LỆNH CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ HẠT SANTA CLARA YÊU CẦU NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ NHIỀU RỦI RO NHIỄM COVID-19  HƠN PHẢI CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG TIÊM NGỪA COVID-19

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH: Ngày 28 tháng 12 năm 2021

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, VÀ 120175 VÀ SẮC LỆNH CỦA HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-33, VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA (“̉VIÊN CHỨC Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH:

 1. Bối cảnh và Mục đích.
  1. Lệnh này được đưa ra dựa trên sự xuất hiện của biến thể Omicron từ SARS-CoV-2, loại siêu vi khuẩn gây ra COVID-19, tại Hạt Santa Clara (“Quận Hạt”) và mối đe dọa siêu vi khuẩn này có thể đem đến cho sức khỏe của những cư dân dễ bị tổn thương cũng như cho khả năng đáp ứng của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao hơn nhiều so với các biến thể trước đó và những ai chỉ mới tiêm ngừa các liều đầu tiên dễ bị lây nhiễm từ biến thể Omicron hơn những người đã được tiêm liều hỗ trợ kèm sau các liều trước đó. Các dấu hiệu ban đầu cũng cho thấy cộng đồng của chúng ta và nhiều cộng đồng khác chẳng bao lâu sẽ phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể của số trường hợp nhập viện cũng như sự gia tăng các đợt bùng phát lớn ở những môi trường tập thể do biến thể Omicron.
  2. Tuy nhiên, bằng chứng ban đầu cũng cho thấy rằng những người đã tiêm liều hỗ trợ sẽ tăng khả năng miễn dịch đến mức được bảo vệ nhiều hơn chống lại tất cả các biến thể SARS-CoV-2 đang hoành hành, kể cả biến thể Omicron. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) hiện khuyến khích tất cả những ai đã hội đủ điều kiện hãy tiêm liều hỗ trợ ngay bởi vì sức đề kháng giảm đi sau khi tiêm các liều đầu tiên được nhiều tháng.
  3. Tiêm ngừa là yếu tố then chốt ngăn nhiễm COVID-19 và các hệ lụy nguy hại do cơn bệnh này gây ra. Những ai chưa tiêm liều hỗ trợ xem ra dễ bị nhiễm bệnh và dễ lây bệnh sang người khác, cũng như bệnh của họ dễ trở nặng, cần nhập viện, và đưa đến tử vong. Các cư dân cần tiêm liều hỗ trợ ngay khi hội đủ điều kiện để duy trì hiệu quả bảo vệ có được nhờ tỷ lệ tiêm ngừa cao trong Quận Hạt. Việc bảo đảm tất cả những người làm việc ở nơi có nhiều rủi ro đều được tiêm ngừa và được tiêm liều hỗ trợ khi đã đủ điều kiện là điều rất quan trọng do sự xuất hiện của biến thể Omicron, vì rủi ro hệ thống y tế sẽ bị quá tải và các rủi ro khác liên quan đến COVID-19. Những người làm việc trong các môi trường này (1) có thể tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương có nhiều rủi ro bị bệnh nặng và tử vong, (2) phải được bảo vệ để chống lại COVID-19 ở mức tối đa có thể để giữ cho các cơ sở quan trọng này có đủ nhân lực, và (3) để tránh các đợt bùng phát lớn tại nhà tù, nhà tạm trú, và các cơ sở điều dưỡng chuyên môn, có thể xảy ra nếu bị nhiễm bệnh. Trong lúc đang đắn đo về các cách ngăn chặn sự lây truyền COVID-19 tăng nhanh theo dự đoán và các nhu cầu liên quan đến hệ thống phục vụ y tế, việc cần bảo đảm những người đang làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro phải được tiêm ngừa và nhận liều hỗ trợ khi đủ điều kiện rất là quan trọng.
  4. Lệnh này yêu cầu tất cả những ai đang làm việc trong các Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn phải được “tiêm ngừa đầy đủ” và tiêm thêm liều hỗ trợ khi hội đủ điều kiện. Các Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang yêu cầu đa số những người này phải được tiêm ngừa (và sau đó tiêm thêm liều hỗ trợ với hạn chót là ngày 1 tháng 2 năm 2022).[1] Tuy nhiên, các Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang không bao gồm tất cả những người đang đảm nhận các vai trò và làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro hơn (ví dụ: nhân viên y tế và nhân viên quản tù). Các lệnh này cũng cho phép những người đã được chủ sở làm miễn tiêm ngừa tiếp tục làm việc ở những nơi có nhiều rủi ro, là nơi họ có nhiều rủi ro bị nhiễm bệnh và truyền bệnh cho người khác, thay vì yêu cầu những người được miễn tiêm ngừa sang làm việc tại môi trường và nhận vai trò có rủi ro thấp hơn.  Lệnh địa phương này sẽ tăng thêm sức phòng vệ từ Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang và rút ngắn thời hạn nhân viên phải Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa của họ để bảo vệ người lao động và cư dân dễ bị tổn thương không bị nhiễm bệnh, bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19.
 2. Định nghĩa. Vì mục đích của Lệnh này, các định nghĩa sau được áp dụng:
  1. Một người sẽ được xem là “tiêm ngừa đầy đủ” sau khi đã tiêm các loạt thuốc tiêm ngừa COVID-19 đầu tiên do Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm Và Dược Phẩm chấp thuận (thường là một hay hai liều) được 2 tuần, kể cả đó là khi được phép sử dụng khẩn cấp. Ví dụ: kể từ ngày ban hành Lệnh này, một người được xem là "tiêm ngừa đầy đủ" sau khi tiêm liều thứ hai của thuốc tiêm ngừa COVID-19 hiệu Pfizer hoặc Moderna ít nhất hai tuần hoặc hai tuần sau khi tiêm 1 liều thuốc tiêm ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson.
  2. “Cập Nhật” có nghĩa là người đó không chỉ “tiêm ngừa đầy đủ” mà còn phải tiêm thêm liều hỗ trợ đã được Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm Và Dược Phẩm chấp thuận nếu hội đủ điều kiện, trong vòng 15 ngày từ ngày đầu tiên họ hội đủ điều kiện. Thí dụ, vào ngày Lệnh này được ban hành, những người 16 tuổi trở lên đã tiêm liều thứ hai của Pfizer hay Moderna hơn 6 tháng thì hội đủ điều kiện và phải tiêm thêm liều hỗ trợ để được xem là Cập Nhật, trong khi những người đã tiêm một liều của thuốc ngừa Johnson & Johnson hơn 2 tháng thì hội đủ điều kiện và phải tiêm thêm liều hỗ trợ mới được xem là Cập Nhật.
  3. "Doanh nghiệp" bao gồm các tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dục, cho dù đó là một tập đoàn, cơ quan, công ty có đối tác hoặc công ty do cá nhân sở hữu, và không cần biết đến đặc tính của dịch vụ, trách nhiệm hoặc cấu trúc theo cơ sở hay tập đoàn. Để rõ nghĩa hơn, "doanh nghiệp" cũng bao gồm tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giáo dục có trách nhiệm hoặc phục vụ theo hợp đồng với một tổ chức chính phủ.
  4. “Nhân viên” là những người có trách nhiệm làm việc tại sở làm như sau: người làm công; người làm việc theo hợp đồng và người phụ việc theo hợp đồng (chẳng hạn như những người giao hàng hoặc người có trách nhiệm phục vụ tại sở làm); người làm việc theo hợp đồng có tính cách độc lập; người bán hàng; tình nguyện viên và sinh viên thực tập; và những người thường xuyên có mặt tại sở làm theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ.
  5. “Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn” là môi trường làm việc có không gian chung hoặc có khoảng cách gần với những người có nhiều rủi ro nhiễm bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong vì COVID do tuổi tác hoặc bệnh trạng, cũng như các môi trường tập thể, là nơi dễ xảy ra bùng phát dịch. Cho mục đích của Lệnh này, Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn cũng thuộc các cơ sở sau đây, là nơi có không gian chung hoặc gần gũi với bệnh nhân, khách hàng hay những người dễ bị tổn thương:
   1. các cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn, cơ sở chăm sóc dài hạn, cơ sở chăm sóc người lớn tuổi ban ngày, và cơ sở chăm sóc người bị mất trí nhớ;
   2. các cơ sở chăm sóc y tế (chẳng hạn như bệnh viện, phòng khám, văn phòng bác sĩ, trung tâm lọc máu, v.v.), là nơi chăm sóc bệnh nhân, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu;
   3. các trại giam và các cơ sở cải huấn khác; và
   4. các nhà tạm trú tập thể.

   Vì mục đích của Lệnh này, những nhân viên không thường xuyên ở hoặc được giao trách nhiệm làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn, nhưng trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mình có thể phải vào hoặc làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn ngay cả khi không liên tục hoặc không thường xuyên hoặc chỉ trong thời gian ngắn, vẫn được xem là làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn.

 3. Yêu cầu về Tiêm ngừa COVID-19 đối với nhân viên ở những Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn
  1. Yêu cầu tất cả nhân viên trong các Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn đi tiêm liều hỗ trợ khi đủ điều kiện. Ngay khi có thể, nhưng không trễ hơn ngày 24 tháng 1 năm 2022, tất cả các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải bảo đảm rằng tất cả nhân viên trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn đã được “tiêm ngừa đầy đủ” kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực cũng phải được Cập Nhật trong việc tiêm ngừa COVID-19. Nhân viên nào không tuân theo tiểu mục này sẽ không được tiếp tục làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn sau ngày 1 tháng 2 năm 2022.
  2. Yêu cầu tất cả nhân viên ở Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn phải được tiêm ngừa. Ngay khi có thể, nhưng không trễ hơn ngày 24 tháng 1 năm 2022, tất cả các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải bảo đảm rằng bất kỳ nhân viên nào chưa được “tiêm ngừa đầy đủ” kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực và những người ở trong các Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn phải được tiêm liều thuốc ngừa COVID-19 đầu tiên. Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2022, tất cả nhân viên của tiểu mục này phải được “tiêm ngừa đầy đủ”. Nhân viên nào không tuân theo tiểu mục này sẽ không được tiếp tục làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn sau ngày 1 tháng 2 năm 2022 và ngày 21 tháng 3 năm 2022, tương ứng với hai tiểu mục này. Để giải thích rõ ràng, một khi nhân viên được “tiêm ngừa đầy đủ” theo tiểu mục này, thì họ phải tuân theo yêu cầu trong tiểu mục (a) là Cập nhật việc tiêm ngừa của họ (tức là tiêm liều hỗ trợ khi đủ điều kiện).
  3. Yêu cầu về nhân viên được miễn tiêm ngừa. Không có điều gì trong Lệnh này nhằm hạn chế khả năng của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ nào theo luật hiện hành trong việc xác định họ có nên chấp nhận yêu cầu của nhân viên xin miễn việc tiêm ngừa vì lý do sức khỏe hoặc tôn giáo, phù hợp với tất cả các luật hiện hành, và việc họ có nên điều chỉnh lại công việc của nhân viên đó một cách hợp lý và thích đáng. Đối với số ít nhân viên được hợp pháp miễn tiêm ngừa, các chủ sở làm được khuyến khích bảo đảm việc tuân thủ mọi quy định hiện hành về các điều chỉnh một cách hợp lý trong công việc cho nhân viên đó. Tuy nhiên, nhân viên không tuân thủ các yêu cầu tiêm ngừa của Lệnh này sẽ không thể làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Hơn, kể từ những ngày được nêu trong tiểu mục (a) và (b), bất kể họ đang nộp giấy yêu cầu miễn trừ tiêm ngừa hay giấy đó đã được phê duyệt.
  4. Yêu cầu lưu giữ hồ sơ. Các doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ thuộc về Mục này phải lưu giữ hồ sơ với các thông tin sau cho nhân sự là nhân viên, tình nguyện viên hoặc người làm theo hợp đồng độc lập của họ: (1) tên đầy đủ và ngày sinh; (2) hãng sản xuất thuốc tiêm ngừa; và (3) ngày được tiêm ngừa (đối với tất cả các liều phải tiêm). Không có nội dung nào trong tiểu mục này nhằm ngăn cản chủ sở làm yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu để xác minh tình trạng tiêm ngừa trong phạm vi luật pháp cho phép.
  5. Hợp tác với các Cơ Quan Y Tế Công Cộng. Các doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ có nhân sự lệ thuộc vào Mục này phải hợp tác với các yêu cầu của Sở Y tế Công Cộng về hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến việc doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ thực hiện các yêu cầu của Lệnh này. Sự hợp tác này bao gồm, nhưng không giới hạn, xác định tất cả các công việc hoặc chức vụ trong cơ quan và mô tả: (1) liệu một công việc hoặc chức vụ có phải tuân theo các quy định tiêm ngừa của Mục này hay không, (2) cách doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ xác định một công việc hoặc chức vụ phải tuân theo các quy định tiêm ngừa này, và (3) cách doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ bảo đảm việc hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tiêm ngừa được quy định trong Mục này. Các phản hồi đầy đủ cho những yêu cầu này phải được cung cấp ngay cho Sở Y tế Công Cộng khi có yêu cầu, và trong bất kỳ trường hợp nào, trong vòng ba ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu đó.
 4. Đề nghị của Viên Chức Y Tế. Viên chức Y tế kêu gọi tất cả các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ tuân theo các đề nghị được nêu dưới đây:
  1. Tất cả những ai hội đủ điều kiện được khuyến khích đi tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ để chống lại bệnh COVID-19 sớm nhất có thể.
  2. Trừ khi tất cả mọi người đều đeo khẩu trang trong suốt thời gian tụ tập, các cá nhân không nên tụ tập trong nhà theo nhóm hơn 10 người không thuộc cùng gia đình.
  3. Các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ nên thực hiện ngay các quy định tiêm ngừa bắt buộc đối với tất cả nhân viên cần Cập Nhật việc tiêm ngừa càng nhanh càng tốt, chỉ tuân theo các trường hợp miễn trừ hạn chế theo quy định của pháp luật.
  4. Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ nên di chuyển các hoạt động và sinh hoạt ra ngoài trời nếu có thể, vì sẽ có ít rủi ro lây nhiễm COVID-19 hơn nhiều. Ở những nơi không thể thực hiện được, thì phải làm cho không khí thông thoáng tối đa.
  5. Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ nên cấm tất cả nhân viên chưa Cập Nhật việc tiêm ngừa của họ đi công tác đến những nơi có tỷ lệ COVID-19 cao hơn Vùng Vịnh, hoặc nơi tỷ lệ tiêm ngừa của cộng đồng thấp hơn mức trung bình trong Vùng Vịnh.
  6. Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ nên yêu cầu tất cả nhân viên chưa Cập Nhật việc tiêm ngừa phải thường xuyên xét nghiệm COVID-19 phù hợp với các đề nghị hiện tại của địa phương, tiểu bang và liên bang. Bất kỳ ai, dù đã tiêm ngừa hay chưa, có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 đều phải được xét nghiệm ngay lập tức.
  7. Các doanh nghiệp phục vụ công chúng, đặc biệt là những doanh nghiệp có các hoạt động mà khách hàng phải tháo khăn che mặt (ví dụ: nhà hàng và quán bar), nên yêu cầu khách hàng của họ Cập Nhật việc tiêm ngừa và xuất trình bằng chứng về Cập Nhật đó trước khi được vào bên trong.
 5. Khả năng áp dụng. Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong Quận Hạt được chỉ thị phải tuân thủ các quy định hiện hành của Lệnh này. Để giải thích rõ ràng, các cá nhân hiện không cư trú trong Quận Hạt phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của Lệnh khi họ có mặt trong Quận Hạt. Các tổ chức chính phủ phải tuân theo các yêu cầu của Lệnh này áp dụng cho các doanh nghiệp, trừ khi có chỉ dẫn cụ thể của Viên Chức Y Tế.
 6. Nghĩa vụ tuân theo Lệnh Nghiêm Ngặt Hơn.  Khi có sự mâu thuẫn giữa Lệnh này và bất kỳ lệnh nào của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang, Thống Đốc hoặc cơ quan của Tiểu Bang (chẳng hạn như Bộ An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California (Cal/OSHA)) liên quan đến đại dịch COVID-19, phải theo các biện pháp nghiêm ngặt nhất. Để giải thích rõ ràng, tất cả các cá nhân và tổ chức phải tuân thủ các Lệnh của Tiểu Bang, mọi hướng dẫn bắt buộc do Viên Chức Bộ Y Tế Công Cộng California ban hành, bất kỳ mệnh lệnh bắt buộc nào của Thống Đốc hoặc cơ quan của Tiểu Bang, hoặc bất kỳ quy định bắt buộc nào khác theo pháp luật của Tiểu Bang trong phạm vi điều khoản đó nghiêm ngặt hơn bất kỳ quy định nào của Lệnh này. Phù hợp với Bộ luật An Toàn và Sức Khỏe California phần 131080 và Hướng Dẫn về Thực Hành Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm ở California của Viên Chức Y Tế, ngoại trừ trường hợp Viên Chức Y Tế của Tiểu Bang ban hành lệnh nhắm vào Lệnh này và dựa trên phát hiện rằng điều khoản của Lệnh này tạo nên mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, bất kỳ biện pháp nào nghiêm ngặt hơn trong Lệnh này sẽ tiếp tục được áp dụng và được tuân theo trong Quận Hạt này. Ngoài ra, trong phạm vi bất kỳ hướng dẫn liên bang nào không nhất quán với Lệnh này, Lệnh này sẽ dẫn đầu.
 7. Nghĩa vụ tuân theo Chỉ Thị của Viên Chức Y Tế và Hướng Dẫn Bắt Buộc của Tiểu Bang. Ngoài việc tuân thủ tất cả các điều khoản của Lệnh này, tất cả các cá nhân và tổ chức, bao gồm tất cả các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ, cũng phải tuân theo mọi chỉ thị hiện hành do Viên Chức Y Tế Quận Hạt ban hành và mọi hướng dẫn bắt buộc hiện hành do Bộ Y Tế Công Cộng California đưa ra. Trong phạm vi các quy định từ các chỉ thị của Viên Chức Y Tế Quận Hạt và hướng dẫn từ Viên Chức Y Tế Tiểu Bang có mâu thuẫn, các quy định nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng.
 8. Thực thi. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601, Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn phần 101029 và Sắc lệnh Quận Hạt Santa Clara phần A1-34 và tiếp theo, Viên Chức Y Tế yêu cầu Cảnh Sát Trưởng của Quận Hạt và tất cả các cảnh sát trưởng của thành phố trong Quận Hạt và mọi nhân viên cảnh sát bảo đảm sự tuân thủ và thi hành Lệnh này. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ tạo nên mối đe dọa sắp xảy ra và nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, gây phiền toái cho công chúng và có thể bị trừng phạt bằng hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. Lệnh này cũng phải lệ thuộc vào cơ quan thực thi dân sự được thành lập bởi Sắc lệnh Khẩn cấp số NS-9.291.
 9. Ngày có hiệu lực. Lệnh này có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021. Lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được Viên chức Y tế hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản.
 10. Bản sao. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) ở County Government Center tại 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) trên trang mạng COVID-19 của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (covid19.sccgov.org); và (3) được cung cấp cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng yêu cầu một bản sao của Lệnh này.
 11. Khả năng tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này trong việc áp dụng với bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để đạt được mục đích này, các quy định của Lệnh này có thể được tách rời.

 

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH:

_______________________________
Ngày: 28 tháng 12 năm 2021

Sara H. Cody, M.D.
Viên chức Sở Y tế của Hạt Santa Clara

 

Được phê chuẩn về hình thức và tính hợp pháp:

_______________________________
Ngày: 28 tháng 12 năm 2021

James R. Williams
Luật sư Quận Hạt

 

[1]Xem Lệnh của Viên chức Y tế Tiểu bang Ngày 28 tháng 9 năm 2021 về Quy định Tiêm ngừa dành cho Cơ sở Chăm sóc Người lớn và Nhân viên Chăm sóc Trực tiếp (cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2021), tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Adult-Care-Facilities-and-Direct-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx; Lệnh của Viên chức Y tế Tiểu bang Ngày 19 tháng 8 năm 2021 về Quy định Tiêm ngừa dành cho Cơ sở Cải huấn và Nhân viên Y tế tại Trung tâm Giam giữ của Tiểu bang và Địa phương (cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2021), tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Correctional-Facilities-and-Detention-Centers-Health-Care-Worker-Vaccination-Order.aspx; Lệnh của Viên chức Y tế Tiểu bang Ngày 5 tháng 8 năm 2021 về Quy định Tiêm ngừa dành cho Nhân viên Y tế (cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2021), tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Health-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx.

 

 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.