Chương trình Hỗ trợ Cô lập & Cách ly

Phải gọi cho ai và sẽ được giúp đỡ như thế nào

Hãy gọi đường dây trực Hỗ trợ Cô lập và Cách ly tại 408-808-7770
Nhận điện thoại 7 ngày/tuần, từ 8 giờ sáng – 6:00 giờ chiều
Chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng 24 giờ.
Chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng 24 giờ.

Giúp giữ được an toàn trong thời gian phải tự Cô lập và Cách ly

Nếu quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đã có tiếp xúc với COVID-19, chúng tôi có thể giúp quý vị và gia đình được an toàn và làm giảm bớt và ngăn chặn việc lây lan COVID-19. Chương trình Hỗ trợ Cô lập và Cách ly của Hạt Santa Clara có những giúp đỡ, chỉ một lần thôi, trong khi quý vị tự cô lập và cách ly:

 • Có phòng trọ (Motel) cho quý vị ở (nếu không thể tự cô lập hoặc cách ly với người khác); và
 • Được giao nhu yếu phẩm, đồ gia dụng và đồ dùng của trẻ em tận nhà (để quý vị có thể ở nhà trong thời gian tự Cô lập hoặc Cách ly); và
 • Giúp đỡ tài chánh hoặc tiền thuê nhà cho cư dân Hạt Santa Clara hội đủ điều kiện.

Các nguồn giúp đỡ

Nếu xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc có tiếp xúc với gần gũi với người nhiễm COVID-19, chúng tôi có thể giúp quý vị và gia đình được an toàn! Để hội đủ điều kiện, thu nhập của gia đình phải dưới mức 80% của Lợi tức trung bình trong khu vực (Area Median Income). (Ví dụ, gia đình có 4 người với lợi tức hàng năm là $112.150 sẽ hội đủ điều kiện.)

Chúng tôi có thể hỗ trợ:

 • Giúp tiền thuê nhà và/hoặc tài chánh
  • Giúp đỡ tài chánh: giúp đỡ chỉ một lần tối đa là $2.500 cho các gia đình hội đủ điều kiện hoặc $2.000 một cá nhân hội đủ điều kiện.
  • Giúp đỡ tiền thuê nhà: giúp đỡ chỉ một lần tối đa là $5,000 cho một tháng tiền nhà và chi phí điện nước rác.
 • Giao nhu yếu phẩm tận nhà
  Giao nhu yếu phẩm và/hoặc đồ dùng để lau chùi vệ sinh chỉ một lần thôi, đến tận nhà
 • Phòng trọ có giường sạch sẽ và dịch vụ giặt ủi
  Phòng trọ có dịch vụ hỗ trợ cho người nhiễm bệnh và người đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm mà không thể tự cô lập hoặc cách ly một cách an toàn ở nhà, hoặc người không có nhà. Tại khách sạn này, Quận Hạt có dịch vụ theo dõi hồ sơ giới hạn, cho 3 bữa ăn một ngày và dịch vụ giặt ủi.
 • Các nguồn giúp đỡ khác trong cộng đồng

Ai có thể được giúp đỡ?

Qúy vị có thể hội đủ điều kiện nếu hội đủ các yêu cầu sau đây:

 • Xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đã có tiếp xúc gần gũi với người được xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày tính từ ngày xin Chương trình Hỗ trợ;
 • Để hội đủ điều kiện, thu nhập của gia đình phải dưới mức 80% của Lợi tức trung bình trong khu vực (Area Median Income). Ví dụ, gia đình có 4 người với lợi tức hàng năm là $112.150 sẽ hội đủ điều kiện.
 • Có thể chứng minh bị thất thu vì đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc tiếp xúc gần gũi với người nhiễm COVID-19; và
 • Hiện cư ngụ trong khu vực chưa hợp nhất của Hạt Santa Clara hoặc trong thành phố có tham gia với bằng chứng về địa chỉ trên căn cước hoặc hóa đơn (Hãy xem biểu đồ dưới đây).

Những thành phố nào đang tham gia vào Chương trình IQ?

Phòng Khách sạn/Nhà trọ có giường sach sẽ và dịch vụ giặt ủi

Thuê nhà khẩn cấp và/hoặc giúp đỡ tài chánh

Nhu yếu phẩm

Dành cho những người vô gia cư hoặc cư dân của quận hạt Santa Clara ma không thể cách ly an toàn tại nhà

Khu vực chưa hợp nhất trong Hạt Santa Clara
Los Altos
Los Altos Hills
Milpitas
Morgan Hill
San Jose
Saratoga

Khu vực chưa hợp nhất trong Hạt Santa Clara
Los Altos
Los Altos Hills
Milpitas
Morgan Hill
San Jose
Saratoga

Các nguồn giúp đỡ tiếp cận cộng đồng

flyer-iq-eligibility-checklist
flyer-iq-support-program
flyer-iq-support-program-participating-cities
 • Các Thành phố và Dịch vụ tham gia vào Chương trình Hỗ trợ IQ (PDF)
  Anh |

Các câu hỏi thường gặp

  Tổng số thu nhập cho toàn gia đình phải dưới 80% Mức Thu nhập Trung bình trong Khu vực (AMI) tại Hạt Clara. Hãy xem biểu đồ bên dưới căn cứ trên số người trong gia đình và mức lợi tức chung tối đa.

  # người trong gia đình

  Lợi tức chung tối đa

  1

  $78,550

  2

  $89,750

  3

  $100,950

  4

  $112,150

  5

  $121,150

  6

  $130,100

  7

  $139,100

  8

  $148,050

  Chương trình Hỗ trợ IQ sẽ giúp cho tất cả những ai hội đủ điều kiện dù có tình trạng di trú nào đi nữa.​

  Tất cả những người nộp đơn xin mà hội đủ điều kiện phải chứng minh đã mất thu nhập vì đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đã tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh.

  Thất nghiệp vì kinh doanh không thiết yếu bị dóng cửa do đại dịch không đủ tiêu chuẩn được Chương Trình Hỗ trợ IQ giúp đỡ.​​​

  Thời gian gọi lại thường là một ngày. Các điều hợp viên IQ sẽ gọi 3 lần trước khi đóng hồ sơ nếu không có ai bắt máy.​

  Một khi thủ tục mở hồ sơ đã hoàn tất và đã nhận được tất cả các giấy tờ phải nộp, đơn xin sẽ được cứu xét trong vòng vài ngày. Chi phiếu sẽ được gởi đến cho các khách hàng hội đủ điều kiện; bưu điện có thể mất đến 10 ngày để giao đến cho quý vị.​

  Chúng tôi đặt mua hàng hóa trong vòng 24 giờ sau khi người hội đủ điều kiện yêu cầu. Nhu yếu phẩm chỉ được giao một lần cho mỗi địa chỉ cư trú.​

  Nếu các gia đình chi tiêu tiền bạc riêng biệt, họ có thể được xem như là các gia đình riêng biệt. Mỗi gia đình phải tự nộp đơn và phải hội đủ điều kiện để được trợ giúp về tài chánh.​

  Người nộp đơn xin phải có kết quả COVID dương tính hoặc được xác nhận có tiếp xúc gần gũi với người nhiễm trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn xin để hội đủ điều kiện được giúp đỡ về tài chánh.​

  Để bắt đầu thủ tục, tất cả những ai nộp đơn xin phải xuất trình căn cước và có bằng chứng về địa chỉ tại một thành phố hoặc khu vực chưa hợp nhất trong Hạt Santa Clara có tham gia vào chương trình này . Có thể cần thêm giấy tờ khác căn cứ vào loại dịch vụ yêu cầu, bao gồm giấy tự xác nhận đã mất thu nhập (Chương trình hỗ trợ IQ sẽ cung cấp mẫu đơn).​

  Truyền thông

  Thông báo cho công chúng: Cô lập khác với Cách ly như thế nào​​​

  ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.