Các Báo Cáo và Số Liệu Về COVID-19

**Số liệu về các trường hợp tử vong sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Sáu.

Bảng thống kê này cũng sẽ được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ.

Với nỗ lực nhằm liên tục cung cấp các số liệu có giá trị, Quận hạt sẽ cho cập nhật ngay khi có được các thông tin đầy đủ hoặc chính xác hơn.  Do đó, con số các trường hợp nhiễm và tử vong có thể thay đổi trong suốt qua trình khi có số trường hợp nhiễm và tử vong được thêm vào hay loại bỏ ra khỏi bảng thống kê.  Ngoài ra, việc xác thực số liệu và chậm trễ trong số liệu báo cáo có thể ảnh hưởng đến số liệu các trường hợp nhiễm và tử vong được báo cáo trong ngày, dẫn đến số liệu các trường hợp nhiễm hoặc tử vong được báo cáo không đồng nhất, có ngày thấp hơn và có ngày lại cao hơn. 

Để tải các số liệu liên quan đến bảng thống kê trên đây, vui lòng vào trang: data.sccgov.org/browse?category=COVID-19​​

Chúng tôi vẫn theo dõi kỹ lưỡng các số liệu liên quan đến sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng.  Trong các bước kế tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên khoa học, số liệu và sự thật liên quan đến các điều kiện đặc biệt trong từng cộng đồng.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp các báo cáo chính xác, đáng tin cậy cho công chúng. Qua thời gian, các số liệu bổ sung sẽ được cung cấp.  Thông tin được trình bày ở đây  được cập nhật thường xuyên, dựa vào các báo cáo của nhiều cơ quan trên toàn Quận Hạt và các đối tác bên ngoài. Vui lòng đọc các ghi chú liên quan đến mỗi bảng thống kê để hiểu thêm về các giới hạn trong việc báo cáo.

Bảng Thống kê COVID-19

 • Thống kê các trường hợp nhiễm, tử vong và xét nghiệm
 • Bảng Thống Kê Tình Hình Tiêm Ngừa
  • Tình hình tiêm ngừa COVID-19 của cư dân Quận Hạt
   Bảng thống kê này cung cấp thông tin tiêm ngừa cho cư dân Hạt Santa Clara hiện đã đủ tiêu chuẩn được tiêm ngừa COVID-19. Bao gồm cư dân đã được tiêm ngừa trong Hạt Santa Clara và cư dân được tiêm ngừa ngoài Quận Hạt.
 • Số liệu thống kê theo bản đồ
 • Số liệu thống kê về các trường hợp nhập viện
  • Nhập viện
   Cung cấp số bệnh nhân cần giường bệnh cấp tính, và giường chăm sóc đặc biệt.
 • Số liệu thống kê việc ứng phó COVID–19
 • Tập hợp số liệu liên quan đến COVID-19

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.