Mga Kaso at Pagkamatay sa COVID-19

Ang data sa dashboard na ito ay nagbibigay ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 at ng mga namatay na nauugnay sa COVID-19 sa paglipas ng panahon. Ang isang kaso ay isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 sa pamamagitan ng viral testing na ginawa sa laboratoryo. Ang mga pagkamatay ay nakalista ng nakahiwalay para sa mga pasyente na nasa mga pasilidad ng Long Term Care dahil ang mga pasyente sa mga pasilidad na ito ay mas nakabukod ng mag-isa kaysa sa madla at partikular na kumakatawan sa mga mahihinang populasyon. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay maingat na nagsusubaybay sa bilang ng mga kaso at pagkamatay na inuulat araw-araw.​​​​​​​​​*

Ang mga pagkamatay sa COVID-19 ay tinukoy bilang pagkamatay ng mga residente ng Santa Clara County na nakumpirmang mga kaso ng COVID, at mga nagkaroon ng COVID-19 na nakalista bilang sanhi ng pagkamatay o ng isang makabuluhang kondisyon na nag-aambag sa pagkamatay na nasa kanilang death certificate.​​​​​​​​​​​​​​

​*Data sa mga pagkamatay ay ina-update tuwing Biyernes.

Ang dashboard na ito ay ina-update Lunes-Biyernes at hindi ina-update tuwing holidays.

Bilang bahagi ng patuloy na mahusay na pagsisikap sa data, ang mga data ay ina-update habang ang County ay nakakatanggap ng mas kumpleto at tumpak na impormasyon. Samakatuwid, ang bilang ng mga kaso at pagkamatay ay maaaring magbago habang ang mga kaso at pagkamatay ay nadadagdagan o nababawasan mula sa kabuuang bilang sa pamamagitan ng prosesong ito. Bilang karagdagan, ang pagkaantala ng pag-uulat at pagpapatunay sa data ay maaaring makaapekto sa bilang ng mga bagong kaso at pagkamatay na naiulat sa isang araw, na humahantong sa mababang bilang ng mga kaso o pagkamatay na naiulat sa ilang mga araw at mas mataas na bilang sa iba. 

Pinagmulan: California Reportable Disease Information Exchange

Mga Talaan ng Data: Ang mga kaso ay nauulat ayon sa petsa kung kailan nakolekta ang mga ispesimen para sa pagsusuri. Ang mga kaso na walang balidong petsa ng nakolektang specimen ay hindi makikita sa graph ng mga kaso subalit ang mga ito ay binibilang sa mga pinagsamang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ang mga bilang ng kaso sa kakalipas lang na 7 araw ay malamang na tataas habang may natatanggap na mga karagdagang resulta. Ang average sa magkasunod na 7 araw ng mga bagong kaso ay ang average na bilang ng mga bagong kaso sa bawat araw sa nakalipas na 7 araw, bukod dito ang kakalipas lang na 7 araw. Ang bilang ng pagkamatay para sa kamakailang buwan ay malamang tataas habang ang mga pagkamatay ay naiuulat sa at iniimbestigahan ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Ang mga pagkamatay ay nauulat ayon sa petsa ng pagkamatay. Ang mga pagkamatay sa COVID-19 ay tinutukoy bilang pagkamatay ng mga residente ng Santa Clara County na nakumpirmang mga kaso ng COVID-19, at mga nagkaroon ng COVID-19 na nakalista bilang isang sanhi ng pagkamatay o isang makabuluhang kondisyon na nag-aambag sa pagkamatay na nasa kanilang death certificate. Ang kahulugan na ito ay naiiba mula sa kahulugan na ginamit ng Opisina ng Medical Examiner-Coroners (ME-C), una sa lahat dahil ang ME-C ay nagbibilang ng pagkamatay na nangyari sa Santa Clara County—kabilang ang mga residente at hindi mga residente—subalit ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County ay nagbibilang ng mga pagkamatay na nangyari sa mga residente ng Santa Clara County (kabilang ang mga pagkamatay na nangyari sa county at sa labas ng county). Dahil sa katunayan na ang Santa Clara County ay tahanan ng ilang mga pangunahing ospital, mayroong, sa kabuuan, mas maraming pagkamatay na nagyayari sa county kaysa sa mga pagkamatay ng mga residente ng county.

Simula 6/10/22, kasama sa bilang ng mga bagong kaso na ipinapalagay na muling pagkakahawa, na tinutukoy bilang positibong pagsusuri ng mahigit sa 90 araw pagkatapos ng unang positibong pagsusuri para sa nakaraang impeksiyon.

Upang i-download ang data na nauugnay sa dashboard sa itaas, mangyaring bisitahin ang: https://data.sccgov.org/browse?category=COVID-19

Mag-click dito upang bumalik sa pangunahing pahina ng Data at mga Ulat sa COVID-19

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.