng bakuna, ang mga healthcare providers ay magpapalawak ng access sa mga karagdagang grupo.

Ang lokasyon sa Mountain View ay tumatanggap ngayon ng mga appointments. Para mag-iskedyul ng appointment sa bakuna para sa COVID-19 sa lokasyong ito at iba pang mga lokasyon sa Santa Clara County, bumisita sa sccfreevax.org.

Ang mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ay mariing nag-aabiso sa lahat na magpatuloy na gumawa ng mga hakbang sa paglimita ng pagkalat ng virus at pagbawas sa paghihirap ng ating health care systems. Kabilang dito ang: pagpapanatili sa bahay hangga’t maaari, pagsusuot ng maskara kapag umaalis sa bahay, paglilimita ng pakikipaghalubilo kasama ang iba na nasa labas ng inyong sariling sambahayan, pagpapanatili ng pisikal na distansya nang hindi bababa sa anim na talampakang layo, madalas na paghuhugas ng mga kamay, at pagpapabakuna para sa COVID-19 kapag ikaw ay kwalipikado.

Bumisita sa website ng COVID-19 vaccine ng County sa sccfreevax.org para sa mga pinakabagong updates sa kwalipikasyon at pamamahagi ng bakuna.

Tungkol sa County ng Santa Clara

Ang gobyerno ng County ng Santa Clara ay nagsisilbi sa iba’t ibang multi-cultural na populasyon na may 1.9 million na mga residente sa Santa Clara County, California, na may mas malaking populasyon kaysa sa pinagsamang 14 na mga estado sa U.S. Ang County ay nagbibigay ng mga mahalagang serbisyo sa kaniyang mga residente, kabilang ang proteksyon sa pampublikong pangkalusugan, pangangasiwa ng kapaligiran, mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng Santa Clara Health System ng County, child and adult protection services, homelessness prevention and solutions, mga daan, park services, libraries, emergency response sa mga sakuna, proteksyon sa mga minority communities and those under threat, access sa fair criminal justice system, at iba pang mga pampublikong benepisyo.

Tungkol sa Lungsod ng Mountain View

Makikita sa pagitan ng mga Bundok sa Santa Cruz at ng San Francisco Bay, ang Mountain View ay isang diverse na komunidad na may tinatayang 82,739 na populasyon. Sinasakop ng Mountain View ang halos higit sa 12 na kuwadradong milya, na may 1,000 na ektaryang park at mga wildlife areas kabilang ang 750 na ektaryang wildlife at recreation area na tinatawag na Shoreline sa Mountain View. Sa gitna ng Silicon Valley, ang Mountain View ay tahanan ng makulay na downtown at mga punong-himpilan ng maraming mga pambansa at pang-internasyonal na mga kilalang korporasyon kabilang ang Google, LinkedIn, Intuit at NASA Ames Research Center. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa MountainView.gov.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng County ng Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus​​​​​

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.