Doanh nghiệp và Nơi làm việc

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 14 tháng 9 năm 2022

Lưu Ý:

  Các doanh nghiệp tại Hạt Santa Clara có trách nhiệm thực thi các bước để bảo vệ sức khỏe của nhân viên và khách hàng của họ bằng cách giảm thiểu sự tiếp xúc gần giữa người với người và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và vệ sinh. Theo luật, hầu hết các doanh nghiệp không còn bắt buộc phải báo cáo các trường hợp COVID-19 riêng lẻ. Tuy nhiên, họ cần phải báo cáo tất cả các đợt bùng phát (3 hoặc nhiều trường hợp trong vòng 14 ngày như được định nghĩa bởi CDPH) trong vòng 48 giờ thông qua Cổng thông tin Chung để Theo Dõi các Đợt Bùng Phát Bệnh.  Để biết thêm thông tin về các yêu cầu bắt buộc báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19 dành cho doanh nghiệp, vui lòng xem Hướng Dẫn Dành Cho Nhân Viên và Nơi Làm Việc và Tất Cả Các Tài Liệu Hướng Dẫn Theo Chủ Đề của CDPH.

   Bước 1:  Khuyến khích nhân viên ở nhà nếu họ cảm thấy bệnh

   Hãy khuyến khích các nhân viên có triệu chứng COVID-19 ở nhà nếu họ bị bệnh, hoặc về nhà ngay nếu có các triệu chứng COVID-19 trong khi đang ở nơi làm việc. Hướng dẫn dưới đây cũng áp dụng cho những nhân viên đã tiêm ngừa nhưng đang có các triệu chứng COVID-19.

   Nếu một nhân viên xuất hiện triệu chứng COVID-19 ngay khi vừa đến nơi làm việc hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày làm việc, nhân viên đó nên được khuyến khích về nhà ngay lập tức và ở nhà đến 24 giờ sau khi hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt) và các triệu chứng khác đã suy giảm VÀ đến khi có xét nghiệm âm tính hoặc nhận được quyết định rằng họ không cần xét nghiệm.

   Nếu một nhân viên đang làm việc tại nhà/từ xa cảm thấy mình có một trong những triệu chứng COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48  từ khi triệu chứng đó xuất hiện lần đầu, họ cần thông báo ngay cho người quản lý của họ.

   Chủ sở làm có thể cân nhắc và nói chuyện với nhân viên xem họ có thể làm việc từ xa trong thời gian ở nhà hay không.

    

   Bước 2:  Đề nghị nhân viên đi xét nghiệm COVID-19

   Hãy đề nghị nhân viên đi xét nghiệm COVID-19 càng sớm càng tốt. Các địa điểm xét nghiệm có thể tìm thấy tại www.sccfreetest.org.  Quy định Khẩn cấp Tạm thời của Cal/OSHA yêu cầu chủ sở làm phải cho phép nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ mà có các triệu chứng COVID-19 được đi xét nghiệm COVID-19 miễn phí trong giờ làm việc được trả lương.  Nhân viên phải tuân theo hướng dẫn cô lập nếu cần thiết.

   • Nếu nhân viên xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhân viên đó vẫn nên ở nhà cho đến ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt (nếu có) mà không dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác đã thuyên giảm. Nên tiếp tục việc cô lập và lấy xét nghiệm lại trong vòng 1-2 ngày nếu quý vị có xét nghiệm âm tính với xét nghiệm kháng nguyên, nhất là nếu xét nghiệm đầu tiên của quý vị trong khoảng 1-2 ngày đầu sau khi xuất hiện các triệu chứng. Nếu các triệu chứng phát triển, hãy cô lập và lấy xét nghiệm lần nữa.
   • Nếu nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhân viên đó phải thông báo cho người quản lý ngay và tiếp tục tuân theo hướng dẫn cô lập.

    

   Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem:

   Trong trường hợp nhân viên có xét nghiệm COVID-19 dương tính, chủ sở làm có thể tuân theo Quy tắc từng bước này, bao gồm hướng dẫn dành cho chủ sở làm và nhân viên cũng như tình nguyện viên, người làm việc theo hợp đồng hoặc những người khác làm việc tại cơ sở.  Các chủ sở làm phải tuân thủ tất cả các luật liên bang và tiểu bang hiện hành cũng như các giao ước trong bản thương lượng với công đoàn.

   Nhân viên đã có xét nghiệm dương tính có thể được chỉ dẫn đến hướng dẫn cô lập.

    

   Khi nào nên sử dụng Quy tắc này

   Hãy sử dụng Quy tắc này nếu người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ trước khi phát hiện triệu chứng (hoặc 48 giờ trước khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 dương tính, nếu không hề có triệu chứng) hoặc khi đang ở trong thời gian cô lập.  Hãy xem thêm thông tin từ hướng dẫn cô lập.

   Lưu Ý: Quy tắc này được thực hiện ngay sau khi quý vị biết rằng một người tại nơi làm việc của quý vị đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ có triệu chứng.  Quý vị không thể tránh việc thực hiện quy tắc này bằng cách cho người đó đi xét nghiệm lại, ngay cả khi kết quả của một hoặc nhiều lần xét nghiệm lại sau đó là âm tính.  Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt không khuyến khích việc lặp lại xét nghiệm để xác nhận kết quả dương tính vì khả năng dương tính bị sai trong lần xét nghiệm đầu tiên rất thấp.

   Lưu Ý:  Khi có bùng phát xảy ra (với 3 trường hợp trở lên tại nơi làm việc theo định nghĩa của CDPH, chủ sở làm CŨNG phải hoàn tất các bước trong hướng dẫn Những điều cần làm nếu có bùng phát COVID-19 tại nơi làm việc

    

   Bước 1:  Cung cấp hướng dẫn cho nhân viên bị dương tính với COVID-19

   Giai đoạn Không được đến nơi làm việc & Cách ly

   Môi trường không có nhiều rủi ro lây nhiễm, không tụ họp đông đúc:  Người nhân viên nhiễm COVID-19 dương tính phải về nhà ngay lập tức và được hướng dẫn cô lập. Các hướng dẫn này áp dụng cho tất cả những người có xét nghiệm dương tính, cho dù đã tiêm ngừa COVID-19 hay chưa.

   Hạt Santa Clara phản đối việc các chủ sở làm yêu cầu nhân viên phải nộp giấy chứng nhận của bác sĩ để trở lại làm việc miễn là họ đã đạt được các tiêu chuẩn nêu rõ trong Thư Trở lại Sở làm dưới đây. 

   Cập Nhật ngày 25 tháng 5 năm 2022 Thư Trở lại Sở làm (PDF): | Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog |

   Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm, tụ họp đông đúc (môi trường chăm sóc sức khỏe hoặc môi trường sống tập thể như trai giam hoặc khu vực tạm trú): Nhân viên y tế trong các bệnh viện cấp tính và cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNFs) nên tuân theo hướng dẫn về cô lập, xét nghiệm và giới hạn công việc trong AFL 21-08.  Nhân viên và cư dân trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm khác* nên tuân theo Hướng Dẫn về COVID-19 dành cho Nhân Viên và Cư Dân trong các Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm.

   *Các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm khác bao gồm tất cả các môi trường chăm sóc sức khỏe không được đề cập đến trong AFL 21-08 và các môi trường đông đúc chẳng hạn như trại tạm trú, cơ sở cải huấn, môi trường chăm sóc y tế dài hạn và cơ sở chăm sóc người cao niên/người thành niên.  Hãy xem CDPH để biết thêm thông tin và tham khảo hướng dẫn của CDPH dành cho loại cơ sở của quý vị.  Tất cả các trại tạm trú nên tham khảo Hướng dẫn dành cho Khách trọ trong các Trại tạm trú đông đúc của CDPH.

   Lưu ý: Tại nơi làm việc, chủ sở làm phải tuân thủ các Quy định Khẩn cấp Tạm thời (ETS) để ngăn ngừa COVID-19 của Cal/OSHA hoặc Quy định về Các Bệnh Truyền Nhiễm qua Khí Thở (ATD) của Cal/OSHA (PDF) trong một vài nơi làm việc, và nên tham khảo các quy định đó để biết thêm về những yêu cầu hiện hành, bao gồm yêu cầu liên quan đến việc lấy xét nghiệm và mang khẩu trang tại nơi làm việc.

   Để biết các yêu cầu tổng quát dành cho nhân viên có xét nghiệm dương tính hoặc có tiếp xúc với COVID-19, hãy tham khảo thông tin Những điều Chủ Sở và Nhân Viên Cần Biết về Cô Lập và Cách Ly của Cal/OSHA

    

   Bước 2: Xác định tất cả những người đã có tiếp xúc gần với nhân viên bị dương tính COVID-19

   Giữ kín thông tin

   Chủ sở làm nên giữ kín thông tin y tế của nhân viên theo luật Liên Bang và Tiểu Bang. Hạn chế tiết lộ danh tính của nhân viên dương tính với COVID-19 trong quá trình xác định những người đã tiếp xúc gần với nhân viên đó. Hãy tham khảo ý kiến luật sư nếu quý vị có câu hỏi về luật lao động hoặc quyền riêng tư hiện hành.

   Xác định những người đã có tiếp xúc gần trong thời kỳ truyền bệnh

   Chủ sở làm phải điều tra và ghi lại lịch và địa điểm làm việc của nhân viên bị dương tính để ra quyết định: 1) ngày các triệu chứng bắt đầu (nếu có); 2) ngày nhận xét nghiệm dương tính đầu tiên; và 3) ngày cuối cùng mà người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 đã có mặt tại nơi làm việc.

   Thông tin này sau đó nên được chủ sở làm sử dụng để xác định tất cả những ai đã có tiếp xúc gần với nhân viên được xác nhận dương tính trong thời kỳ lây nhiễm.

   Chủ sở làm có thể lập một chính sách để thông cáo với nhân viên rằng nếu người nào có xác nhận nhiễm COVID-19, người đó cần phải cung cấp một danh sách những nhân viên khác đã có tiếp xúc với họ trong thời kỳ lây nhiễm của họ.

    

   Bước 3:  Thông báo cho tất cả nhân viên

   Không được đến Nơi làm việc, Cách ly và Xét nghiệm cho Người có tiếp xúc gần

   Môi trường không có nhiều rủi ro, không tụ họp đông đúc: Để biết hướng dẫn dành cho người có tiếp xúc gần, vui lòng xem Hướng dẫn về COVID-19 dành cho Công Chúng.

   Hạt Santa Clara phản đối việc các chủ sở làm yêu cầu nhân viên phải nộp giấy chứng nhận của bác sĩ để trở lại làm việc miễn là họ đã đạt được các tiêu chuẩn nêu rõ trong Thư Trở lại Sở làm.

   Cập nhật ngày 25 tháng 5 năm 2022 Thư trở lại Sở làm (PDF): | Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog |

   Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm, tụ họp đông đúc (môi trường chăm sóc sức khỏe hoặc môi trường sống tập thể như trai giam hoặc khu vực tạm trú):  Nhân viên y tế trong các bệnh viện cấp tính và cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNFs) nên tuân theo hướng dẫn về cô lập, xét nghiệm và giới hạn công việc trong AFL 21-08.  Nhân viên và cư dân trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm khác* nên tuân theo Hướng Dẫn về COVID-19 dành cho Nhân Viên và Cư Dân trong các Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm.

   *Các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm khác bao gồm tất cả các môi trường chăm sóc sức khỏe không được đề cập đến trong AFL 21-08 và các môi trường đông đúc chẳng hạn như trại tạm trú, cơ sở cải huấn, các môi trường chăm sóc y tế dài hạn và cơ sở chăm sóc người cao niên/người thành niên.  Hãy xem CDPH để biết thêm thông tin và tham khảo hướng dẫn của CDPH dành cho loại cơ sở của quý vị.  Tất cả các trại tạm trú nên tham khảo Hướng dẫn dành cho Khách trọ trong các Trại tạm trú đông đúc của CDPH.

   Lưu ý: Tại nơi làm việc, chủ sở làm phải tuân thủ các Quy định Khẩn cấp Tạm thời (ETS) để ngăn ngừa COVID-19 của Cal/OSHA hoặc Quy định về Các Bệnh Truyền Nhiễm qua Khí Thở (ATD) của Cal/OSHA (PDF) trong một vài nơi làm việc, và nên tham khảo các quy định đó để biết thêm về những yêu cầu hiện hành, bao gồm yêu cầu liên quan đến việc lấy xét nghiệm và mang khẩu trang tại nơi làm việc. 

   Để biết các yêu cầu tổng quát dành cho nhân viên có xét nghiệm dương tính hoặc có tiếp xúc với COVID-19, hãy tham khảo thông tin Những điều Chủ Sở và Nhân Viên Cần Biết về Cô Lập và Cách Ly của Cal/OSHA. 

   Tư vấn chung & Theo dõi triệu chứng cho tất cả nhân viên khác

   Tất cả những người khác có mặt tại nơi làm việc, nhưng KHÔNG xác định như là những người có tiếp xúc gần, nên được hướng dẫn tự theo dõi các triệu chứng và mang khẩu trang trong 10 ngày sau ngày cuối cùng mà người này được chẩn đoán với COVID-19 tại nơi làm việc.  Yêu cầu này dành cho cả những người đã được tiêm ngừa đầy đủ.  Họ có thể tiếp tục đi làm, nhưng nếu xuất hiện các triệu chứng, họ nên ở nhà (hoặc nếu đang ở sở làm, phải được cho về nhà ngay lập tức) cho đến 24 giờ sau khi hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt) và các triệu chứng khác đã thuyên giảm VÀ cho đến khi xét nghiệm là âm tính hoặc có giấy xác định rằng họ không cần xét nghiệm. Hơn nữa, tất cả các quy tắc khác áp dụng cho một số công việc (ví dụ: người chế biến thực phẩm, nhà trẻ, v.v.) vẫn phải được thực thi để ngăn chặn sự lây lan của các loại bệnh truyền nhiễm cấp tính khác.

    

   Bước 4:  Báo cáo các đợt bùng phát cho Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara

   Hầu hết các cơ sở kinh doanh không còn bị luật pháp bắt buộc phải báo cáo các trường hợp COVID-19 riêng lẻ. Tuy nhiên, họ phải báo cáo tất cả các đợt bùng phát bệnh (từ 3 trường hợp nhiễm trở lên theo định nghĩa của CDPH) trong vòng 48 giờ trên Cổng thông tin chung Theo dõi các Đợt bùng phát bệnh.

   Thông tin đã cung cấp sẽ được giữ kín và không ảnh hưởng đến tình trạng di trú. Quý vị có thể cập nhật thông tin đã cung cấp nếu quý vị có thêm thông tin sau báo cáo ban đầu. Sở Y tế Công cộng có thể yêu cầu báo cáo thêm thông tin nếu xác định có một đợt bùng phát tại nơi làm việc.

    

   Bước 5:  Báo cáo các trường hợp nhập viện hoặc tử vong cho Văn phòng Cal/OSHA tại địa phương

   Chủ Sở làm phải báo cáo ngay cho văn phòng Cal/OSHA địa phương các thương tích nghiêm trọng, bệnh tật hoặc tử vong xảy ra tại nơi làm việc hoặc có liên quan đến việc làm.  Đối với COVID-19, điều này bao gồm các nhân viên nhập viện và tử vong, ngay cả khi không chắc chắn là có liên quan đến công việc hay không.

    

   Bước 6: Khử trùng sau khi có một trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận tại nơi làm việc

   Theo Cal/OSHA ETS, 8 CCR phần 3205 (c) (7) (B) - Chủ sở làm phải thực hiện các quy trình vệ sinh và khử trùng, bao gồm:

   Vệ sinh các khu vực, vật liệu và thiết bị  người nhiễm COVID-19 đã sử dụng trong thời gian có khả năng truyền bệnh cao và khử trùng nếu khu vực, vật liệu hoặc thiết bị đó ở trong nhà và sẽ được sử dụng bởi một nhân viên khác trong vòng 24 giờ kể từ khi có trường hợp nhiễm COVID-19.

    

   Bước 7: Phòng ngừa sự lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc

   Các Doanh nghiệp phải:

   1. Hoàn thành ít nhất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên (Xem Câu hỏi thường gặp về “Xác nhận tình trạng tiêm ngừa” của Quận Hạt để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với doanh nghiệp để xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên).
   2. Cung cấp thông tin về tiêm ngừa cho tất cả nhân viên.
   3. Bảo đảm các nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 không được đến nơi làm việc trong thời kỳ cô lập của họ (hãy xem Hướng dẫn về COVID-19 dành cho Công Chúngđể biết thêm thông tin.)
   4. Bảo đảm nhân viên phải cách ly và/hoặc cần xét nghiệm nếu có tiếp xúc gần với người bị nhiễm (hãy xem Hướng dẫn về COVID-19 dành cho Công Chúngđể biết thêm thông tin.)
   5. Bảo đảm nhân viên làm việc tại sở làm phải mang khăn che mặt khi ở môi trường bên trong nhà, nơi mà Tiểu Bang tiếp tục bắt buộc phải mang khăn che mặt (Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn Sử Dụng Khăn Che Mặt của CDPH)

   Doanh nghiệp nên:

   Khuyến khích việc tiêm ngừa

   Việc quan trọng nhất mà sở làm có thể thực hiện để giảm rủi ro nhiễm COVID-19 ở nơi làm việc là tạo điều kiện tiêm ngừa. Tất cả những người từ 6 tháng tuổi trở lên là hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa. Mọi người có thể tìm thêm thông tin về thuốc tiêm ngừa hiện có và cách được tiêm ngừa tại sccfreevax.org.

   Thực thi quy định mang khăn che mặt khi cần thiết

   Khăn che mặt phải được mang vào những thời điểm nhất định và trong môi trường nhất định theo yêu cầu trong Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu bang và Quy Định Khẩn cấp Tạm thời của Cal/OSHA (“Cal/OSHA ETS”). Thêm vào đó, các doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng những yêu cầu phổ biến về việc mang khẩu trang dành cho những người ở bên trong tại các khu vực kinh doanh của họ để giúp bảo vệ cho nhân viên và khách hàng của họ được hiệu quả hơn. 

   Bố trí lại nơi làm việc để có thể giữ khoảng cách hiệu quả hơn

   Trừ khi có thêm một đợt bùng phát lớn, theo ETS của Cal/OSHA hiện nay không còn quy định thống nhất về việc giữ khoảng cách an toàn.  Tuy nhiên, chủ sở làm vẫn phải đánh giá các mối nguy tại nơi làm việc và thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa bệnh tật, và trong một số trường hợp có thể bao gồm cả việc giữ khoảng cách. Ngoài ra, không có quy định nào trong ETS ngăn cản chủ sở làm thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung, chẳng hạn như tạo khoảng cách an toàn và các tấm chắn. Hạt Santa Clara khuyến khích, ngoài việc tuân thủ ETS, chủ sở làm có thể xét thêm xem tính khả thi và an toàn của các biện pháp giữ khoảng cách an toàn khác (ví dụ: bố trí các bàn làm việc hoặc nơi làm việc xa nhau, khuyến khích nhân viên chưa cập nhật tình trạng tiêm ngừa của họ nên ăn uống ngoài trời, v.v.).

    Theo định nghĩa của CDPH, bùng phát bệnh tại nơi làm việc là khi có 3 trường hợp trở lên xảy ra tại nơi làm việc trong khoảng thời gian 14 ngày.  Trong thời gian của một đợt bùng phát hoặc khi việc lây nhiễm được nghi ngờ tại nơi làm việc đang diễn ra, chủ sở làm vẫn cần phải thực hiện các bước từ 1-6 về Những điều cần làm khi có người tại nơi làm việc xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong phần Hướng dẫn Hoạt động Kinh doanh An toàn; tuy nhiên, có thể xem xét thêm một số vấn đề và một số việc có thể làm được.

     

    Ứng phó bằng cách Xét Nghiệm:

    Nếu nghi ngờ hoặc đã xác định có sự bùng phát bệnh COVID-19 xảy ra, việc phát hiện và xét nghiệm tất cả những người có thể đã có tiếp xúc cho dù đã tiêm ngừa hay chưa là điều rất quan trọng.  Xét nghiệm thường xuyên tất cả những người có tiếp xúc sẽ giúp phát hiện thêm các trường hợp nhiễm cần cách ly khỏi nơi làm việc.  Chỉ với việc truy tìm tiếp xúc thôi sẽ không thể sớm phát hiện được tất cả các trường hợp nhiễm và trường hợp có tiếp xúc khi bùng phát xảy ra. 

    Đến khi bùng phát được phát hiện, đã có thêm các trường hợp nhiễm mới vào nơi làm việc mà chưa được xác định dương tính.

    Những người có thể có tiếp xúc cần được xét nghiệm ít nhất mỗi tuần 1 lần cho đến khi không còn trường hợp nhiễm bệnh nào trong vòng 14 ngày, nhưng xét nghiệm thường xuyên hơn sẽ có lợi nếu đây là một đợt bùng phát lớn hoặc có bằng chứng rằng sự lây truyền sẽ còn tiếp tục xảy ra.   Để biết thêm trách nhiệm về việc xét nghiệm của chủ sở làm, hãy tham khảo Quy định Khẩn cấp Tạm thời để Ngăn Ngừa COVID-19 của Cal/OSHA (ETS).

     

    Để biết thêm thông tin về xét nghiệm COVID-19, hãy xem:

     

    Những sự thay đổi bổ sung để phòng ngừa lây nhiễm trong thời gian xảy ra bùng phát: 

    Có thể cần thêm nhiều tầng lớp bảo vệ trong lúc bùng phát xảy ra để ngăn ngừa truyền nhiễm.  Các doanh nghiệp có thể chọn cách gia tăng khoảng cách cách ly, cho phép làm việc qua mạng/từ xa nhiều hơn, thay đổi lịch làm việc, hoặc thậm chí ngưng hoạt động. Hãy xem thông tin dưới đây liên quan đến Hướng Dẫn về Hệ Thống Thông Thoáng và Lọc Không Khí (COVID-19) trong phần Hướng dẫn dành cho các Doanh nghiệp.

    Trong thời gian bùng phát xảy ra, việc xem xét lại các kế hoạch ứng phó COVID-19 nội bộ, phát hiện các rủi ro do COVID-19 đang diễn ra tại nơi làm việc, và quyết định các bước cần thực hiện thêm để giảm thiểu rủi ro là điều rất quan trọng.

    Lưu ý:  Nếu có bùng phát bệnh xảy ra tại doanh nghiệp của quý vị và quý vị cần hỗ trợ để hiểu rõ thêm về các hướng dẫn trên đây hoặc cần giúp đỡ thêm về vấn đề kỹ thuật từ Sở Y Tế Công Cộng, vui lòng liên lạc [email protected].

    Hãy dùng quy tắc này, nếu 3 hoặc nhiều trường hợp được báo cáo tại nơi làm việc trong vòng 14 ngày, theo định nghĩa của CDPH về một đợt bùng phát tại nơi làm việc.

     

    Bước 1: Báo cáo sự bùng phát bệnh đến Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara 

    Hầu hết các doanh nghiệp không còn phải báo cáo từng trường hợp nhiễm COVID-19 riêng lẻ.  Tuy nhiên, họ phải báo cáo thông tin về tất cả các đợt bùng phát (với ít nhất 3 trường hợp nhiễm theo định nghĩa của CDPH) trong vòng 48 giờ qua Cổng Thông Tin Chung để Theo dõi các đợt bùng phát bệnh.  Những thông tin báo cáo sẽ giữ kín và không ảnh hưởng đến tình trạng di trú.  Quý vị có thể cập nhật thông tin đã báo cáo khi có thêm thông tin sau bản báo cáo đầu tiên. 

    Mặc dù không bắt buộc phải nộp thông tin về những người có tiếp xúc gần qua SPOT, chủ sở làm vẫn có thể thu thập thông tin về những người đã có tiếp xúc, bao gồm người bán/giao hàng, khách đến thăm, hoặc những người khác đã có tiếp xúc gần với nhân viên tại nơi làm việc.  

    Nộp Thông tin về các Trường hợp Nhiễm COVID-19 cho SPOT

    • Nếu quý vị KHÔNG có một tài khoản SPOT kết nối với khu vực mà quý vị cần báo cáo, hãy nộp một Mẫu Đơn SPOT mới để báo cáo thông tin của trường hợp nhiễm.  Quý vị sẽ chưa được ghi danh như là người sử dụng SPOT mới vào thời điểm này.  Vui lòng nộp một đơn khác bằng cách chọn “Những người sử dụng mới” để báo cáo thêm các trường hợp nhiễm nếu có cùng đợt bùng phát.
    • Nếu quý vị đã có tài khoản SPOT kết nối với khu vực mà quý vị cần báo cáo, quý vị có thể báo cáo thông tin của trường hợp nhiễm bằng cách nộp một  Mẫu Đơn SPOT mới hoặc đăng nhập vào SPOT và báo cáo các trường hợp nhiễm trực tiếp đến Tài Khoản của Khu Vực.

    Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách Báo Cáo SPOT Tổng Quát  Tài Liệu Hướng Dẫn và Giúp Đỡ về SPOT.

    Để cần giúp đỡ về kỹ thuật sử dụng SPOT, vui lòng liên lạc SPOT Help Desk tại  [email protected] hoặc gọi (916) 520-1619.

    Cổng Thông tin Chung để Theo Dõi Các Đợt Bùng Phát Bệnh (SPOT)

     

    Bước 2: Nhận Thông báo về Thông tin đã nhận được của Trường hợp nhiễm

    Sau khi nộp thông tin của tất cả trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến một đợt bùng phát cho SPOT, là đã đạt được yêu cầu báo cáo các đợt bùng phát về COVID-19 cho Quận Hạt. 

    Nếu đã nộp một Mẫu Đơn SPOT, người nộp đơn sẽ nhận thư điện tử thông báo từ Sở Y Tế Công Cộng là (các) đơn đã nhận được.  Nếu các trường hợp nhiễm được báo cáo trực tiếp đến Tài Khoản của Khu Vực trong SPOT, hồ sơ của trường hợp nhiễm sẽ được hiển thị.

    Sở Y Tế Công Cộng có thể liên lạc với chủ sở làm và có thể yêu cầu họ báo cáo thêm thông tin.

    LƯU Ý:  Số Sự Kiện Phơi Nhiễm ID sẽ không còn thường xuyên tạo lập sau khi Mẫu Đơn SPOT được nộp bởi những người điều phối tại nơi làm việc trong các môi trường không có rủi ro cao, các môi trường không tập trung đông đúc người.  Với lý do này, những người điều phối tại nơi làm việc cần bảo đảm rằng họ đã điền tất cả thông tin cần thiết về phơi nhiễm và trường hợp nhiễm trên Mẫu Đơn SPOT.  Sự Kiện Phơi Nhiễm vẫn có thể được tạo lập dành cho các đợt bùng phát trong môi trường có rủi ro cao, môi trường tập trung đông đúc người.

    Môi trường không có rủi ro cao, môi trường không tập trung đông đúc người bao gồm tất cả nơi làm việc KHÔNG phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc địa điểm tập trung đông đúc dân cư, chẳng hạn như nhà tù và khu tạm trú.  

    Nơi làm việc có rủi ro cao, tập trung đông đúc người
    bao gồm tất cả cơ sở chăm sóc sức khỏe và địa điểm tập trung đông đúc dân cư, chẳng hạn như nhà tù và khu tạm trú.

     

    Bước 3: Cách Báo cáo Thêm Bất Cứ Trường Hợp Nhiễm nào cho Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara

    Nếu quý vị KHÔNG có một tài khoản SPOT kết nối với khu vực mà quý vị cần báo cáo, hãy nộp một Mẫu Đơn SPOT mới để báo cáo thông tin của trường hợp nhiễm.

    Nếu quý vị đã có tài khoản SPOT kết nối với khu vực mà quý vị cần báo cáo, để báo cáo thêm thông tin của trường hợp nhiễm bằng cách nộp một Mẫu Đơn SPOT mới  hoặc đăng nhập vào SPOT  báo cáo các trường hợp nhiễm trực tiếp đến Tài Khoản của Khu Vực.

     Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách Báo Cáo SPOT Tổng Quát  Tài Liệu Hướng Dẫn và Giúp Đỡ về SPOT.

     Hãy xem Hướng Dẫn Tạm thời về Hệ Thống Thông Gió, Lọc Khí và Chất Lượng Không Khí Trong Môi Trường Bên Trong Nhà của CDPH để biết thêm thông tin.

     Tài liệu bổ sung:

     Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ:

     Thông gió bên trong các tòa nhà

     Thông tin dành cho Chủ cơ sở các Tòa nhà Văn phòng

     Điều hành trường học trong COVID-19: Các vấn đề cần quan tâm của CDC  

     Khói cháy rừng và COVID-19: Các câu hỏi thường gặp và nguồn thông tin dành cho các cố vấn về không khí và các chuyên gia sức khỏe môi trường khác

     American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE):

     Các nguồn thông tin có sẵn của ASHRAE để giải quyết các mối quan tâm về COVID-19

     Hướng dẫn Vận hành Tòa nhà trong Đại dịch COVID-19

     Hướng dẫn C19 của ASHRAE về việc Mở cửa lại Trường học và Đại học  

     Lực lượng đặc nhiệm về dịch bệnh của ASHRAE: Sẵn sàng xây dựng

     Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ:

     Thông gió và Coronavirus (COVID-19)

     Không khí ở trong nhà và Siêu vi khuẩn Corona (COVID-19)

     Nguồn Thông tin Khoa học và Kỹ thuật liên quan đến Không khí trong nhà và Siêu vi khuẩn Corona (COVID-19)

     Hướng dẫn về Máy làm sạch Không khí trong Nhà

     Tổ chức Y tế Thế giới:

     Hỏi Đáp: Thông gió và điều hòa không khí trong không gian công cộng và tòa nhà và COVID-19

     Các tài liệu và nguồn tài trợ cũng như sự ủng hộ dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19.

      • Trên trang mạng SBA có thông tin về nhiều chương trình cứu trợ tạm thời qua đạo luật CARES Act và các đạo luật tiếp theo sau đó để giúp đỡ các tiểu thương .
      • Trung tâm Phát triển Tiểu Thương Bắc California có thể giúp các tiểu thương tìm hiểu các nguồn tài trợ và giải đáp các câu hỏi về kinh doanh.
      • Các doanh nghiệp tham gia vào Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program) có thể tìm thêm thông tin về chương trình miễn nợ PPP trên trang mạng của SBA.  Còn có thêm các thông tin về PPP từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
      • Ngân hàng IBank California có các chương trình vay vốn doanh nghiệp và vay vốn cực nhỏ với lãi suất thấp được Tiểu Bang bảo đảm, dành cho các tiểu thương bị ảnh hưởng của các thảm họa trong vùng và những người cần các khoản vay theo kỳ hạn hoặc mức tín dụng (credit line) để lưu động vốn.
      • Chương trình California Capital Access (CalCAP) cho tiểu thương, khuyến khích các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cho các tiểu thương có khó khăn trong việc xoay vốn được vay tiền.  Nếu quý vị sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và cần một khoản vay để khởi nghiệp, mở rộng hoặc để có vốn lưu động, quý vị có thể nhận được các kỳ hạn cho vay thuận lợi hơn từ một tổ chức cho vay nếu khoản vay nợ của quý vị được ghi danh vào Chương trình Dự phòng Tổn thất Vay Nợ CalCAP (CalCAP Loan Loss Reserve Program).  Danh sách các tổ chức cho vay trong chương trình có ở đây
      • Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc (Go-Biz) cung cấp thông tin về việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các tiểu thương trên khắp California.
      • Chương trình Tín dụng giữ chân Nhân viên: Bộ Tài chính và Sở Thuế Liên Bang đã đưa ra Chương trình Tín dụng giữ chân Nhân viên (Employee Retention Credit), được thiết lập để khuyến khích các doanh nghiệp giữ nhân viên trong bảng lương của họ. Khoản tín dụng thuế được hoàn lại là 50% của tối đa 10.000 đô la tiền lương phải trả cho nhân viên từ người chủ sở làm có đủ điều kiện vì có doanh nghiệp bị ảnh hưởng về tài chính do COVID-19.  Các khoản tiền lương được trả sau ngày 12 tháng 3 năm 2020 và trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, hội đủ điều kiện cho khoản tín dụng thuế này.
      • Ủy ban Tiểu thương & Doanh nhân của Thượng viện Hoa Kỳ đã soạn thảo bản Hướng dẫn về Đạo luật CARES Act cho Chủ nhân các tiểu thương để giúp điều hướng các nguồn trợ giúp được Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Đại dịch Coronavirus (CARES) đưa ra.
      • Những chủ nhân gặp khó khăn trong việc tìm và mua Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) không thuộc vế y tế cho nhân viên của họ có thể sử dụng Safely Making California, một chương trình có sự hợp tác giữa Tiểu Bang, California Manufacturers & Technology Association và Autodesk. Safely Making California giúp kết nối các chủ doanh nghiệp với các nhà sản xuất PPE không thuộc vế y tế.
      • Sở Lao Động và Phát triển Người Lao Động (Labor & Workforce Development Agency) đã biên soạn một nguồn thông tin về các chủ đề như việc nghỉ bệnh có lương, bảo hiểm tàn tật và thất nghiệp, hướng dẫn về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, và nguồn hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp. Hãy sử dụng bản hướng dẫn trên trang mạng này để xác định điều gì tốt nhất cho quý vị, gia đình và nơi làm việc của quý vị.
      • Bộ Lao Động Tiểu Bang California liệt kê các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến các lựa chọn về việc tạm nghỉ việc, tiền bồi thường và lương bổng.
      • Sở Thất Nghiệp (Employment Development Department, "EDD") cung cấp nhiều nguồn thông tin khác nhau cho chủ doanh nghiệp nào phải giảm giờ làm việc, hoặc có thể đóng cửa doanh nghiệp hoặc sa thải nhân viên vì COVID-19. Những chủ nhân gặp khó khăn vì COVID-19 cũng có thể yêu cầu EDD gia hạn tối đa 60 ngày để họ nộp báo cáo bảng lương của họ và/hoặc gửi thuế lương tiểu bang mà không bị phạt hoặc tính lãi suất. Nếu có câu hỏi, chủ doanh nghiệp có thể gọi Trung tâm Hỗ trợ Người nộp thuế EDD theo số (888) 745-3886 (TTY: 1 (800) 547-9565).
      • Cục An Toàn và Sức Khỏe Lao Động của Tiểu Bang California đã soạn thảo thông tin về an toàn và sức khỏe trong sở làm để chủ doanh nghiệp phải áp dụng nhằm bảo vệ cho nhân viên không nhiễm COVID-19 tại sở làm.
      • Ủy ban Công bằng Cơ hội Việc làm (Equal Employment Opportunity Commission, "EEOC") đã cung cấp bản hướng dẫn liên quan đến việc tuân thủ ADA, khám sức khỏe, thông tin y tế tuyệt mật, luật chống phân biệt đối xử và các vấn đề về việc làm khác liên quan đến COVID-19. Các doanh nghiệp nên làm việc với luật sư nếu có thắc mắc về luật lao động vì Quận Hạt không thể tư vấn về luật pháp cho các vấn đề lao động có liên quan đến COVID-19 tại sở làm. 
      • Bộ Công bằng Lao động và Nhà cửa của California (DFEH) cũng có Hướng dẫn và Giúp đỡ cho COVID-19 dành cho các chủ doanh nghiệp và những nơi cung cấp chỗ ở.
      • Sở Thất Nghiệp - EDD cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong California:
      • Bi bệnh hoặc cách ly: Nếu quý vị không thể làm việc vì bị nhiễm bệnh hoặc đã tiếp xúc với COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm khuyết tật (Disability Insurance, "DI"). DI cung cấp các khoản trợ cấp ngắn hạn cho những công nhân viên hội đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì đã không đi làm do liên quan đến bệnh hoạn.
      • Phải Chăm sóc người khác: Nếu không thể làm việc vì đang chăm sóc người nhà bị bệnh hoặc bị cách ly vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin Nghỉ phép được trả lương để chăm sóc gia đình (Paid Family Leave, “PFL”). PFL cung cấp khoản trợ cấp tối đa sáu tuần cho những công nhân viên hội đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì họ cần nghỉ việc để chăm sóc người trong gia đình bị bệnh nặng.
      • Giảm giờ làm việc: Nếu chủ doanh nghiệp đã giảm bớt giờ làm việc của quý vị hoặc doanh nghiệp ngừng hoạt động vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ("Unemployment Insurance, "UI"). UI cung cấp các khoản trợ cấp thay thế một phần tiền lương cho những nhân viên bị mất việc hoặc bị cắt giảm giờ làm việc mà không do lỗi của họ.
      • OnwardCA là một  quỹ tư nhân của nhiều công ty  và quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ người lao động California gặp khó khăn vì COVID-19. OnwardCA cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống (như tiền, hàng tạp hóa hoặc dịch vụ giữ trẻ), huấn nghệ và tìm việc làm.
      • Trang Nhân Viên trên trang web COVID-19 của Tiểu bang liệt kê thông tin về bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp cho người tự làm chủ kinh doanh và nhà thầu độc lập, v.v.
      • Biểu đồ này được Cơ quan Lao động & Phát triển Công Nhân Viên của Tiểu bang, liệt kê các phúc lợi dành cho công nhân viên bị COVID-19 ảnh hưởng.
      • Có nhiều Trang thông tin liên quan đến COVID-19 tại nơi làm việc tại Trang mạng Giúp đỡ Pháp lý tại Nơi làm việc.
      • Để nhận dịch vụ hỗ trợ về nhà ở dành cho người vô gia cư, hãy gọi cho Trung tâm Joint Operations Center của Quận Hạt ở số (408) 278-6420.
      • Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đã có tiếp xúc và không có nhà ở hoặc sinh sống trong một địa điểm có đông đúc người, vui lòng gọi (408) 808-7770 để tìm hiểu thông tin về phòng trọ tại khách sạn.  Hãy xem các Dịch vụ Hỗ trợ Cô Lập & Cách Ly tại đây.

      • Để được hỗ trợ về thực phẩm, hãy gọi Second Harvest Food Bank ở số 1 (800) 984-3663.
      • Nếu quý vị không có bác sĩ gia đình, xin hãy gọi cho Chương trình Primary Care Access Program ở số (408) 556-6605 để nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng của quý vị.
      • Để biết thông tin về dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong Quận Hạt, bao gồm thông tin về những ai nên đi xét nghiệm và địa điểm xét nghiệm, hãy vào trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt tại: sccfreetest.org.
      • Hãy nhớ rằng, việc được trợ giúp vì COVID-19 sẽ không làm giảm cơ hội quý vị được cư trú hoặc trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, hãy liên lạc để được giúp nếu cần.
      • Để xem quý vị có hội đủ điều kiện cho chương trình và được trợ cấp một phần tiền lương quý vị đã mất do COVID-19 hay không, hãy vào trang mạng: sccfairworkplace.org hoặc gọi số 1 (866) 870-7725.
      • Nếu người chủ sở làm của quý vị không tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh hoặc Quy định về Thể thức giữ Khoảng cách, hãy gọi cho Văn phòng Thực thi Luật Lao động của Hạt Santa Clara tại số 1 (866) 870-7725 hoặc vào trang mạng www.sccCOVIDconcerns.org để báo cáo các vi phạm quy định Thể thức.

      Để biết thêm thông tin về các nguồn hỗ trợ cho cộng đồng, hãy vào trang mạng  Danh Mục Các Nguồn Hỗ Trợ về COVID-19 của Quận Hạt.

      ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.