Tài Liệu dành cho Người Đại diện COVID-19

LƯU Ý:  Tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2022, Hạt Santa Clara vẫn còn đang chờ thêm hướng dẫn từ Bộ Y tế Công cộng Tiểu Bang California (CDPH) về việc cô lập và cách ly trong môi trường trường học.  Trường học và các nơi giữ trẻ vẫn có thể tiếp tục tuân theo các thông tin trên trang này đến khi có thông báo mới.  Chúng tôi sẽ cập nhật các nguồn thông tin ngay khi có được.  Xin vui lòng trở lại trang này để kiểm tra các thông tin cập nhật hoặc trực tiếp tham khảo bản Hướng dẫn Cô lập và Cách ly dành cho lớp K-12 của CDPH.
 
Cập nhật vào ngày 14 tháng 1 năm 2022:  Sở Y Tế Công Cộng của Hạt Santa Clara thừa nhận và ủng hộ cách xét nghiệm tại nhà trong mọi trường hợp cần phải có xét nghiệm Covid-19 để được trở lại học trực tiếp tại trường học và nơi giữ trẻ.  Các xét nghiệm kháng nguyên tại nhà đã được FDA ủy quyền có thể dùng cho việc trở lại trường học và nơi giữ trẻ sau khi có tiếp xúc với Covid-19, cách ly, hoặc cô lập theo Các khuyến nghị về cô lập và cách ly của CDPH và Các Hướng dẫn dành cho trường học K-12.

Mục lục

Tình huống 1:Học sinh hoặc nhân viên có một hoặc nhiều triệu chứng COVID-191

1Xin lưu ý, những người được tiêm ngừa đầy đủ đang có các triệu chứng COVID-19 vẫn cần phải được xét nghiệm và tuân theo các quy trình của Tình huống 1.

Trở lại đầu trang ▲

Tình huống 2: Học sinh hoặc Nhân viên được Xác nhận là Người có Tiếp xúc Gần gũi2 với Người có Kết quả Xét nghiệm Dương tính COVID-19

2Xin lưu ý, những người đã được tiêm ngừa đầy đủ có thể không cần cách ly nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Xem sccstayhome.org để biết chi tiết. Tuy nhiên, họ vẫn cần đi xét nghiệm vào Ngày thứ 5 sau lần tiếp xúc để nhận biết các trường hợp nhiễm không có triệu chứng.

  1. Học sinh hoặc Nhân viên được Xác nhận là Người có Tiếp xúc Gần gũi
    1. Nguồn Thông tin dành cho Ban Giám Hiệu

B. Học sinh hoặc nhân viên được xác định là Người đã tiếp xúc gần gũi và sau đó có xét nghiệm ÂM TÍNH

Trở lại đầu trang ▲

Tình huống 3: Học sinh hoặc nhân viên có xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong cùng một ĐOÀN NHÓM hoặc NGOÀI đoàn nhóm

Trở lại đầu trang ▲

Tình huống 4: Xét nghiệm COVID-19 định kỳ (không có triệu chứng, không tiếp xúc gần gũi)

*Xin lưu ý, bộ dụng cụ này thuộc sở hữu của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh. Hạt Santa Clara không có quyền kiểm soát các thông tin trong ứng dụng thuộc nhóm thứ ba này và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc lạm dụng các thông tin đó. Vui lòng tham khảo hướng dẫn hiện tại của Quận Hạt khi sử dụng ứng dụng này.

 

Trở lại đầu trang ▲

Thông tin bổ sung

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.