Mga kaso ng COVID-19 at mga kamatayan dahil sa COVID-19

Ang data sa dashboard na ito ay nagbibigay ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 at ang bilang ng mga namatay na may relasyon sa COVID-19 sa paglipas ng panahon. Ang kaso ay isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 sa pamamagitan ng viral testing na ginawa sa laboratoryo. Ang mga kamatayan ay nakalista ng nakahiwalay para sa mga pasyente na nasa mga pasilidad ng Long Term Care dahil ang mga pasyente sa mga pasilidad na ito ay mas nakabukod ng mag-isa kaysa sa madla at kumakatawan sa mga ng particular na populasyon na madaling magkasakit o mahawaan ng sakit. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay nagsusubaybay sa bilang ng mga kaso at pagkamatay na inuulat araw-araw.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

^ Dahil sa iregular na mga isyu sa CalREDIE systema ng Estado, ang bilang ng mga bago at/o pinagsamang kaso ay maaaring magbago sa paglutas ng mga isyung ito.

Ang bilang ng mga namatay ay maaaring pansamantalang may mababang

bilang habang iniimbestigahan pa ang mga pagkamatay.

Pinagkunan: California Reportable Disease Information Exchange

Mga Talaan ng Data: Ang mga kaso ay nauulat base sa petsa kung kailan nakuha ang mga specimen para sa pagsusuri. Ang mga kaso na walang valid na petsa ng nakolektang specimen ay hindi makikita sa graph ng mga kaso subalit ang mga ito ay binibilang sa mga karagdagang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ang mga bilang sa nakaraang 7 araw ay malamang na tataas habang may natatanggap na dagdag na mga resulta. Ang average sa magkasunod na 7 araw ng mga bagong kaso ay ang average ng bilang ng mga kaso araw-araw sa nakalipas na 7 araw, nakabukod ang kakalipas lang na 7 araw. Ang mga kamatayan ay nauulat base sa petsa ng pagkamatay. Ang mga kamatayan na nasa dashboard ay hindi nangangahulugang ang mga indibidwal ay namatay sa COVID-19.

Para mag-download ng data na may relasyon sa dashboard na nasa taas, pakibisita sa: https://data.sccgov.org/browse?category=COVID-19

Mag-click dito upang bumalik sa pangunahing pahina ng Data at mga Ulat ng COVID-19

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.