Thư Viện các Áp phích và Tờ rơi thông tin về COVID

Xét nghiệm

Hướng dẫn Xét nghiệm

testing-guidance-flyer

  Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

Quý vị Có Các Triệu chứng Này không?

do-you-have-these-symptoms

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

Tiêm ngừa

Các trường hợpđược Miễn trừ Tiêm ngừa COVID-19 thì Rất Hiếm

COVID-19 Vaccine Exemptions are Rare

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

Lầm tưởng và Sự Thật: Thuốc Tiêm ngừa COVID-19

Myths and Truths COVID-19 Vaccine Flyer

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

 

 Vắc-xin COVID được cập nhật

Pediatric COVID Vaccine flyer VI image

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

Khẩu trang

Mang Khẩu trang:  Những Điều cần Làm & Không nên Làm

Mask wearing dos and donts Vietnamese flyer

 Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

Mẹo Hướng Dẫn về Khẩu trang N95

do-you-have-these-symptoms

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

 

Điều Trị

Xét nghiệm để Điều trị

do-you-have-these-symptoms

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.