Tài Liệu dành cho Người Đại diện COVID-19

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 30 tháng 12 năm 2022

Các yêu cầu báo cáo về các trường hợp lây nhiễm COVID- 19 cho chủ sở làm trong các môi trường không thuộc về chăm sóc sức khỏe sẽ được thay đổi vào Ngày 1 Tháng 1, 2023.

Trang mạng này sẽ được chỉnh sửa để phản ánh những thay đổi đối với Tiêu chuẩn Tạm thời Khẩn cấp (ETS) và Dự luật Hạ viện California 685 có hiệu lực Ngày 1 Tháng 1, 2023. Xin vui lòng trở lại kiểm tra cho các thông tin cập nhật.

Để biết các hướng dẫn hiện nay của CDPH dành cho các trường học từ lớp K-12 (cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2022) hãy bấm vào đây.

Để xem hướng dẫn của CDPH dành cho các chương trình và ngành giữ trẻ (cập nhật ngày 21 tháng 10 năm 2022) hãy bấm vào đây. 

Để xem hướng dẫn mang khăn che mặt/khẩu trang của CDPH (cập nhật ngày 20 tháng 9 năm 2022hãy bấm vào đây.

LƯU Ý: Tại nơi làm việc, các chủ sở làm phải tuân theo Quy định Khẩn cấp Tạm thời (ETS) để Ngăn ngừa COVID-19 của Cal/OSHA nên tham khảo các quy định đó để biết thêm các đòi hỏi bổ sung được yêu cầu áp dụng.

 

  Các trường học từ lớp K-12 được khuyến khích hoạch định các tiêu chí tiêu chuẩn để quản lý nhân viên và học sinh có triệu chứng của các bệnh truyền nhiễm, bao gồm COVID-19.

  Các hướng dẫn sau đây áp dụng cho TẤT CẢ học sinh và nhân viên, bất kể tình trạng tiêm ngừa.

  Xét nghiệm: Làm xét nghiệm ngay lập tức. Xét nghiệm kháng nguyên là phương cách được khuyến khích, nhất là cho những ai đã có xét nghiệm dương tính với COVID- 19 trong vòng 90 ngày vừa qua.

  Cách ly: Không đến trường. Tiếp tục cách ly trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm. Nếu không xét nghiệm, tiếp tục cách ly trong vòng 10 ngày kể từ sau ngày bắt đầu có triệu chứng. Nếu nhân viên/học sinh không thể cách ly ra khỏi những người khác tại nhà, họ cần phải mang một khẩu trang thật vừa khít trong vòng 10 ngày khi ở xung quanh những người khác.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn cho Các Cơ quan Y tế Địa phương về Cô lập và Cách ly dành cho Công chúng của CDPH hoặc nói chuyện với học khu của quý vị.

  LƯU Ý: California yêu cầu các chủ doanh nghiệp cung cấp ngày nghỉ bệnh bổ sung được trả lương do COVID-19 cho hầu hết nhân viên cho đến hết ngày 31 tháng 12, 2022. Điều này bao gồm cả những trường hợp đối với các nhân viên đang có các triệu chứng của COVID-19 và đang chờ chẩn đoán, đến một cuộc hẹn tiêm ngừa cho chính họ hoặc cho một thành viên trong gia đình, và/hoặc nếu một nhân viên có con đang cô lập vì lây nhiễm COVID-19.

  Tiếp xúc gần: Một người đã chia sẻ cùng một không gian phía bên trong, ví dụ, nhà, phòng đợi khám bệnh, máy bay, v.v.v, trong khoảng thời gian tổng cộng là 15 phút hoặc nhiều hơn chu kỳ 24 giờ (ví dụ như, ba lần 5 phút phơi nhiễm riêng rẽ tổng cộng lại sẽ là 15 phút) trong giai đoạn lây nhiễm của một người bị nhiễm bệnh (được phòng thí nghiệm xác nhận hoặc một chẩn đoán lâm sàng).

  Các hướng dẫn sau đây áp dụng cho TẤT CẢ học sinh và nhân viên, bất kể tình trạng tiêm ngừa.

  Xét nghiệm: Tất cả học sinh và nhân viên bị phơi nhiễm nhưng không có triệu chứng nên đi xét nghiệm 3-5 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng, trừ khi họ đã bị COVID-19 trong vòng 30 ngày vừa qua. Những người tiếp xúc gần có triệu chứng nên cách ly và lấy xét nghiệm ngay.

  Theo dõi các triệu chứng: Nếu họ không có các triệu chứng của COVID-19, học sinh và nhân viên bị phơi nhiễm với COVID-19 KHÔNG CẦN phải cô lập. Nếu các triệu chứng phát triển, học sinh và nhân viên bị phơi nhiễm với COVID-19 nên ở nhà.

  Trở lại trường: Tham khảo COVID-19 Cây Quyết Định dành cho lớp TK-12 và Ngành Giữ Trẻ (Cập nhật ngày 15 tháng 11 năm 2022 - | Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt |) cho hướng dẫn về việc trở lại trường. Ngoài ra, các học sinh cần phải tuân thủ các quy định quản lý về tình trạng phơi nhiễm tại trường của học khu. Nhân viên nên tham khảo Quy định Khẩn cấp Tạm thời (ETS) để Ngăn ngừa COVID-19 của Cal/OSHA cho những yêu cầu bổ sung.

  Khẩu trang: Nhân viên BẮT BUỘC và học sinh NÊN mang khẩu trang mỗi khi ở gần những người khác trọn vẹn cho đủ 10 ngày sau khi đã có tiếp xúc.

  Thông báo: Các trường học được khuyến khích mạnh mẽ sử dụng Phương Cách Tiếp Cận Theo Dõi Nhóm để thông báo cho học sinh về sự việc phơi nhiễm COVID-19.

  Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn cho Các Cơ quan Y tế Địa phương về Cô lập và Cách ly dành cho Công chúng của CDPH hoặc nói chuyện với học khu của quý vị.


  Các hướng dẫn sau đây áp dụng cho TẤT CẢ học sinh và nhân viên, bất kể tình trạng tiêm ngừa.

  Cách ly nhà ít nhất 5 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu (hoặc sau ngày nhận kết quả xét nghiệm dương tính đầu tiên nếu không có triệu chứng).

  Xét nghiệm: Một kết quả xét nghiệm âm tính được thu thập trong ngày hoặc sau NGÀY 5 là cần thiết để kết thúc cô lập.  Nếu như học sinh/nhân viên không thể làm xét nghiệm hoặc chọn không làm xét nghiệm, hoặc nếu như họ xét nghiệm dương tính trong CÁC NGÀY 5-10, thì cô lập có thể kết thúc SAU Ngày 10 nếu như không còn sốt trong vòng 24 tiếng mà không cần phải sử dụng thuốc hạ sốt.

  Theo dõi các triệu chứngNếu như vẫn còn sốt, cần cô lập cho đến 24 giờ sau khi không còn sốt mà không cần phải sử dụng thuốc hạ sốt. Nếu như các triệu chứng khác vẫn chưa hết, tiếp tục cô lập cho đến khi các triệu chứng hết hẳn hoặc cho đến NGÀY 11.

  Khẩu trang: Nhân viên BẮT BUỘC và học sinh NÊN mang khẩu trang mỗi khi ở gần những người khác trọn vẹn cho đủ 10 ngày sau khi đã có tiếp xúc.

  Điều trị: Nếu các triệu chứng là nghiêm trọng, hoặc người lây nhiễm có rủi ro cao mắc bệnh nghiêm trọng, hoặc nếu họ có các câu hỏi liên quan đến vấn đề chăm sóc, những người bị lây nhiễm nên liên lạc với bác sĩ của họ để được điều trị.

  Hãy xem Hướng dẫn cho Các Cơ quan Y tế Địa phương về Cô lập và Cách ly dành cho Công chúng hoặc nói chuyện với học khu của quý vị để biết thêm thông tin về cách ứng phó với học sinh hoặc nhân viên có xét nghiệm dương tính.

  LƯU Ý: California yêu cầu các chủ doanh nghiệp cung cấp ngày nghỉ bệnh bổ sung được trả lương do COVID-19 cho hầu hết nhân viên cho đến hết ngày 31 tháng 12, 2022. Điều này bao gồm cả những trường hợp đối với các nhân viên đang có các triệu chứng của COVID-19 và đang chờ chẩn đoán, đến một cuộc hẹn tiêm ngừa cho chính họ hoặc cho một thành viên trong gia đình, và/hoặc nếu một nhân viên có con đang cô lập vì lây nhiễm COVID-19.

   

  Thông tin bổ sung

  • Truy cập trang COVID-19 và Trường học / Nhà trẻ để biết các nguồn hỗ trợ cho phụ huynh và thông tin cụ thể về sàng lọc, xét nghiệm, báo cáo, và cô lập cho các môi trường trường học mầm non và từ lớp TK-12.
  • Tham khảo An Toàn Trường Học cho Mọi Tập Trung của CDPH với các nguồn hỗ trợ chính và thông tin về hỗ trợ học tập trực tiếp cho các trường từ lớp K-12
  • Tham khảo sơ đồ Cây Quyết Định về COVID-19 dành cho trường học từ lớp TK-12 và Ngành Giữ  Trẻ (Cập nhật ngày 15 tháng 11 năm 2022 | Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Việt Nam |)
  COVID-19 decision tree in Vietnamese

  Báo cáo trong SPOT:

  • Để được hỗ trợ kỹ thuật để nộp các mẫu báo cáo của SPOT (ví dụ, đăng nhập hoặc mật mã), xin vui lòng liên lạc SPOT Help Desk tại [email protected] hoặc (916) 520-1619
  • Nếu quý vị có thêm các câu hỏi khác về các đợt bùng phát hoặc báo cáo, vui lòng gửi email đến [email protected]

   

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.