Doanh nghiệp và Nơi làm việc

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 20 tháng 1 năm 2023

Kể từ Ngày 1 Tháng 1, 2023, chủ sở làm trong các môi trường không phải chăm sóc sức khỏe thì không còn được yêu cầu để báo cáo các đợt bùng phát COVID-19 cho Sở Y tế Công Cộng.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu liên quan đến COVID-19 dành cho các doanh nghiệp và chủ sở làm trong các môi trường không phải chăm sóc sức khỏe, hãy tham khảo Các Tài nguyên và Hướng dẫn về COVID-19 của Cal/OSHA.

Lưu Ý:

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Lệnh Y Tế Công Cộng

  Các doanh nghiệp trong Quận Hạt Santa Clara chịu trách nhiệm thực thi các bước nhằm bảo vệ sức khỏe nhân viên và khách hàng của họ. Tất cả các doanh nghiệp và nơi làm việc trong Hạt Santa Clara phải tuân theo các  yêu cầu trong Hướng dẫn về COVID-19 của Cal/OSHA. Một số nơi làm việc cũng cần phải tuân theo các quy định trong Quy định về Các Bệnh Truyền Nhiễm Qua Khí Dung của Cal/OSHA (ATD), và nên tham khảo các quy định đó để biết các yêu cầu bổ sung.

  Hầu hết các doanh nghiệp không còn được yêu cầu bởi luật pháp để báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tình nguyện báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19 cho Sở Y tế Công Cộng qua Cổng Thông tin Chung để Theo Dõi Các Đợt Bùng Phát Bệnh (SPOT).

   Bước 1:  Khuyến khích nhân viên ở nhà nếu họ cảm thấy bệnh

   Các nhân viên với các triệu chứng COVID-19 được khuyến khích ở nhà nếu họ bị bệnh, hoặc đi về nhà và đi xét nghiệm ngay lập tức nếu họ có các biểu hiện những triệu chứng của COVID-19 trong khi đang ở nơi làm việc.

   Nếu một nhân viên xuất hiện triệu chứng COVID-19 ngay khi vừa đến nơi làm việc hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày làm việc, nhân viên đó nên được khuyến khích về nhà ngay lập tức và ở nhà đến 24 giờ sau khi hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt) và các triệu chứng khác đã suy giảm VÀ đến khi có xét nghiệm âm tính hoặc nhận được quyết định rằng họ không cần xét nghiệm.

    

   Bước 2:  Đề nghị nhân viên đi xét nghiệm COVID-19

   Hãy đề nghị nhân viên đi xét nghiệm COVID-19 càng sớm càng tốt. Các địa điểm xét nghiệm có thể tìm thấy tại www.sccfreetest.org. Hãy xem Các Tài nguyên và Hướng dẫn về COVID-19 của Cal/OSHA để biết thêm thông tin về các yêu cầu của chủ sở làm liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19. 

   • Nếu nhân viên xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhân viên đó vẫn nên ở nhà cho đến ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt (nếu có) mà không dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác đã thuyên giảm. Nên tiếp tục việc cô lập và lấy xét nghiệm lại trong vòng 1-2 ngày nếu quý vị có xét nghiệm âm tính với xét nghiệm kháng nguyên, nhất là nếu xét nghiệm đầu tiên của quý vị trong khoảng 1-2 ngày đầu sau khi xuất hiện các triệu chứng. Nếu các triệu chứng phát triển, hãy cô lập và lấy xét nghiệm lần nữa.
   • Nếu nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhân viên đó phải thông báo cho người quản lý ngay và tiếp tục tuân theo hướng dẫn cô lập.

    

   Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn về COVID-19 dành cho Công Chúng.

   Trong một sự kiện mà một người lao động có xét nghiệm dương tính COVID-19, chủ sở làm buộc phải thực hiện các yêu cầu được phác thảo trong Hướng dẫn về COVID-19 của Cal/OSHA.

    

   Bước 1: Cung cấp hướng dẫn cho nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID- 19 và bất cứ người nào có tiếp xúc gần

   Giai đoạn Không được đến nơi làm việc & Cách ly

   Môi trường không có nhiều rủi ro lây nhiễm, không tụ họp đông đúc:  Người nhân viên nhiễm COVID-19 dương tính phải về nhà ngay lập tức và được hướng dẫn cô lập. Cố vấn các nhân viên bị dương tính, có triệu chứng, hoặc đã bị lây nhiễm, và đã có tiếp xúc gần với nhân viên dương tính với COVID-19 để tuân theo Hướng Dẫn về COVID-19 dành cho Công Chúng.

   Hạt Santa Clara phản đối việc các chủ sở làm yêu cầu nhân viên phải nộp giấy chứng nhận của bác sĩ để trở lại làm việc miễn là họ đã đạt được các tiêu chuẩn nêu rõ trong Thư Trở lại Sở làm dưới đây. 

   Cập Nhật ngày 25 tháng 5 năm 2022 Thư Trở lại Sở làm (PDF): | Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog |

   Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm, tụ họp đông đúc (môi trường chăm sóc sức khỏe hoặc môi trường sống tập thể như trai giam hoặc khu vực tạm trú): Nhân viên y tế trong các bệnh viện cấp tính và cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNFs) nên tuân theo hướng dẫn về cô lập, xét nghiệm và giới hạn công việc trong AFL 21-08.  Nhân viên và cư dân trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm khác* nên tuân theo Hướng Dẫn về COVID-19 dành cho Nhân Viên và Cư Dân trong các Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm.

   *Các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm khác bao gồm tất cả các môi trường chăm sóc sức khỏe không được đề cập đến trong AFL 21-08 và các môi trường đông đúc chẳng hạn như trại tạm trú, cơ sở cải huấn, môi trường chăm sóc y tế dài hạn và cơ sở chăm sóc người cao niên/người thành niên. Hãy xem CDPH để biết thêm thông tin và tham khảo hướng dẫn của CDPH dành cho loại cơ sở của quý vị. Tất cả các nơi tạm trú và trung tâm cải huấn nên tham khảo Hướng dẫn về Quản lý COVID-19 tại các Địa điểm Dịch vụ dành cho người Vô Gia cư và trong các Trung tâm Cải huấn và các Trại giam của CDC.

   Lưu ý: Tại nơi làm việc, chủ sở làm phải tuân theo Hướng dẫn về COVID-19 của Cal/OSHA hoặc trong một số nơi làm việc theo Quy định về Các Bệnh Truyền Nhiễm Qua Khí Dung của Cal/OSHA (ATD) (PDF), và nên tham khảo về các quy định đó đối với các yêu cầu có thể áp dụng bổ sung, bao gồm yêu cầu liên quan đến việc xét nghiệm và mang khẩu trang tại nơi làm việc.  

   Tư vấn chung & Theo dõi triệu chứng cho tất cả nhân viên khác

   Tất cả những người khác có mặt tại nơi làm việc, nhưng KHÔNG xác định như là những người có tiếp xúc gần, nên được hướng dẫn tự theo dõi các triệu chứng và mang khẩu trang trong 10 ngày sau ngày cuối cùng mà người này được chẩn đoán với COVID-19 tại nơi làm việc.

    

   Bước 2:  Báo cáo các trường hợp nhập viện hoặc tử vong cho Văn phòng Cal/OSHA tại địa phương

   Chủ Sở làm phải báo cáo ngay cho văn phòng Cal/OSHA địa phương các thương tích nghiêm trọng, bệnh tật hoặc tử vong xảy ra tại nơi làm việc hoặc có liên quan đến việc làm.  Đối với COVID-19, điều này bao gồm các nhân viên nhập viện và tử vong, ngay cả khi không chắc chắn là có liên quan đến công việc hay không.

    

   Bước 3: Phòng ngừa sự lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc

   Các chủ sở làm cần phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của Cal/OSHA để ngăn ngừa sự lây lan của COVID- 19 tại nơi làm việc.

   Khẩu trang cần phải được mang tại một số thời điểm và trong một số môi trường nhất định như đã được quy định bởi Hướng Dẫn Về Việc Mang Khẩu Trang của California của Tiểu Bang, Lệnh y tế về việc Yêu Cầu Mang Khẩu Trang ở những Môi Trường có Rủi Ro Cao của Quận Hạt, và Hướng dẫn về COVID-19 của Cal/OSHA.

   Các doanh nghiệp cũng được đề nghị cho việc khuyến khích tiêm ngừa COVID-19. Việc quan trọng nhất mà sở làm có thể thực hiện để giảm rủi ro nhiễm COVID-19 ở nơi làm việc là tạo điều kiện tiêm ngừa. Tất cả những người từ 6 tháng tuổi trở lên là hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa. Mọi người có thể tìm thêm thông tin về thuốc tiêm ngừa hiện có và cách được tiêm ngừa tại sccfreevax.org.

    Một đợt bùng phát tại địa điểm làm việc được định nghĩa bởi CDPH như 3 hoặc nhiều trường hợp nhiễm tại một địa điểm làm việc trong vòng thời gian 14 ngày. Hãy xem Cal/OSHA về các yêu cầu cho việc ứng phó với các đợt bùng phát.

    Kể từ Ngày 1 Tháng 1, 2023, chủ sở làm trong các môi trường không phải chăm sóc sức khỏe thì không còn được yêu cầu để báo cáo các đợt bùng phát COVID-19 cho Sở Y tế Công Cộng.

    Để biết thêm thông tin về các yêu cầu liên quan đến COVID-19 dành cho các doanh nghiệp và chủ sở làm trong các môi trường không phải chăm sóc sức khỏe, hãy tham khảo Các Tài nguyên và Hướng dẫn về COVID-19 của Cal/OSHA.

     

    Ứng phó bằng cách Xét Nghiệm:

    Nếu nghi ngờ hoặc đã xác định có sự bùng phát bệnh COVID-19 xảy ra, việc phát hiện và xét nghiệm tất cả những người có thể đã có tiếp xúc cho dù đã tiêm ngừa hay chưa là điều rất quan trọng.  Xét nghiệm thường xuyên tất cả những người có tiếp xúc sẽ giúp phát hiện thêm các trường hợp nhiễm cần cách ly khỏi nơi làm việc.  Chỉ với việc truy tìm tiếp xúc thôi sẽ không thể sớm phát hiện được tất cả các trường hợp nhiễm và trường hợp có tiếp xúc khi bùng phát xảy ra. 

    Hãy tham khảo Cal/OSHA để biết thêm các nghĩa vụ về xét nghiệm dành cho chủ sở làm.

    Để biết thêm thông tin về xét nghiệm COVID-19, hãy vào trang sccfreetest.org.

     

    Những sự thay đổi bổ sung để phòng ngừa lây nhiễm trong thời gian xảy ra bùng phát: 

    Có thể cần thêm nhiều tầng lớp bảo vệ trong lúc bùng phát xảy ra để ngăn ngừa truyền nhiễm. Rất quan trọng để xem xét các kế hoạch nội bộ ứng phó với COVID-19, xác định các mối nguy hiểm của COVID-19 đang diễn ra tại nơi làm việc, và quyết định các bước bổ sung nào cần thiết để làm giảm thiểu.

    Xem hướng dẫn liên quan về Hệ Thống Thông Thoáng và Lọc Không Khí trong mục Hướng Dẫn dành cho các Doanh Nghiệp.

    Lưu ý:  Nếu có bùng phát bệnh xảy ra tại doanh nghiệp của quý vị và quý vị cần hỗ trợ để hiểu rõ thêm về các hướng dẫn trên đây hoặc cần giúp đỡ thêm về vấn đề kỹ thuật từ Sở Y Tế Công Cộng, vui lòng liên lạc [email protected].

    Kể từ Ngày 1 Tháng 1, 2023 các chủ sở làm trong môi trường không có rủi ro cao thì không còn được yêu cầu để báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19 hoặc các đợt bùng phát cho Sở Y tế Công Cộng. Tất cả trường hợp nhiễm và đợt bùng phát báo cáo qua SPOT ngay bây giờ là tình nguyện đối với các chủ sở làm này. CDPH định nghĩa một đợt bùng phát tại một địa điểm làm việc như 3 hoặc nhiều trường hợp nhiễm đã được báo cáo trong một nơi làm việc trong vòng thời gian 14 ngày.

    Các chủ sở làm trong các môi trường chăm sóc sức khỏe thì vẫn còn được yêu cầu để nộp thông tin cho tất cảcác trường hợp nhiễm COVID-19 tại địa điểm làm việc cho SPOT.  Để biết thêm thông tin về báo cáo trường hợp nhiễm dành cho môi trường chăm sóc sức khỏe hoặc môi trường có rủi ro cao khác, môi trường tập trung đông đúc, hãy xem trang Các Tài nguyên về COVID-19 dành cho Các Cơ sở Cung cấp.

     

    Nộp Thông tin về các Trường hợp Nhiễm COVID-19 cho SPOT

    • Nếu quý vị KHÔNG có một tài khoản SPOT kết nối với khu vực mà quý vị cần báo cáo, hãy nộp một Mẫu Đơn SPOT mới để báo cáo thông tin của trường hợp nhiễm. Quý vị sẽ chưa được ghi danh như là người sử dụng SPOT mới vào thời điểm này.  Vui lòng nộp một đơn khác bằng cách chọn “Những người sử dụng mới” để báo cáo thêm các trường hợp nhiễm nếu có cùng đợt bùng phát.
    • Nếu quý vị hiện có một tài khoản SPOT liên kết với địa điểm quý vị đang báo cáo, quý vị có thể báo cáo thông tin của trường hợp nhiễm bằng cách đăng nhập vào SPOT và báo cáo các trường hợp nhiễm trực tiếp vào Tài Khoản của Địa Điểm.

    Thông tin đã được báo cáo sẽ được duy trì bảo mật và sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng di trú. 

    Nếu một Đơn Tiếp nhận SPOT được gửi đi, người nộp đơn sẽ nhận được một thư điện tử thông báo từ Sở Y tế Công cộng rằng (các) đơn đã được nhận.  Nếu các trường hợp nhiễm được báo cáo trực tiếp đến một Tài Khoản Địa Điểm trong SPOT, các hồ sơ của trường hợp nhiễm sẽ được hiển thị.

    Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách Báo Cáo SPOT Tổng Quát  Tài Liệu Hướng Dẫn và Giúp Đỡ về SPOTĐể cần giúp đỡ về kỹ thuật sử dụng SPOT, vui lòng liên lạc SPOT Help Desk tại [email protected] hoặc gọi (916) 520-1619.

     

    Cổng Thông tin Chung để Theo Dõi Các Đợt Bùng Phát Bệnh (SPOT)

     Các cơ quan chính phủ sau đây đã soạn các hướng dẫn để giúp lập kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19.

      

     Bộ Y Tế Công Cộng California (CDPH)

      

     Phân Ban An Toàn Lao Động và Sức Khỏe California(Cal/OSHA)

      

     Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC)

     Các tài liệu và nguồn tài trợ cũng như sự ủng hộ dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19.

      

      • Cơ Quan Phát Triển Lao Động và Lực Lương Lao Động cung cấp thông tin về nghỉ bệnh có lương, bảo hiểm khuyết tật và thất nghiệp, hướng dẫn về sức khỏe và an toàn nơi làm việc, hỗ trợ chủ sở làm.
      • Bộ Lao Động Tiểu Bang California liệt kê các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến các lựa chọn về việc tạm nghỉ việc, tiền bồi thường và lương bổng.
      • Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) (Tiếng Việt) cung cấp nguồn lực cho các chủ sở dự kiến sẽ giảm số giờ làm việc, hoặc có khả năng đóng cửa hoặc sa thải nhân viên do COVID-19.
      • Cục An Toàn và Sức Khỏe Lao Động của Tiểu Bang California đã soạn thảo thông tin về an toàn và sức khỏe trong sở làm để chủ doanh nghiệp phải áp dụng nhằm bảo vệ cho nhân viên không nhiễm COVID-19 tại sở làm.
      • Ủy ban Công bằng Cơ hội Việc làm (Equal Employment Opportunity Commission, "EEOC") đã cung cấp bản hướng dẫn liên quan đến việc tuân thủ ADA, khám sức khỏe, thông tin y tế tuyệt mật, luật chống phân biệt đối xử và các vấn đề về việc làm khác liên quan đến COVID-19. Các doanh nghiệp nên làm việc với luật sư nếu có thắc mắc về luật lao động vì Quận Hạt không thể tư vấn về luật pháp cho các vấn đề lao động có liên quan đến COVID-19 tại sở làm. 
      • Bộ Công bằng Lao động và Nhà cửa của California (DFEH) cũng có Hướng dẫn và Giúp đỡ cho COVID-19 dành cho các chủ doanh nghiệp và những nơi cung cấp chỗ ở.
      • Sở Thất Nghiệp - EDD cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong California:
      • Bi bệnh hoặc cách ly: Nếu quý vị không thể làm việc vì bị nhiễm bệnh hoặc đã tiếp xúc với COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm khuyết tật (Disability Insurance, "DI"). DI cung cấp các khoản trợ cấp ngắn hạn cho những công nhân viên hội đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì đã không đi làm do liên quan đến bệnh hoạn.
      • Phải Chăm sóc người khác: Nếu không thể làm việc vì đang chăm sóc người nhà bị bệnh hoặc bị cách ly vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin Nghỉ phép được trả lương để chăm sóc gia đình (Paid Family Leave, “PFL”). PFL cung cấp khoản trợ cấp tối đa sáu tuần cho những công nhân viên hội đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì họ cần nghỉ việc để chăm sóc người trong gia đình bị bệnh nặng.
      • Giảm giờ làm việc: Nếu chủ doanh nghiệp đã giảm bớt giờ làm việc của quý vị hoặc doanh nghiệp ngừng hoạt động vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ("Unemployment Insurance, "UI"). UI cung cấp các khoản trợ cấp thay thế một phần tiền lương cho những nhân viên bị mất việc hoặc bị cắt giảm giờ làm việc mà không do lỗi của họ.
      • OnwardCA là một  quỹ tư nhân của nhiều công ty  và quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ người lao động California gặp khó khăn vì COVID-19. OnwardCA cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống (như tiền, hàng tạp hóa hoặc dịch vụ giữ trẻ), huấn nghệ và tìm việc làm.
      • Có nhiều Trang thông tin liên quan đến COVID-19 tại nơi làm việc tại Trang mạng Giúp đỡ Pháp lý tại Nơi làm việc.

      Hãy vào trang mạng Danh Mục Các Nguồn Hỗ Trợ về COVID-19 của Quận Hạt.

      ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.