Dashboard ng Plano

Ang data sa dashboard na ito ay nagbibigay ng data para sa Santa Clara County para sa bawat isa sa mga sukatan na nakabalangkas sa Plano para sa Mas Maligtas na Ekonomiya ng estado. Ito ang mga sukatan na ginagamit upang matukoy ang katayuan ng antas ng Santa Clara County sa loob ng balangkas na ito. Upang lumipat sa isang hindi gaanong mahigpit na antas, ang County ay dapat na nasa kanyang kasalukuyang antas nang hindi bababa sa tatlong linggo, at ang lahat ng mga sukatan ay dapat na nasa hindi gaanong mahigpit na antas para sa dalawang magkakasunod na linggo. Ang County ay lilipat sa mas mahigpit na antas kung ang anuman sa mga sukatan ay pumunta sa mas mahigpit na antas sa loob ng dalawang magkakasunod na linggo.

Ang data sa dashboard na ito ay kinakalkula at ibinibigay ng estado at hindi kinakalkula ng Santa Clara County. Samakatuwid, ang data sa dashboard na ito ay hindi eksaktong tumutugma sa data sa iba pang mga dashboard, na kinakalkula lahat ng County.
 

Ang dashboard na ito ay ina-update tuwing Miyerkules.

Pinagmulan: Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California

Mga Tala ng Data:

Ang hindi naayos na bilang ng kaso (unadjusted case rate) ay ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 bawat 100,000 na katao, na gumagamit ng 7 na araw na average na may 7 na araw na pagkahuli. Sinasama ng naayos na bilang ng kaso (adjusted case rate) ang dami ng pagpapasuri na isinagawa sa county na may kaugnayan sa median testing rate sa estado; ang bilang ng pagpapasuri na nasa itaas ng state median ay nag-aayos ng bilang ng kaso ng mas mababa, habang ang bilang ng pagpapasuri na nasa ibaba ng state median ay nag-aayos ng bilang ng kaso ng mas mataas. Ang bilang ng mga positibo ay ang porsyento ng mga pagsusuri sa COVID-19 na positibo, na gumagamit ng 7 na araw na average na may 7 na araw na pagkahuli. Ang equity metric ay gumagamit ng Healthy Places Index, na sumusukat ng mga kondisyon sa komunidad na nauugnay sa mas mabuting kalusugan, upang matukoy ang pinakamababang 25% ng mga census tract sa Santa Clara County. Ang equity metric sa kalusugan ay ang bilang ng mga positibo sa mga census tract na ito at idinagdag sa balangkas noong 10/6/2020. Ang bilang ng pagpapasuri ay ang bilang ng mga pagsusuri sa COVID-19 bawat 100,000 na katao, na gumagamit ng 7 na araw na average na may 7 na araw na pagkahuli. Ang bilang ng pagpapasuri ay hindi sukatan na direktang ginagamit para sa pag-assess ng antas ngunit ginagamit upang makalkula ang naayos na bilang ng kaso. Ang state testing median ay ang median testing rate sa estado, at ina-update ito tuwing apat na linggo upang makalkula ang kadahilanan ng pagsasaayos para sa naayos na bilang ng kaso (adjusted case rate).​

Ang mga karagdagang detalye at impormasyon tungkol sa mga sukatan sa dashboard na ito ay matatagpuan sa Website ng Departamento ng Kalusugan ng California

Mag-click dito upang bumalik sa pangunahing pahina ng Data at mga Ulat ng COVID-19​​​​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.