Data at mga Ulat sa COVID-19

Ang County ng Santa Clara ay maingat na sinusuri ang pagkalat ng COVID sa komunidad. Ang County ay nakatuon sa pagbibigay ng tumpak, maaasahang mga ulat sa publiko. Higit pang data ang makikita sa Open Data Portal ng County.

Mga Dashboard sa COVID

 • Paglaganap sa Komunidad 
  • COVID sa Wastewater: Nagbibigay ng pang-araw-araw na konsentrasyon sa SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID, na nasa mga pasilidad ng wastewater treatment ng county na naglilingkod sa mga taong nakatira at nagtatrabaho sa Santa Clara County. Maaaring gamitin ang data mula sa wastewater analysis bilang indikasyon ng antas ng pagkahawa sa COVID sa komunidad at subaybayan ang katanyagan ng mga bagong variant.
  • Paghahambing ng mga Kaso ng COVID at Konsentrasyon sa Wastewater: Nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga naiulat na kaso ng COVID sa mga konsentrasyon ng SARS-CoV-2 sa wastewater.
 • Mga Pagbabakuna
  • Mga Pagbabakuna sa COVID: Nagbibigay ng impormasyon sa mga Pagbabakuna sa COVID na pinangangasiwaan sa paglipas ng panahon at mga demograpiko ng mga nabakunahang residente ng Santa Clara County.
 • Mga Kaso at Pagkamatay
 • Hospitalisasyon
  • Mga Hospitalisasyon sa COVID: Nagbibigay ng data sa mga hospitalisasyon na may kinalaman sa COVID, at pagkakaroon ng kama sa Intensive Care Unit (ICU). 
 • Mga Pagsusuri at Variant

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.