Số Liệu Thống Kê và Báo Cáo Về COVID-19

Hạt Santa Clara phân tích một cách thận trọng về sự lây lan của COVID trong cộng đồng.  Quận Hạt cam kết sẽ cung cấp các báo cáo chính xác, đáng tin cậy đến công chúng.  Nhiều số liệu có thể được tìm thấy tại Cổng Thông Tin Tập Hợp các Số Liệu COVID.
 

Bảng Thống kê COVID-19

 • Sự Lây Lan Cộng Đồng 
  • COVID trong Nước Thải: Cung cấp nồng độ của SARS-CoV-2 hằng ngày, siêu vi khuẩn gây nên COVID, có mặt trong các cơ sở xử lý nước thải của quận hạt phục vụ những cư dân sống và làm việc trong Hạt Santa Clara. Số liệu từ phân tích nước thải có thể được sử dụng như là một chỉ số của cấp độ lây nhiễm COVID trong cộng đồng và theo dõi các biến thể mới nổi bật. 
  • So Sánh về các Trường Hợp Nhiễm COVID và Nồng Độ Nước Thải: Chứng minh sự khác nhau giữa các trường hợp nhiễm COVID đã được báo cáo và các nồng độ của SARS-CoV-2 trong nước thải. 
 • Tiêm Ngừa
  • Tiêm Ngừa COVID: Cung cấp thông tin về Tiêm ngừa COVID được cung cấp theo thời gian, và nhân khẩu học của cư dân Hạt Santa Clara đã tiêm ngừa. 
 • Trường Hợp nhiễm và Tử vong  
 • Nhập viện
  • Nhập viện do COVID: Cung cấp số liệu nhập viện liên quan đến COVID, và các giường bệnh có thể sử dụng của Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt (ICU). 
 • Xét nghiệm và Các Biến thể 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.