Chương Trình Tiêm Ngừa Tại Nhà

Hạt Santa Clara vừa đề xướng Chương Trình Tiêm Ngừa Tại Nhà hoàn toàn miễn phí cho những ai không thể rời khỏi nơi cư ngụ.

Càng chậm trễ trong việc tiêm ngừa, rủi ro nhiễm bệnh COVID-19, và lây lan cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp sẽ càng cao hơn.  Để giảm bớt thời gian chờ đợi cho mọi người, những ai có thể đến tận nơi để tiêm ngừa nếu được trợ giúp nên lấy hẹn tại sccfreevax.org.  Quận Hạt còn cho mở các dịch vụ tiêm ngừa trong xe (drive-through) tại Emmanuel Baptist Church và San Martin Clinic ở phía Nam Quận hạt. Những người cần được đưa đón có thể gọi số  408-809-2124 để lấy hẹn cho dịch vụ miễn phí với các chuyến xe ngoại tuyến của Hệ thống VTA.   Tất cả các địa điểm tiêm ngừa đều có những trợ giúp dành cho người có khó khăn vì bị khuyết tật hoặc về cảm quan và tâm trí.  Vui lòng xem bảng tóm tắt dưới đây để biết được các dịch vụ của từng địa điểm.

Địa Điểm Tiêm Ngừa  Các dịch vụ sẵn có
Emmanuel Baptist Church, San Jose
 • Chỗ đậu xe dành riêng cho phương tiện giao thông VTA và người khuyết tật
 • Làn đường và khu vực chờ đợi riêng cho người chậm phát triển và thiểu năng về trí tuệ
 • Khu vực quan sát dành riêng cho người có khó khăn về di chuyển
 • Khu vực riêng tư có giường nhỏ

San Martin Clinic, giữa Morgan Hill và Gilroy

 • Dịch vụ tiêm ngừa ngồi trong xe tại bãi đậu xe của tòa nhà Environmental Health
 • Bệnh nhân muốn ngồi lại trong xe nên thông báo cho nhân viên tiếp đón khi vừa đến nơi
 • Lối vào địa điểm tiêm ngừa theo quy định của ADA tại tòa nhà County Animal Services bên cạnh, với khu vực đậu xe tạm để đưa đón dễ dàng phía trước
 • Khu vực riêng tư có giường nhỏ

Để biết thêm chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn Hỗ Trợ Người Khuyết Tật tại các Địa Điểm Tiêm Ngừa.

Những người có bảo hiểm y tế có thể kiểm tra với hãng bảo hiểm sức khỏe về chi phí cho việc tiêm ngừa tại nhà, vì một số hãng cũng có dịch vụ này. 

Để hội đủ điều kiện được tiêm ngừa tại nhà theo Chương trình của Hạt Santa Clara, bệnh nhân cần được xem là “không thể rời nhà” theo như định nghĩa trong chương trình Medicare của Liên Bang.  Một người được xem là “không thể rời nhà” nếu có đủ CẢ HAI tiêu chuẩn nêu sau:

 • Bệnh nhân thường không thể rời nhà vì tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật; VÀ
 • Khi bệnh nhân phải rời nhà, đòi hỏi phải có nhiều hỗ trợ và giúp đỡ đáng kể và khó khăn. 

Chính bệnh nhân hoặc người chăm sóc, bác sĩ, người nhà hoặc bạn bè có thể nộp đơn ghi danh ở đây để bắt đầu thủ tục này.

Ghi danh cho chương trình tiêm ngừa tại nhà

Nếu không lấy được đơn trên mạng, quý vị có thể liên lạc số điện thoại 408-970-2818 hoặc gửi điện thư đến [email protected].

Nhân viên chương trình sẽ liên lạc để hoàn tất việc mở hồ sơ và cho hẹn tiêm ngừa cho chính quý vị hoặc những người trong gia đình cũng hội đủ điều kiện.  Nhân viên mở hồ sơ thường có mặt từ thứ Hai đến thứ Sáu, nói được tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác nếu cần.  Nhân viên trong chương trình sẽ cho khung thời gian hẹn tùy vào giờ còn trống.

Người hội đủ điều kiện sẽ được một trong những nhân viên sau đây tiêm ngừa tại nơi cư ngụ:  Y tá của Sở Y tế Công cộng, Nhân viên Y tế Cấp cứu, Nhân viên Y tế Sở Cứu Hỏa hoặc bác sĩ thuộc Dịch Vụ Cứu Thương (EMS).   Cần thời gian quan sát từ 15 đến 30 phút để theo dõi phản ứng của bệnh nhân với thuốc tiêm ngừa.

Nếu có câu hỏi, hãy liên lạc Nhóm Tiêm Ngừa Tại Nhà qua số 408-970-2818 hoặc vào trang [email protected]

Làm cách nào để ghi danh cho Chương Trình Tiêm Ngừa Tại Nhà miễn phí?

Chính bệnh nhân hoặc người chăm sóc, bác sĩ, người nhà hoặc bạn bè có thể nộp đơn ghi danh ở đây để bắt đầu thủ tục.

Ghi danh cho chương trình tiêm ngừa tại nhà

Nếu không lấy được đơn trên mạng, quý vị có thể liên lạc số điện thoại 408-970-2818 hoặc gửi điện thư đến [email protected].

Làm sao xác định việc hội đủ điều kiện?

Để hội đủ điều kiện được tiêm ngừa tại nhà trong Chương trình của Hạt Santa Clara, bệnh nhân cần được xem là “không thể rời nhà” theo định nghĩa trong chương trình Medicare của Liên Bang.  Một người được xem là “không thể rời nhà” nếu có đủ CẢ HAI tiêu chuẩn nêu sau:

 • Bệnh nhân thường không thể rời nhà vì tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật; VÀ
 • Khi bệnh nhân phải rời nhà, đòi hỏi phải có nhiều hỗ trợ và giúp đỡ đáng kể và rất khó khăn. 

Nếu có người nhà từ 12 tuổi trở lên hiện đang sống, đi làm và đi học tại Hạt Santa Clara cũng có thể yêu cầu được tiêm ngừa cùng lúc.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nộp đơn ghi danh cho chương trình này?

Sau khi đã nộp đơn ghi danh, sẽ có nhân viên liên lạc với quý vị để hoàn tất việc mở hồ sơ và cho hẹn.

Tổng đài có hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau không?

Sẽ có nhân viên có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và họ cũng có thể sử dụng các dịch vụ thông dịch trong nhiều ngôn ngữ khác.

Khi nào tôi sẽ được tiêm ngừa?

Khung thời gian hẹn sẽ tùy vào giờ còn trống của nhân viên trong chương trình. Có thể mất 1 đến 4 tuần lễ sau khi đã nộp đơn ghi danh tiêm ngừa.

Ai sẽ tiêm ngừa cho tôi?

Người hội đủ điều kiện sẽ được Y tá của Sở Y tế Công cộng, Nhân viên Y tế Cấp cứu, Nhân viên Y  tế thuộc nhóm cộng tác với Sở Cứu Hỏa hoặc bác sĩ thuộc Dịch Vụ Cứu Thương của Hạt Santa Clara tiêm ngừa tại nơi cư ngụ.  Cần thời gian quan sát từ 15 đến 30 phút để theo dõi phản ứng của bệnh nhân với thuốc tiêm ngừa.

Tôi đã nộp đơn yêu cầu tiêm ngừa tại nhà nhưng chưa được gọi lại. Tôi cần làm gì bây giờ?

Nếu quý vị đã nộp giấy tờ, chương trình sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất.  Vui lòng xem lại hộp thư nhắn trong điện thoại và các hộp điện thư rác của quý vị, vì chúng tôi thấy có nhiều người vô tình bỏ lỡ các cuộc gọi và điện thư chúng tôi gửi đến.  Nếu đã quá 1 tuần từ khi quý vị nộp đơn mà vẫn chưa có ai liên lạc, hãy gọi số (408)970-2818 hoặc gửi điện thư đến [email protected].

Nếu tôi không hội đủ điều kiện cho Chương Trình Tiêm Ngừa Tại Nhà thì sao?

Những người không hội đủ điều kiện cho Chương Trình Tiêm Ngừa Tại Nhà nên lấy hẹn tại sccfreevax.org, với bác sĩ của họ, hoặc tại một hiệu thuốc tây địa phương.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.