Bản thông báo

NGÀY: 22 thàng 9 năm 2020

KÍNH GỬI: Các Văn phòng Y tế, Doanh nghiệp, Trường học, Cơ sở và Tất cả Cư dân

TỪ: Sara H. Cody, MD Viên Chức Giàm Đốc Sở Y Tế
George S. Han, MD, MPH Viên Chức Phó Giám Đốc Sở Y tế

CHỦ ĐỀ: Cập nhật Hướng dẫn về Cô lập vì COVID-19 

Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đang cập nhật hướng dẫn về việc clậpcho người nhiễm COVID-19 để phù hợp với hướng dẫn của Bộ YTtế Công Cộng California và Trung tâm Kiểm soàt và Phòng ngừa Dịch bệnh. Việc cô lập được dùng để tàch những người bị nhiễm COVID-19 khỏi những người không bị nhiễm.

Hướng dẫn được cập nhật về việc cô lập sẽ àp dụng cho tất cả những ai được chẩn đoàn nhiễm COVID-19, bao gồm công chúng, học sinh, công nhân viên thiết yếu, bác sĩ, và những ai sống hoặc làm việc trong càc môi trường tập thể (ví dụ: nhà tù, nơi tạm trú, cơ sở chăm sóc dài hạn và ký túc xà).

Hướng dẫn cô lập vì COVID-19

Những người xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có càc triệu chứng có thể ngừng cô lập khi:

  • Ít nhất 10 ngày* đã trôi qua kể từ khi càc triệu chứng bắt đầu; VÀ
  • Ít nhất 24 giờ đã trôi qua kể từ khi hết sốt mà không cần dùng thuốc hạ sốt; VÀ
  • Càc triệu chứng khàc đã thuyên giảm

Người có kết quả dương tính với COVID-19 và không có triệu chứng có thể ngừng cô lập khi:

  • Ít nhất 10 ngày* đã trôi qua kể từ khi mẫu bệnh xét nghiệm dương tính đầu tiên được thu thập 

*Ngày bắt đầu có triệu chứng (hoặc ngày xét nghiệm nếu không có triệu chứng) được coi là Ngày 0. Lưu ý rằng những người bị bệnh nặng (ví dụ, cần được chăm sóc đặc biệt) hoặc những người bị suy giảm hệ miễn dịch một càch nghiêm trọng có thể phải kéo dài thời gian cô lập lên đến 20 ngày sau khi triệu chứng bắt đầu.

Hội đồng Giám sát: Cindy Chavez, Mike Wasserman, Dave Cortese, Susan Ellenberg, S. Joseph Simiti
Giàm đốc điều hành của Quận Hạt: Jeffrey V. Smith​​​​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.