Dashboard ng COVID-19 Variant

Huling update sa nilalaman: 06/06/2022

MANGYARING TANDAAN NA MAAARING MAYROONG PAGKAANTALA SA PAG-SEQUENCE NG DATA NG HANGGANG SA ISANG BUWAN O MAHIGIT PA DAHIL SA ORAS NA KINAKAILANGAN NA MAG-SEQUENCE AT MAG-ULAT NG MGA KASO NG VARIANT NG MGA LABORATORYO SA DEPARTAMENTO NG PAMPUBLIKONG PANGKALUSUGAN.

Ulat sa Variant ng COVID-19

Ang dashboard na ito ay nagbibigay ng pinagsamang bilang ng mga variant ng COVID-19 na nakilala at naiulat sa Santa Clara County hanggang sa ngayon.

Mula nang nagsimula ang pandemya, maraming lumitaw na mga variant ng SARS-CoV-2, na karaniwan na ang lahat ng mga virus ay nagbabago at nagmu-mutate sa paglipas ng panahon. Ang karamihan sa mga variant ay walang makabuluhang mga epekto sa kalusugan, ngunit ang ilan ay maaaring makakaapekto sa pagkalat ng COVID-19, kalubhaan ng sakit, pagsusuri, paggamot, o pagiging epektibo ng bakuna, at dapat na regular na sinusubaybayan. Ang pagiging epektibo ng mga bakuna at ang mga variant ay patuloy na sinusubaybayan at pinag-aaralan sa buong bansa at sa buong mundo. Para sa impormasyon tungkol sa mga pagbabakuna sa Santa Clara County, mangyaring bisitahin ang aming  dashboard ng pagbabakuna

Sinusunod ng Santa Clara County ang  mga pag-uuri at kahulugan ng CDC sa SARS-CoV-2, kung saan kasama rito ang mga apat na klase ng SARS-CoV-2 na mga variant:

  • Ang Variant of High Consequence (VOHC) ay ginagamit upang ilarawan ang isang variant na kung saan mayroong malinaw na ebidensiya na ang pagpigil o ang mga medikal na pagsugpo ay nakakabawas ng pagiging epektibo.
  • Ang Variant of Concern (VOC) ay ginagamit upang ilarawan ang isang variant na natagpuan na nagkaroon ng isang makabuluhang epekto sa kalusugan, tulad ng pagiging mas nakakahawa, mas malamang na maging sanhi ng matinding karamdaman, o hindi gaanong tinatablan ng mga bakuna o paggamot.
  • Ang Variant of Interest (VOI) ay ginagamit upang ilarawan ang variant na nauugnay sa mga makabuluhang pagbabago sa genetiko at maaaring mangailangan ng naaayon na pagkilos ng pampublikong pangkalusugan.
  • Ang Variant Being Monitored (VBM) ay ginagamit upang ilarawan ang lahat ng variant na mayroong kapalit na pag-aalala, kasama na rito ang VOIs at VOCs, sa United States na kasalukuyang sinusubaybayan ng CDC upang malaman ang karagdagang epekto sa pampublikong pangkalusugan, ngunit hindi iniisip na magdulot ng isang makabuluhan o nalalapit na panganib sa publiko.

Habang natutuklasan at itinatalaga ng CDC at ng iba pa ang mga bagong variant, sila ay idadagdag sa dashboard na ito. Kapag nalaman pa ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga partikular na variant, ang kanilang mga pagtatalaga ay maaaring magbago.

 

Mga Napag-alamang Variant of High Consequence sa Santa Clara County

Wala

 

Mga Napag-alamang Variant of Concern sa Santa Clara County

Variant

Label ng WHO

Bilang ng mga Kaso na Sanhi ng Variant

B.1.1.529*

Omicron

14,495

*Kabilang ang lahat ng sublineages (BA. for B.1.1.529)

 

Mga Napag-alamang Variant of Interest sa Santa Clara County

Wala

 

Mga Napag-alamang mga Variant Being Monitored sa Santa Clara County

Variant

Label ng WHO

Bilang ng mga Kaso na Sanhi ng Variant

B.1.617.2* Delta 15,026

B.1.1.7*

Alpha

832

B.1.351*

Beta

28

P.1*

Gamma

155

B.1.427/B.1.429 Epsilon 2,451

P.2

Zeta

6

B.1.525

Eta

5

B.1.526

Iota

94

B.1.617.1

Kappa

25

B.1.617.3

-

2

B.1.621*

Mu

52

*Kasama ang lahat ng sublineages (AY. for B.1.617.2, Q for B.1.1.7; B.1.351.2/B.1.351.3 for B.1.351; P.1.1/P.1.2 for P.1; B.1.621.1 for B.1.621)

 

Iba pang mga Variant sa Santa Clara County

Variant

Label ng WHO

Bilang ng mga Kaso na Sanhi ng Variant

C.37

Lambda

11

 

Ang dashboard na ito ay ina-update tuwing Lunes. Mangyaring tandaan na mayroong pagkaantala sa data ng hanggang sa isang buwan o mahigit pa dahil sa oras na kinakailangan mag-sequence at mag-ulat ng mga kaso ng variant ng mga laboratoryo sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan.

Pinagmulan: California Reportable Disease Information Exchange; ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay tumatanggap ng abiso ng mga ulat ng kaso ng variant mula sa maraming mapagkukunan kabilang ang regular na genomic na pagsubaybay na isinasagawa sa pamamagitan ng Lab ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara, ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, mga partner sa akademiko, at mga komersyal na laboratoryo.

Ang data na kasama sa dashboard na ito ay kumakatawan lamang sa mga kaso na naiulat o alam ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara. Bilang resulta, ang mga bilang ng mga kaso ng variant na ipinakita sa dashboard na ito ay hindi kumakatawan sa kabuuang bilang ng mga impeksyon dahil sa mga variant strain na maaaring kumakalat sa Santa Clara County. Ang mga kaso na naiulat sa dashboard na ito ay panimula at maaaring magbago sa karagdagang imbestigasyon.

Para sa karagdagang impormasyon kung aling mga variant ang sinusubaybayan ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) at para sa bilang ng mga kaso ng bawat variant na naiulat sa buong California, tingnan ang website ng CDPH sa Pagsubaybay ng mga Variant.

Saan makakahanap ng karagdagang Impormasyon

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.