Doanh nghiệp và nơi làm việc

CẬP NHẬT: Vào ngày 23 tháng Ba năm 2021, Bộ Y Tế Công Cộng California thông báo Hạt Santa Clara sẽ được chuyển vào Ngạch Cam trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng Ba năm 2021.  Tuy nhiên, Hạt Santa Clara tiếp tục có tỷ lệ nhiễm COVID-19 rất cao, và mối hiểm nguy mà COVID-19 gây ra cho cộng đồng của chúng ta vẫn chưa giảm. Viên Chức Y Tế Quận Hạt hối thúc các doanh nghiệp, tổ chức, và cư dân tiếp tục thận trọng ngay cả khi một số hạn chế đã được Tiểu Bang gỡ bỏ. Chỉ vì một số sinh hoạt được Tiểu Bang cho phép trở lại hoặc có được một số thể thức ngăn ngừa COVID, không có nghĩa là những sinh hoạt này an toàn.

Có thể xem những tài liệu sau đây để biết thêm thông tin và cập nhật.

Những tài liệu sau là các Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Y Tế với những yêu cầu cụ thể cho những doanh nghiệp và sinh hoạt:

Lệnh ngày 5 tháng 10 có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp?

Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi, ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2020, giúp Quận Hạt phù hợp theo đường lối của Tiểu Bang hơn bằng cách nới lỏng một số hạn chế tuy nhiên vẫn áp đặt các biện pháp làm giảm rủi ro toàn diện nghiêm ngặt đối với các sinh hoạt và doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp hiện được phép mở lại, nhưng vẫn phải tuân theo các quy tắc cụ thể được thiết kế để làm giảm bớt rủi ro lây truyền COVID-19 và giữ an toàn cho cả nhân viên và khách hàng.

Trở lại đầu trang ▲

Các quy định cho việc điều hành

Quy định cho tất cả các doanh nghiệp (PDF) Mới

Theo Lệnh của các Viên Chức Y Tế Tiểu Bang và Quận Hạt, các doanh nghiệp được phép mở lại phải tuân theo các quy định quan trọng được thiết kế để làm giảm bớt rủi ro lây truyền COVID-19. Dưới đây là các quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong cộng đồng:

Giữ khoảng cách khi giao tiếp: Tất cả các doanh nghiệp phải yêu cầu nhân viên và khách hàng mang khăn che mặt, lúc nào cũng duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác và cung cấp phương tiện rửa tay/khử trùng tay cho khách hàng và nhân viên.

Giới hạn số người: Một số doanh nghiệp phải tuân theo các giới hạn về số người vì COVID-19 và phải giới hạn số người bên trong cơ sở của họ theo một tỷ lệ của số người bình thường. Hãy vào trang www.sccgov.org/covidcapacity​ để biết xem doanh nghiệp của quý vị có phải tuân theo các giới hạn cụ thể về số người vì COVID-19 hay không.

Làm việc từ xa: Tất cả các nhân viên có thể làm công việc của họ ở nhà được yêu cầu phải làm việc từ xa.

Chỉ thị theo ngành nghề: Các doanh nghiệp phải tuân theo hướng dẫn ngành nghề cụ thể của Tiểu Bang.

Báo cáo về các trường hợp nhiễm COVID-19 cho Sở Y Tế Công Cộng: Các doanh nghiệp phải báo cho Sở Y Tế Công Cộng biết khi có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 và cũng yêu cầu nhân viên báo cho người chủ biết nếu họ đang ở tại sở làm trong thời gian có thể truyền nhiễm.

Nộp Thể thức giữ khoảng cách xã giao cho Quận Hạt: Mọi doanh nghiệp phải điền đầy đủ và nộp bản Thể thức giữ khoảng cách xã giao được sửa đổi, được công khai trên trang mạng của Quận Hạt, trong vòng 14 ngày kể từ ngày Lệnh có hiệu lực vào ngày 5 tháng 10. Các doanh nghiệp phải nộp một Thể thức giữ khoảng cách xã giao được sửa đổi ngay cả khi họ đã nộp một bản trước đây theo lệnh ngày 2 tháng 7 đầu tiên của Viên Chức Y Tế. 

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi yêu cầu những điều gì?

 • Hãy điền và nộp bản Thể thức trực tuyến tại www.COVID19Prepared.org,và ký tên với lời cam kết sẽ chịu phạt nếu khai man.
 • Niêm yết các bản thông báo để nhân viên và khách hàng hiểu biết về quy định giữ khoảng cách an toàn, mang khăn che mặt và giữ vệ sinh.
 • Huấn luyện nhân viên về cách giữ an toàn tại nơi làm việc.
 • Yêu cầu nhân viên bị bệnh ở nhà và kiểm tra sức khỏe của mọi nhân viên để tìm các triệu chứng.
 • Có sẵn xà phòng và nước hoặc chất khử trùng tay để làm sạch tay.
 • Vệ sinh cơ sở kỹ lưỡng và thường xuyên.
 • Giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ tất cả các giới hạn về số người ở trong cơ sở.
 • Có kế hoạch khi có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19.

GHI NHỚ: Ngoài Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt, các doanh nghiệp phải tuân thủ Lệnh Ở nhà của Tiểu Bang. Lệnh nào có nhiều hạn chế hơn sẽ được áp dụng. Các doanh nghiệp được phép mở cửa theo Lệnh của Quận Hạt nên xác nhận rằng họ cũng được phép mở theo Lệnh của Tiểu Bang.

Trở lại đầu trang ▲

Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Sở Y Tế​​​​​ 

Mọi doanh nghiệp phải tuân theo phiên bản cập nhật nhất của Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Y Tế Quận Hạt:

Trở lại đầu trang ▲

Tất cả các doanh nghiệp phải làm việc từ xa một cách tối đa

Theo lệnh Giảm thiểu rủi ro của Viên Chức Y Tế Quận Hạt ban hành ngày 5 tháng 10, các doanh nghiệp được phép mở cửa cơ sở nằm trong Quận Hạt phải làm công việc từ xa một cách tối đa. Tất cả các nhân viên có thể làm công việc ở nhà phải làm như vậy. Chỉ những nhân viên nào không thể làm công việc của họ ở nhà và: (1) phải vào sở để hoàn thành công việc thiết yếu hoặc chức năng thiết yếu của chính phủ; (2) phải làm việc trong sở để vận hành công việc kinh doanh ngoài trời được cho phép hoặc kinh doanh thêm; hoặc (3) cần thiết để duy trì công việc tối thiểu mô tả trong Lệnh cho các thành phần của doanh nghiệp không được phép mở cửa hoàn toàn.  Nếu có nhân viên phải vào sở cho một số công việc nhưng cũng có thể làm một số công việc khác từ xa, nhân viên này phải làm mọi công việc ở nhà nào có thể làm từ xa.

Trở lại đầu trang ▲

Chuyển các hoạt động kinh doanh ra ngoài trời một cách tối đa

Mặc dù không bắt buộc phải áp dụng, Viên Chức sở Y Tế cũng khuyến khích tối đa tất cả các doanh nghiệp hãy dời các hoạt động kinh doanh ra ngoài trời càng nhiều càng tốt. Các hoạt động kinh doanh ngoài trời có ít rủi ro lây truyền COVID-19 hơn vì luồng không khí được thoáng hơn và ngoài trời thường có nhiều chỗ hơn để mọi người có thể giãn ra.

Soạn thảo một Thể thức giữ khoảng cách xã giao

Hãy vào trang mạng www.COVID19Prepared.org để có hướng dẫn chi tiết về cách soạn, nộp và áp dụng Thể thức giữ khoảng cách xã giao được sửa đổi mới của quý vị.

Trở lại đầu trang ▲

Tải xuống và Niêm yết bản thông báo

Quý vị có thể tải xuống các tờ và biển thông báo về Lệnh của Sở Y Tế Công cộng về việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 cho nhân viên và khách hàng. Xin vui lòng xem ở đây.

COVID-19 business posters

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng có các bản thông tin có thể in ra, có các chi tiết về COVID-19. Xin vui lòng xem ở đây.

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn cách kinh doanh an toàn

Các doanh nghiệp tại Hạt Santa Clara có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của nhân viên và khách hàng của họ bằng cách làm giảm bớt tiếp xúc gần gũi giữa mọi người và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và vệ sinh. Ngoài các quy định được nêu trong Lệnh và được giải thích trên trang Quy định kinh doanh, Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt cũng khuyến khích tối đa việc áp dụng các phương thức sau đây để được an toàn.

Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế, chủ nhân các cơ sở phải tuân theo luật và nộp thông tin về (các) trường hợp nhiễm dương tính được xác nhận và những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân trong vòng bốn giờ sau khi họ biết được. Làm theo các hướng dẫn như được nêu trong phần Những điều nên làm khi có người ở nơi làm việc được xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Thông tin này cũng có sẵn dưới dạng PDF có thể tải xuống.

Điều gì xảy ra sau khi thông tin về bệnh nhân được nộp cho Quận Hạt:

Sở Y Tế Công Cộng sử dụng thông tin nhận được về bệnh nhân và chi tiết liên lạc để theo dõi dấu vết của COVID-19 với Quận Hạt và để liên lạc với những người được xác định là đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân để bảo đảm là họ tuân theo các lời khuyên về việc cách ly và xét nghiệm. Ngoài ra, Sở Y Tế Công Cộng xem xét dữ liệu để phát hiện các trường hợp nhiễm tại các nơi làm việc trong Quận Hạt để xác định xem việc xét nghiệm thêm và/hoặc hỗ trợ của Sở Y tế Công Cộng có phù hợp hay không. Việc báo cáo kịp thời và đầy đủ về các trường hợp nhiễm và người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân là điều bắt buộc theo luật pháp và là điều cần thiết để bảo vệ chính quý vị, nhân viên của quý vị và công chúng khỏi bị COVID-19.

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn cho phòng nghỉ giải lao của nhân viên (cập nhật ngày 2 tháng Ba)

Ăn uống trong phòng nghỉ giải lao trong nhà là một trong những sinh hoạt có rủi ro cao nhất trong đại dịch vì các phòng nghỉ giải lao thường nhỏ và không thoáng khí, và phải tháo khăn che mặt ra để ăn uống. Việc nhân viên dùng các phòng nghỉ giải lao đã được chứng minh là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất để lây truyền COVID-19, và ăn uống bên trong cùng với một người khác trong thời điểm hiện tại là không an toàn.

Vì vậy, Viên Chức Y Tế triệt để khuyến khích đóng cửa mọi phòng nghỉ giải lao bên trong nhà ngoại trừ để dùng các thiết bị như máy pha cà phê, tủ lạnh, hoặc lò vi sóng, hoặc để nhân viên sử dụng một mình cho những nhu cầu được luật pháp cho phép khác như để hút sữa cho con bú. Viên Chức Y Tế cũng không khuyến khích việc ăn, uống, nghỉ ngơi, hoặc tụ họp trong các phòng nghỉ giải lao trong nhà. Với các phòng nghỉ giai lao phải đóng cửa, nhân viên nên được yêu cầu ăn ngoài trời hoặc một mình trong xe của mình; nếu không được, thì phải ăn một mình tại bàn/nơi làm việc của mình. Người chủ được khuyến khích triệt để có những biện pháp an toàn (như làm chênh lệch giờ nghỉ giai lao và/hoặc bố trí các khu vực ngoài trời để nhân viên có thể ăn và ở cách xa nhau ít nhất 6 feet). Nếu nhân viên muốn ăn chung với đồng nghiệp, họ nên chỉ làm như vậy ngoài trời và giữ khoảng cách nhiều hơn 6 feet với nhau. Ăn một mình vẫn là an toàn nhất.

Trở lại đầu trang ▲

Những điều nên làm nếu nghi ngờ có người nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc

Bước 1: Yêu cầu nhân viên rời khỏi nơi làm việc

Bảo đảm rằng các nhân viên có triệu chứng COVID-19 không đến nơi làm việc hoặc được cho về nhà ngay lập tức nếu họ có các triệu chứng COVID-19 trong khi đang ở nơi làm việc.

Nếu, khi đến nơi làm việc hoặc bất cứ lúc nào trong giờ làm việc, nhân viên dường như có triệu chứng nào sau đây, thì nhân viên đó phải được tách biệt với người khác ngay và được cho về nhà:

 • Sốt (theo suy đoán hoặc được đo nhiệt độ)
 • ho dai dẳng;
 • khó thở;
 • ớn lạnh;
 • đau họng;
 • buồn nôn;
 • nôn;
 • tiêu chảy;
 • mệt mỏi bất thường và đáng kể, đau cơ bắp hoặc cơ thể, đau đầu, nhầm lẫn, hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Nhân viên nào đang làm việc tại nhà nên báo cáo khi bị một triệu chứng nào trong các triệu chứng đó cho cấp trên của họ ngay nếu nhân viên đó đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ kể từ khi có các triệu chứng COVID-19 lần đầu tiên.

Quý vị có thể đánh giá và thảo luận với nhân viên xem công việc làm từ xa có phù hợp khi họ ở nhà không.

Trở lại đầu trang ▲

Những điều nên làm khi có người tại nơi làm việc xét nghiệm dương tính với COVID-19
(PDF): | Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog​ |

Nguyên tắc từng bước này giải thích các trách nhiệm về pháp lý và cung cấp thêm hướng dẫn cho người chủ cơ sở khi một hoặc nhiều người tại nơi làm việc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nguyên tắc này áp dụng cho nhân viên cũng như tình nguyện viên, nhà thầu hoặc những người khác làm việc tại cơ sở. Ngoài nguyên tắc này, các chủ sở làm phải tuân thủ tất cả các luật liên bang và tiểu bang hiện hành và giao ước trong bản thương lượng với công đoàn.

Khi nào nên sử dụng Nguyên tắc này

Nếu người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 từng có triệu chứng, hãy sử dụng thể thức này nếu họ có triệu chứng khi đang có mặt tại sở làm hoặc thấy có các triệu chứng trong vòng 48 giờ sau khi có mặt tại sở làm.

Nếu người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 chưa bao giờ có triệu chứng, hãy sử dụng thể thức này nếu họ xét nghiệm dương tính trong vòng 48 giờ sau khi có mặt tại sở.

Ghi chú: Thể thức này được bắt đầu ngay sau khi quý vị biết rằng một người tại nơi làm việc của quý vị đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính trong xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Quý vị không thể tránh quy định áp dụng nguyên tắc này bằng cách cho người đó đi xét nghiệm lại, ngay cả khi kết quả của một hoặc nhiều lần xét nghiệm lại là âm tính. Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt không khuyến khích việc lặp lại xét nghiệm để xác nhận kết quả dương tính do khả năng dương tính bị sai trong lần xét nghiệm đầu tiên rất thấp.

Bước thứ nhất: Cung cấp hướng dẫn cho nhân viên dương tính với COVID-19

Giai đoạn Loại ra khỏi nơi làm việc & Cách ly

Các môi trường không có rủi ro cao, không tập thể: Phải cho nhân viên về nhà ngay lập tức và hướng dẫn họ tự cô lập trong 10 ngày kể từ ngày họ xét nghiệm dương tính , nếu có triệu chứng24 giờ sau khi hết sốt mà không cần dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác đã suy giảm; (tùy thời gian nào lâu hơn). Người này chỉ có thể trở lại địa điểm làm việc sau khi đáp ứng cả hai tiêu chuẩn này.

Cung cấp cho nhân viên dương tính COVID-19 tài liệu Hướng dẫn Cô lập và Cách ly Tại nhà (PDF): Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt |

Chủ sở làm cũng có thể sử dụng giúp tính thời gian Cách ly và Cô lập* để xác nhận khi nào nhân viên có thể ngừng cách ly và trở lại làm việc. Vui lòng nhớ chọn “You have tested positive and have symptoms” (“Quý vị đã xét nghiệm dương tính và có triệu chứng”) HOẶC “You have tested positive but have no symptoms” (“Quý vị đã xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng”), tùy thuộc vào việc nhân viên có triệu chứng hay không.)

*Xin lưu ý, máy tính này là tài sản của Hạt San Bernardino. Hạt Santa Clara không kiểm soát thông tin có trong ứng dụng của bên thứ ba này, và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin đó. Vui lòng tham khảo hướng dẫn hiện tại của quận hạt khi dùng ứng dụng này.

Thư Trở lại Nơi làm việc (PDF): |Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog​ |

Nhân viên sẽ không còn bị coi là có khả năng lây nhiễm nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trong Thư Trở lại Nơi làm việc. Hạt Santa Clara khuyến khích các chủ nhân cơ sở không nên yêu cầu mọi người xuất trình giấy chứng của bác sĩ hoặc xét nghiệm âm tính để trở lại làm việc khi họ đạt đủ tiêu chuẩn.

Bước thứ hai: Xác định tất cả những người đã tiếp xúc gần gũi nhân viên dương tính với COVID-19

Nếu chủ cơ sở biết rằng nhân viên đã xét nghiệm dương tính, thì họ nên cố gắng xác định xem, nếu có, những nhân viên nào đã tiếp xúc gần gũi với nhân viên dương tính này.  Người đã tiếp xúc gần gũi là người đã ở trong vòng 6 feet với người bị nhiễm bệnh COVID-19 trong vòng ít nhất 15 phút vào một thời điểm nào, bắt đầu từ 2 ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Những người tiếp xúc gần gũi bao gồm những người đã tiếp xúc liên tục trong 15 phút với người bị nhiễm bệnh, cũng như những người đã giao tiếp ngắn giờ nhiều lần với người bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, việc được xem là người tiếp xúc gần gũi sẽ không phụ thuộc vào việc người tiếp xúc hoặc người bị nhiễm có mang khăn che mặt trong khi tiếp xúc với nhau hay không.

Giữ kín thông tin

Chủ sở làm nên giữ kín thông tin y tế của nhân viên theo luật Liên Bang và Tiểu Bang. Không tiết lộ danh tính của nhân viên dương tính với COVID-19 trong quá trình xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với nhân viên đó. Vui lòng tham khảo ý kiến luật sư nếu quý vị có câu hỏi gì về luật lao động hoặc quyền riêng tư hiện hành.

Xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân trong thời kỳ có thể lây nhiễm

Chủ sở làm nên tìm hiểu và ghi lại lịch trình và địa điểm làm việc của nhân viên để xác định: 1) ngày các triệu chứng của họ bắt đầu (nếu có); 2) ngày xét nghiệm dương tính đầu tiên của họ; và 3) ngày cuối cùng mà người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 đã có mặt tại nơi làm việc.

Thông tin này sau đó nên được chủ nhân cơ sở sử dụng để xác định tất cả những ai có thể đã tiếp xúc gần gũi với nhân viên được xác nhận là dương tính trong thời kỳ có thể lây nhiễm.

Thời kỳ lây nhiễm được định nghĩa là:

 • Bắt đầu: 2 ngày trước khi người đó có triệu chứng (hoặc 2 ngày trước ngày xét nghiệm dương tính đầu tiên của nhân viên không có triệu chứng)
 • Kết thúc: ngày cuối cùng người dương tính có mặt tại nơi làm việc

Việc bị “lây nhiễm” không phụ thuộc vào việc người tiếp xúc gần gũi hay người bị nhiễm có mang khăn che mặt hay không trong khi giao tiếp với nhau.

Hoàn thành Biểu mẫu Báo cáo Trường hợp Nhiễm và Người đã tiếp xúc tại Nơi làm việc

Cổng trực tuyến Báo cáo Trường hợp Nhiễm và Người đã tiếp xúc tại Nơi làm việc

Chủ nhân cơ sở làm nên thu thập thông tin sau đây của tất cả những người được xác định là đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân (sẽ được cung cấp cho Sở Y Tế Công Cộng của Hạt Santa Clara), bao gồm những người cung cấp dịch vụ/hàng hóa, khách hoặc những người khác có tiếp xúc gần gũi với nhân viên đó tại nơi làm việc:

 • Tên
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Ngôn ngữ được nói (nếu họ không thạo tiếng Anh)

Chủ nhân cơ sở cũng có thể tính đến việc đưa ra chính sách thông báo cho nhân viên rằng nếu họ được xác nhận có COVID-19, họ sẽ được yêu cầu cung cấp danh sách các nhân viên khác mà họ đã tiếp xúc gần gũi trong thời kỳ lây nhiễm.

Bước thứ ba: Thông báo cho tất cả nhân viên

Loại ra khỏi Nơi làm việc, Cách ly và Xét nghiệm cho Người đã tiếp xúc gần gũi với Trường hợp nhiễm bệnh

Những ai đã tiếp xúc gần gũi với người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong thời gian lây nhiễm (được định nghĩa ở trên) phải bị cấm vào khu vực làm việc và phải được hướng dẫn ở nhà trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày cuối cùng mà người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 có mặt tại nơi làm việc.

Tất cả những người tiếp xúc gần gũi được khuyên nên đi xét nghiệm vào Ngày thứ 6 hoặc sau đó, kể từ lần bị lây nhiễm cuối cùng nếu không có triệu chứng (và đi xét nghiệm ngay nếu có triệu chứng). Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 có thể được tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi. Những người tiếp xúc gần gũi không có triệu chứng sẽ có thể ngừng cách ly sau Ngày thứ 10 kể từ lần bị lây nhiễm cuối cùng nhưng nên tiếp tục theo dõi các triệu chứng đủ 14 ngày. Ngay cả khi có kết quả xét nghiệm âm tính, người đã tiếp xúc gần gũi với trường hợp nhiễm vẫn phải cách ly đủ 10 ngày. Kết quả xét nghiệm, dương tính hay âm tính, nên được chia sẻ với chủ sở làm.

Chủ sở làm cũng có thể sử dụng Máy tính Cách ly và Cô lập* để xác nhận khi nào nhân viên có thể ngừng cách ly và trở lại làm việc. Hãy nhớ chọn mục “You have been identified as a close contact.” ("Quý vị đã được xác định là người tiếp xúc gần gũi")

Hướng dẫn cách ly chung ở trên áp dụng cho nhân viên y tế trong các tình huống bình thường và nhân viên y tế thường xuyên có thể bị lây nhiễm tại nơi làm việc mà không có rủi ro cao nên tiếp tục tuân theo hướng dẫn của chủ sở làm về việc trở lại nơi làm việc. Tuy nhiên, nếu có tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng, nhân viên y tế có thể tuân theo các đề nghị được nêu trong Hướng dẫn Cách ly do COVID-19 dành cho Nhân viên Y tế trong Thời gian Thiếu hụt Nhân sự Nghiêm trọng.

Cung cấp bản Cố vấn cho Người đã Tiếp xúc Gần gũi với COVID-19 (Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog) cho tất cả những người được xác định là đã tiếp xúc gần gũi.

Tư vấn chung & Theo dõi triệu chứng cho tất cả nhân viên khác
Tất cả những người khác có mặt tại nơi làm việc, nhưng KHÔNG được xác định là người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân, nên được khuyên tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày sau ngày cuối người nhiễm COVID-19 có mặt tại nơi làm việc. Họ có thể tiếp tục làm việc, nhưng nếu có các triệu chứng, họ phải ở nhà (hoặc nếu đang làm việc, phải đi về nhà ngay lập tức) và nên liên lạc với cơ sở y tế của họ để đi xét nghiệm. Mọi người tại địa điểm làm việc phải tuân theo Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao của doanh nghiệp.

Nếu nơi làm việc là một "Môi trường có nhiều rủi ro", là nơi mà nhân viên có nhiều rủi ro tiếp xúc với COVID-19 do sự giao tiếp trực diện thường xuyên với cộng đồng và không thể duy trì khoảng cách an toàn với người khác tại nơi làm việc, thì các nhân viên này nên được xét nghiệm ít nhất một lần sau mỗi 30 ngày. Những nhân viên thuộc "Môi trường có nhiều rủi ro" này bao gồm, nhưng không chỉ có, nhân viên ứng phó đầu tiên, nhân viên tiệm thuốc, nhân viên dịch vụ thực phẩm, nhân viên giao hàng, nhân viên giao thông công cộng và nhân viên cửa hàng tạp hóa.

Nếu muốn, hãy cung cấp <>Lời khuyên chung về việc bị Phơi nhiễm với COVID-19 (Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog) cho tất cả nhân viên KHÔNG được xác định là người đã tiếp xúc gần gũi.

Bước thứ tư: Báo cáo (các) trường hợp nhiễm bệnh cho Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara

Nếu một trường hợp dương tính được xác định tại cơ sở của quý vị, thì quý vị phải điền đầy đủ biểu mẫu báo cáo trường hợp nhiễm và người tiếp xúc gần gũi tại nơi làm việc trên Cổng trực tuyến Báo cáo Trường hợp nhiễm và Người đã tiếp xúc gần gũi. Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế, các bản báo cáo phải,  chiếu theo luật pháp, được thực hiện trong vòng bốn giờ sau khi chủ nhân cơ sở biết được (các) trường hợp dương tính. Thông tin được cung cấp sẽ được giữ kín và không ảnh hưởng đến tình trạng di trú. Quý vị có thể cập nhật thông tin đã cung cấp nếu quý vị phát hiện thêm thông tin sau báo cáo ban đầu.

Ghi chú: Trách nhiệm pháp lý về việc báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng của quý vị sẽ bắt đầu ngay sau khi biết rằng một người tại nơi làm việc của quý vị đã nhận được kết quả dương tính qua xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Quý vị không thể tránh quy định báo cáo về người dương tính bằng cách cho người đó đi xét nghiệm lại, ngay cả khi kết quả của một hoặc nhiều lần xét nghiệm lại là âm tính. Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt không khuyến khích lặp lại việc xét nghiệm để xác nhận kết quả dương tính vì khả năng dương tính bị sai trong lần xét nghiệm đầu tiên rất thấp.

Bước thứ năm: Báo cáo mọi trường hợp nhập viện hoặc tử vong cho Văn phòng Cal/OSHA tại địa phương

Chủ Sở làm phải báo cáo các thương tích nghiêm trọng, bệnh tật hoặc tử vong xảy ra ở nơi làm việc hoặc có liên quan đến việc làm cho văn phòng Cal/OSHA địa phương ngay. Đối với COVID-19, điều này bao gồm các nhân viên nhập viện và tử vong, ngay cả khi không chắc chắn là có liên quan đến công việc hay không.

Bước thứ sáu: Đề nghị Khử trùng sau khi có một trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận tại nơi làm việc

Hãy đóng cửa những khu vực mà người bệnh đã đến trong vòng 48 giờ vừa qua cho đến khi đã làm sạch và khử trùng xong. Nếu có thể và an toàn, hãy mở cửa ra vào và cửa sổ thông với bên ngoài và sử dụng quạt thông gió để tăng việc lưu thông không khí trong khu vực đó. Đợi 24 giờ hoặc theo thời gian thuận tiện trước khi bắt đầu làm sạch và khử trùng. Sử dụng chất tẩy rửa được EPA chứng nhận, làm sạch và khử trùng tất cả các khu vực mà người bệnh sử dụng, bao gồm văn phòng, phòng tắm, khu vực chung, thiết bị điện tử dùng chung (như máy tính bảng, màn hình cảm ứng, bàn phím, đồ điều khiển máy từ xa và máy ATM), đặc biệt là các bề mặt thường xuyên được chạm vào.

Tiếp tục việc làm sạch thường lệ và khử trùng tất cả các khu vực thường được chạm vào suốt ngày dựa theo Hướng dẫn của CDC. Làm sạch các bề mặt và đồ vật có vết bẩn bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng. Dùng sản phẩm khử trùng được EPA chứng nhận và làm theo hướng dẫn trên nhãn để sử dụng đúng cách, để biết có cần dùng thêm PPE và bất kỳ cân nhắc đặc biệt nào khác khi sử dụng sản phẩm.

Bước thứ bảy: Phòng ngừa COVID-19 lây truyền tại nơi làm việc

Áp dụng quy định mang khăn che mặt một cách triệt để

Trong Tiểu Bang California, việc mang khăn che mặt là điều bắt buộc (CDPH, 2020). Mọi người đều được hướng dẫn lúc nào cũng phải mang khăn che mặt theo quy định của Tiểu Bang. 

Nhân viên không cần mang khăn che mặt trong khi ăn uống, khi không thể mang vì lý do sức khỏe, khi cần phải giao tiếp với người khiếm thính, hoặc người sẽ gặp rủi ro trong công việc khi mang khăn che mặt, như đã được chính quyền của địa phương, Tiểu Bang hay Liên Bang hoặc theo hướng dẫn về an toàn cho nơi làm việc xác định.

Khi thích hợp, bố trí lại nơi làm việc để có được các biện pháp giữ khoảng cách xã giao  hữu hiệu hơn

Hãy bố trí, giới hạn, hoặc đóng các khu vực chung để giữ khoảng cách an toàn. Các biện pháp đòi hỏi giữ khoảng cách an toàn tối thiểu được xác định trong Thể thức giữ khoảng cách xã giao. 

Một số biện pháp giữ khoảng cách xã giao đầu tiên và căn bản bao gồm:

 • Làm công việc từ xa một cách tối đa, dựa trên hình thức kinh doanh. Theo Lệnh này, các doanh nghiệp phải yêu cầu tất cả nhân viên làm việc ở nhà nếu công việc có thể làm được tại nhà. Một số doanh nghiệp được yêu cầu tạm ngừng tất cả các hoạt động tại cơ sở, ngoài các hoạt động căn bản tối thiểu (như giữ an ninh cho nơi làm việc và các hoạt động tạo điều kiện cho các nhân viên làm việc từ xa).
 • Đối với những người phải làm việc tại cơ sở, hãy giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người không sống cùng nhà với quý vị.
 • Cho mọi khu vực mở cho công chúng bên trong, hãy tuân thủ mọi giới hạn về số người hiện hành. Hãy xem lại bản Kế hoạch mở cửa kinh tế an toàn và mọi Hướng dẫn ngành nghề của Tiểu Bang để xác định xem có giới hạn về số người nào áp dụng cho cơ sở của quý vị hay không. Xem lại Chỉ thị bắt buộc về giới hạn số người của Quận Hạt, giải thích rõ ràng việc áp dụng giới hạn về số người của Tiểu Bang và bao gồm các yêu cầu về biển báo.
 • Bàn làm việc và không gian làm việc nên cách nhau ít nhất sáu feet và được bố trí hướng về cùng một hướng thay vì đối diện nhau.
 • Bàn làm việc/khu vực làm việc chung nên được khử trùng giữa mỗi ca.
 • Nên hạn chế và tránh sử dụng các khu vực chung (như phòng hội nghị, quán ăn "cafeteria" và phòng nghỉ). Nhân viên nên nghỉ giải lao ở bên ngoài trời khi có thể, và nên được khuyến khích ăn bữa bên ngoài trời hoặc tại bàn của họ.
 • Thay vào đó, khuyến khích dùng bữa ngoài trời, một mình trong xe hoặc một mình tại bàn làm việc.
 • Nếu các khu vực chung này được sử dụng, thì hãy đưa ra thêm hạn chế về số nhân viên trong các khu vực kín để có được khoảng cách ít nhất sáu feet giữa mọi người trong khu vực đó.
 • Làm chênh lệch giờ nghỉ của nhân viên, trong lúc vẫn tuân thủ các luật về tiền lương và giờ làm, để họ có thể duy trì đủ khoảng cách với nhau.
 • Bỏ tất cả các cuộc họp trực diện không cần thiết và tổ chức các cuộc họp trực tuyến mỗi khi có thể; nếu phải có các cuộc họp trực tiếp, hãy sắp xếp để có đủ khoảng cách giữa mọi người.

Tích cực khuyến khích việc tuân thủ các biện pháp giữ vệ sinh

Tích cực khuyến khích tất cả mọi người gia tăng các biện pháp giữ vệ sinh (rửa tay, tránh chạm vào mắt/mũi/miệng, che miệng khi ho và hắt hơi) và thường xuyên cho nhân viên ngừng làm việc để rửa tay. Cung cấp khăn giấy, nước khử trùng tay và khăn lau khử trùng tại nơi dễ lấy trong toàn bộ cơ sở. Chủ sở làm phải bảo đảm rằng máy khử trùng tay và thiết bị rửa tay luôn hoạt động và có đủ vật liệu.

In và niêm yết các bản hướng dẫn giữ vệ sinh ở mọi khu vực tại sở làm. Tài liệu để in có tại: https://covid19.sccgov.org/flyers-and-posters

Có các biện pháp làm sạch thường xuyên

Làm sạch
 • Xem bản "Làm sạch và khử trùng cơ sở của quý vi"̣ của CDC để biết các hướng dẫn cụ thể trong việc làm sạch và khử trùng khu vực trong nhà và ngoài trời.
 • Nếu các bề mặt bị bẩn, thì cần được làm sạch bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng và nước trước khi khử trùng.
 • Tất cả các nhân viên phải rửa tay thường xuyên và được phép ngừng làm việc thường xuyên để rửa tay.
Khử trùng
 • Chủ sở làm nên bảo đảm rằng việc khử trùng thường xuyên theo lịch trình sẽ được thực hiện bằng một trong những chất sau đây:
 • Thường xuyên làm sạch và khử trùng các vật dụng thường xuyên được chạm vào (tay nắm cửa, tay vịn, công tắc đèn, điện thoại, bàn phím, v.v.) suốt cả ngày.
Các đề nghị thêm
 • Cung cấp khăn lau dùng một lần để các bề mặt thường được sử dụng (ví dụ tay nắm cửa, bàn phím, đồ điều khiển máy từ xa, bàn làm việc, dụng cụ và thiết bị làm việc khác) có thể được nhân viên lau sạch trước mỗi lần sử dụng.
 • Ngăn nhân viên sử dụng điện thoại, bàn làm việc, văn phòng hoặc các công cụ và thiết bị làm việc khác của các đồng nghiệp khi có thể. Nếu cần thiết, làm sạch và khử trùng trước và sau khi sử dụng.
Bảo đảm việc tuân thủ nghiêm nhặt các thể thức giữ khoảng cách xã giao và các chỉ thị cụ thể theo ngành nghề

Tất cả các doanh nghiệp phải dùng mẫu đơn trực tuyến để hoàn tất và áp dụng Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao và nộp bản này cho Quận Hạt.

Thường xuyên xem lại Thể thức dành cho các cơ sở của quý vị để xác định xem có nên cập nhật bất kỳ biện pháp nào để tăng cường an toàn tại nơi làm việc hay không. Bảo đảm rằng tất cả các nhân viên đều được huấn luyện đúng cách về Thể thức và rằng các biện pháp của Thể thức phải được áp dụng và tuân theo một cách nghiêm ngặt.

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn về Hệ thống Thông gió và Lọc không khí (COVID-19) – PDF

Tại sao điều quan trọng là phải thông gió cho không gian trong nhà?

Không gian chung trong nhà làm tăng rủi ro lây truyền COVID-19 rất nhiều. Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy COVID-19 chủ yếu lây lan qua các giọt dịch lớn từ hơi thở cũng như các hạt bụi nhỏ khi thở ra được gọi là khí dung, và chúng có thể tồn tại ở không gian trong nhà trong thời gian dài, đặc biệt nếu không gian bị kín và thông gió kém. Rủi ro lây truyền COVID-19 cũng gia tăng nhiều hơn khi mọi người cởi bỏ khăn che mặt (kể cả khi ăn hoặc uống) và rủi ro này tăng lên khi mỗi người từ các gia đình riêng biệt dùng chung một khu vực trong nhà.

Điều an toàn nhất là tránh tụ tập với người không sống cùng một nhà với quý vị. Và sinh hoạt ngoài trời - nơi gió và ánh sáng mặt trời có thể phân tán các hạt và khử hoạt siêu vi khuẩn - sẽ là điều an toàn hơn so với trong nhà, đặc biệt khi sinh hoạt đó cần quý vị gỡ khăn che mặt ra.

Nếu các sinh hoạt phải diễn ra tại không gian chung trong nhà, việc quản lý không khí trong nhà sẽ không loại bỏ rủi ro lây truyền COVID-19 nhưng có thể làm giảm rất nhiều, đặc biệt là khi kết hợp với các biện pháp phòng ngừa an toàn khác (như sử dụng khăn che mặt, giới hạn số người trong không gian đó và giữ khoảng cách với nhau). Như đã được cho biết bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) trong bản tóm tắt khoa học về sự lây truyền virus corona trong không khí, “việc thông gió và tránh địa điểm trong nhà có đông người đặc biệt thích hợp cho các không gian kín, nơi các trường hợp có thể làm tăng nồng độ các giọt dịch nhỏ và các phần tử mang siêu vi khuẩn lây nhiễm lơ lửng trong không khí".

Nói chung, quý vị có càng có nhiều người ở trong môi trường trong nhà, thì cần tăng cường lưu thông không khí trong lành từ ngoài trời để làm loãng các hạt trong không khí nhiều hơn. Đưa không khí trong lành vào các khu vực có số người đông nhất trong các tòa nhà của quý vị. Ở những khu vực mà quý vị không thể tăng cường không khí ngoài trời, hãy giảm số người xuống hơn nữa, cho mọi người cách xa nhau hơn 6 feet, và thực hiện các biện pháp khác để cải thiện hệ thống thông gió và lọc không khí.

Ai nên làm theo hướng dẫn này?

Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, văn phòng, trường học, nhà hàng, các tổ chức tín ngưỡng và các ngành khác không thuộc y tế trong việc xác định các bước chung để cải thiện hệ thống thông gió trong những nơi trong nhà và giảm rủi ro lây truyền. Các cơ sở y tế phải tuân theo Kế hoạch Phòng ngừa và Kiểm soát Nhiễm trùng của họ và các yêu cầu y tế cụ thể khác.

Cơ sở của tôi nên làm những gì để cải thiện hệ thống thông gió và lọc không khí?

Làm các điều sau để cải thiện không khí trong nhà tại cơ sở của quý vị và giảm rủi ro lây truyền siêu vi khuẩn corona trong không khí từ xa:

 1. Yêu cầu sử dụng khăn che mặt- Khăn che mặt có thể giúp giảm tới 50% rủi ro lây truyền bệnh trong môi trường trong nhà. Hầu hết mọi người đều phải mang khăn che mặt khi ở trong các không gian chung trong nhà. Có hệ thống thông gió và lọc không khí tốt đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở trong nhà như nhà hàng, nơi mọi người phải tạm thời tháo khăn che mặt để có các sinh hoạt như ăn uống. Lưu ý rằng tấm nhựa che mặt chưa được chứng minh là có tác dụng bảo vệ để khỏi hít phải dung khí và không thể thay thế cho khăn che mặt. Tấm nhựa che mặt có thể được sử dụng bên ngoài khăn che mặt, nhưng không thay cho khăn che mặt.
 1. Tăng trao đổi không khí ngoài trời - Tăng ưu thông không khí ngoài trời là một trong những cách đơn giản nhất để làm giảm lây truyền COVID-19, miễn là làm như vậy không gây ra nhiều rủi ro về an toàn hoặc sức khỏe hơn cho ai sử dụng cơ sở đó.
 • Mở cửa ra vào và cửa sổđể tăng lưu thông không khí trong lành khi các điều kiện về môi trường, của tòa nhà và an toàn cho phép. Tính việc sửa đổi cơ sở của quý vị để làm cho cửa ra vào và cửa sổ mở được an toàn và khả thi: như thay thế các cửa sổ không mở được bằng các cửa sổ dễ dàng mở hoặc gắn tấm che bằng lưới hoặc khung chắn có các thanh sắt. Nếu tòa nhà của quý vị cũng có hệ thống thông gió cơ học, hãy đánh giá tác động của cửa sổ/cửa ra vào được mở theo bước #3 dưới đây.
 • Nên sử dụng quạt di động để tăng công hiệu của cửa sổ và cửa ra vào được mở. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, hãy cẩn thận đặt quạt không hướng về mọi người đang ở trong nhà và tránh thổi không khí từ người này sang người khác (do điều này có thể lây lan siêu vi khuẩn). Thay vào đó, hãy đặt quạt gần cửa ra vào và cửa sổ để hút hoặc thổi không khí từ bên trong cơ sở ra bên ngoài, thay vì thổi không khí vào bên trong. Tạo hướng cho luồng không khí để chuyển động của trong nhà ra bên ngoài.
 1. Nâng cấp hệ thống thông gió cơ học hiện có - Nếu cơ sở của quý vị có sẵn hệ thống Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa không khí (HVAC), hãy nhờ chuyên gia HVAC có kinh nghiệm đánh giá để bảo đảm hệ thống này hoạt động bình thường và nên thực hiện việc nâng cấp phù hợp và khả thi. Việc nâng cấp này có thể làm tăng lưu thông không khí bên ngoài và cũng loại bỏ khí dung thông qua quy trình lọc. Nên nâng cấp hiệu suất của bộ lọc cơ học của hệ thống lên hiệu suất cao nhất tương thích với hệ thống xử lý không khí và giá bộ lọc hiện đang được lắp đặt; lý tưởng, hiệu suất của bộ lọc phải là MERV 13 trở lên. Thường xuyên kiểm tra các hệ thống xử lý không khí và bộ lọc để chắc chắn chúng hoạt động bình thường, và các bộ lọc được lắp đặt một cách thích hợp, được bảo quản và trong thời hạn còn sử dụng được. Nên áp dụng các nguyên tắc thông gió và lọc không khí bổ sung này nếu thích hợp với hệ thống của quý vị:
 2. Tăng tỷ lệ không khí ngoài trời đi thông qua hệ thống HVAC, điều chỉnh lại hoặc ghi đè bộ giảm chấn tuần hoàn (“bộ phận tiết kiệm”).
 3. Cố gắng giữ độ ẩm từ 40% đến 60%.
 4. Chạy hệ thống xử lý không khí trong nhiều giờ hơn, kể cả trước và sau khi không gian có người sử dụng.
 5. Bịt các cạnh của bộ lọc để hạn chế không khí thông qua ngoài dự tính.
 6. Tắt các điều khiển thông gió theo nhu cầu (DCV) làm giảm nguồn không khí dựa trên nhiệt độ hoặc số lượng người, và bảo quản các hệ thống tăng cường nguồn không khí trong lành.
 7. Gia tăng tổng số lượng luồng không khí cho các không gian đang có người, nếu có thể.
 8. Liên tục bảo quản hệ thống HVAC theo định kỳ ở tất cả các khu vực, nhưng đặc biệt là các phòng nhỏ hơn có quạt thông gió, chẳng hạn như phòng vệ sinh, phòng giặt và nhà bếp.
 9. Giám sát hiệu suất của hệ thống bằng cách đo mức thông gió trực tiếp, khi có thể. Chủ sở hữu/người vận hành tòa nhà có thể xem xét các thành phần cụ thể như tốc độ dòng khí (không khí ngoài trời so với không khí tuần hoàn) và sự chênh lệch áp suất giữa các khu vực có nguy cơ cao hơn (ví dụ: phòng vệ sinh và khu vực ăn uống) và các khu vực khác.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Hướng dẫn mở lại tòa nhà ngày 5 tháng 10 năm 2020 của American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

 1. Cài đặt Máy làm sạch không khí Di động - Có thể mua và sử dụng nhiều loại máy làm sạch không khí di động, thường được gọi là bộ lọc HEPA trong các không gian trong nhà để loại bỏ các hạt nhỏ trong không khí ở mức cao hơn. Nên sử dụng các bộ lọc này ở những nơi không có hoặc thông gió ngoài trời kém, không có hệ thống HVAC hoặc khi việc nâng cấp lên hệ thống HVAC không khả thi. Chúng có nhiều kích cỡ, tính năng và giá cả. Quý vị nên mua các đơn vị được chứng nhận về khí thải ozone và an toàn điện bởi California Air Resources Board (CARB), và tránh các máy làm sạch không khí tạo ozone. Đồng thời chắc chắn thiết bị có kích thước phù hợp với căn phòng được sử dụng bằng cách sử dụng các phương pháp như Tỷ lệ phân phối không khí sạch (CADR).
 2. Càc cân nhắc khàc
 • Tổ chức các sinh hoạt trong nhà ở các phòng lớn có trần cao, tạo thêm không gian để các hạt từ hơi thở có thể phân tán. Kiểm soát số người vào phòng.
 • Đặt quạt trần để hút không khí lên trên, thay vì đẩy xuống phía người trong phòng.
 • Khi thích hợp, hãy lắp đặt hệ thống chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím (UVGI) được thiết kế và triển khai thích hợp để khử hoạt các hạt virus trong không khí.
 • Lưu ý rằng các biện pháp thông gió và lọc không khí cũng áp dụng cho các lều kín được thiết lập cho các sự kiện hoặc doanh nghiệp. Mở các mặt của lều càng nhiều càng tốt để tăng cường trao đổi không khí ngoài trời, và lưu ý rằng các lều đóng kín hai mặt trở lên sẽ đủ tiêu chuẩn là không gian trong nhà theo Lệnh của Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt.

Tham khảo ý kiến của Chuyên gia HVAC

Thông tin trong hướng dẫn này dành cho đối tượng chung, là những người có thể có thắc mắc về chất lượng không khí trong các tòa nhà và các biện pháp giảm thiểu để giảm nguy cơ lây truyền virus corona trong không khí. Nhiều tòa nhà có hệ thống HVAC phức tạp và quý vị phải làm việc với chuyên gia HVAC để đánh giá hệ thống thông gió, lọc và làm sạch không khí của tòa nhà và xem xét việc nâng cấp và cải tiến phù hợp với hệ thống và không gian của quý vị.

Tài liệu bổ sung:

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ:

Thông gió bên trong các tòa nhà

Thông tin dành cho Chủ nhân cơ sở về Tòa nhà Văn phòng

Điều hành trường học trong COVID-19: Các cân nhắc của CDC  

Khói cháy rừng và COVID-19: Các câu hỏi thường gặp và nguồn thông tin dành cho các cố vấn về không khí và các chuyên gia sức khỏe môi trường khác

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE):

Các nguồn thông tin có sẵn của ASHRAE để giải quyết các mối quan tâm về COVID-19

Hướng dẫn Vận hành Tòa nhà trong Đại dịch COVID-19

Hướng dẫn C19 của ASHRAE về việc Mở cửa lại Trường học và Đại học  

Lực lượng đặc nhiệm về dịch bệnh của ASHRAE: Sẵn sàng xây dựng

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ:

Thông gió và Coronavirus (COVID-19)

Không khí ở trong nhà và Siêu vi khuẩn Corona (COVID-19)

Nguồn Thông tin Khoa học và Kỹ thuật liên quan đến Không khí trong nhà và Siêu vi khuẩn Corona (COVID-19)

Hướng dẫn về Máy làm sạch Không khí trong Nhà

Tổ chức Y tế Thế giới:

Hỏi Đáp: Thông gió và điều hòa không khí trong không gian công cộng và tòa nhà và COVID-19

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn thêm của Tiểu Bang và Liên Bang

Các cơ quan chính phủ sau đây đã soạn các hướng dẫn để giúp lập kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19.

Tiểu Bang California

Bộ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp - Cal OSHA

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh

Trở lại đầu trang ▲

Hỗ trợ và nguồn thông tin

Hỗ trợ và nguồn thông tin về tài trợ và hỗ trợ cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn do COVID-19.

Tìm vốn và nguồn trợ giúp cho ngành tiểu thương

 • Trên trang mạng SBA dành cho tiểu thương, có thông tin về nhiều chương trình trợ giúp tạm thời để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh nhỏ được CARES Act và các đạo luật sau đó ấn định.   
 • Trung tâm Phát triển Tiểu Thương Bắc California có thể giúp các tiểu thương điều hướng các nguồn trợ giúp và trả lời các câu hỏi về kinh doanh.
 • Tìm hiểu thêm về Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program), một khoản vay dành cho tiểu thương để giúp tiếp tục thuê mướn nhân viên trong cuộc khủng hoảng coronavirus (COVID-19). Thông tin thêm về Chương trình Bảo vệ Tiền lương có từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
 • IBank California có các khoản vay cho doanh nghiệp và khoản vay nhỏ với lãi suất thấp và được Tiểu Bang bảo đảm, dành cho những chủ nhân của doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi thảm họa trong vùng và cần các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng (credit line) cho vốn lưu động.
 • Chương trình California Capital Access Program (CalCAP) cho tiểu thương, khuyến khích các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cung cấp khoản vay cho các tiểu thương đang khó xin được vốn. Nếu quý vị sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và cần một khoản vay để khởi nghiệp, mở rộng hoặc để có vốn lưu động, quý vị có thể nhận được các điều khoản cho vay thuận lợi hơn từ tổ chức cho vay nếu khoản vay của quý vị được ghi danh vào Chương trình Dự phòng Tổn thất Khoản vay CalCAP (CalCAP Loan Loss Reserve Program) Danh sách các tổ chức cho vay trong chương trình có ở đây
 • Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc (Go-Biz) cung cấp thông tin về việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các tiểu thương trên khắp California.
 • Chương trình Tín dụng giữ chân Nhân viên: Bộ Tài chính và Sở Thuế Liên Bang đã đưa ra Chương trình Tín dụng giữ chân Nhân viên (Employee Retention Credit), được thiết lập để khuyến khích các doanh nghiệp giữ nhân viên trong bảng lương của họ. Khoản tín dụng thuế được hoàn lại là 50% của tối đa 10.000 đô la tiền lương được chủ sở làm hội đủ điều kiện đang có doanh nghiệp bị ảnh hưởng về tài chính vì COVID-19 trả cho nhân viên.
 • Ủy ban Tiểu thương & Doanh nhân của Thượng viện Hoa Kỳ đã soạn thảo bản Hướng dẫn về Đạo luật CARES Act cho Chủ nhân các tiểu thương để giúp điều hướng các nguồn trợ giúp được Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Đại dịch Coronavirus (CARES) đưa ra.
 • Những chủ nhân gặp khó khăn trong việc tìm và mua Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) không thuộc cấp y tế cho nhân viên của họ có thể sử dụng Safely Making California, một chương trình có sự hợp tác giữa Tiểu Bang, California Manufacturers & Technology Association và Autodesk. Safely Making California giúp kết nối các chủ nhân với các nhà sản xuất PPE không thuộc cấp y tế.
 • California Manufacturers & Technology Association (CMTA), Autodesk và Tiểu Bang California đã hợp tác để thiết lập Thị trường "Safely Making California”,  giúp lấp vào một khoảng trống quan trọng cho tất cả các lĩnh vực trong đại dịch COVID-19. Chương trình sẽ kết nối các nhà sản xuất của CMTA và các nhà sản xuất khác với các chủ nhân có nhu cầu mua Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) không thuộc cấp y tế.

Trách nhiệm thuế doanh thu và sử dụng (Tiểu Bang California) - Gia hạn và cứu trợ cho các tiểu thương phải đóng thuế

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2020, những tiểu thương phải nộp thuế (những người có dưới 5 triệu đô la trong doanh thu bị tính thuế) có thể tận dụng kế hoạch thanh toán miễn lãi trong 12 tháng cho tối đa 50.000 đô la trong khoản thuế doanh thu và sử dụng. Xem các chi tiết ở đây. Đơn ghi danh cho kế hoạch thanh toán có thể được thực hiện qua hệ thống dịch vụ trực tuyến của Cục Quản lý Thuế và Phí California. Các câu hỏi về chương trình này có thể được gửi đến Cục Quản lý Thuế và Phí (1-800-400-7115; Dịch vụ chuyển tiếp California: 711).

Các nguồn giúp đỡ dành cho công nhân viên

 • Cơ quan Lao động và Phát triển công nhân viên (Labor & Workforce Development Agency) đã biên soạn một nguồn thông tin về các chủ đề như việc nghỉ bệnh được trả lương, bảo hiểm tàn tật và thất nghiệp, hướng dẫn về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, và nguồn hỗ trợ cho chủ lao động. Sử dụng bản hướng dẫn trên trang mạng của họ để xác định điều gì là tốt nhất cho quý vị, gia đình và nơi làm việc của quý vị.
 • Bộ Lao Động Tiểu Bang California (en Español) liệt kê các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến các lựa chọn cho lúc tạm nghỉ việc, tiền bồi thường và lương bổng.
 • Sở Thất Nghiệp (Employment Development Department, "EDD") (en Español) cung cấp nhiều nguồn thông tin cho các chủ nhân có dự tính giảm giờ làm việc, hoặc có thể đóng cửa doanh nghiệp hoặc sa thải nhân viên vì COVID-19. Những chủ nhân gặp khó khăn vì COVID-19 cũng có thể yêu cầu EDD gia hạn tối đa 60 ngày để họ nộp báo cáo bảng lương của họ và/hoặc gửi thuế biên chế nhà nước mà không bị phạt hoặc tính lãi. Nếu có câu hỏi, chủ sở làm có thể gọi Trung tâm Hỗ trợ Người nộp thuế EDD theo số (888) 745-3886 (TTY: 1-800-547-9565).
 • Cục An Toàn và Lao Động của Tiểu Bang California đã soạn thảo thông tin về an toàn và sức khỏe trong sở làm để chủ hãng áp dụng nhằm bảo vệ cho nhân viên không nhiễm COVID-19 trong sở làm.
 • Ủy ban Cơ hội có Việc làm Bình đẳng (Equal Employment Opportunity Commission, "EEOC") đã cung cấp bản hướng dẫn liên quan đến việc tuân thủ ADA, khám sức khỏe, thông tin y tế được giữ kín, luật chống phân biệt đối xử và các vấn đề về việc làm khác liên quan đến COVID-19. Các doanh nghiệp nên làm việc với luật sư cho các thắc mắc về luật lao động vì Quận Hạt không thể tư vấn về luật pháp cho các vấn đề lao động có liên quan đến COVID-19 tại sở làm. 
 • Bộ Công bằng Lao động và Nhà cửa của California (DFEH) cũng có Hướng dẫn và Giúp đỡ cho COVID-19 dành cho các chủ sở làm và những nơi cung cấp chỗ ở.

Nhân viên của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng/Đơn xin trợ cấp thất nghiệp

 • Sở Thất Nghiệp EDD(en Español) cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho những ai bị ảnh hưởng vì COVID-19 tại California:
  • Bi bệnh hoặc phải cách ly: Nếu quý vị không thể làm việc vì bị nhiễm hoặc có tiếp xúc với COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm khuyết tật (Disability Insurance, "DI"). DI cung cấp các khoản trợ cấp ngắn hạn cho những công nhân viên đủ điều kiện đang bị mất toàn bộ hoặc một phần tiền lương vì đã không đi làm vì có bệnh.
  • Chăm sóc: Nếu không thể đi làm vì đang chăm sóc cho người thân bị bệnh hoặc tự cách ly vì nhiễm COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin Nghỉ việc vì lý do gia đình có trả lương (PFL). PFL có thể trả đến 8 tuần cho nhân viên nào hội đủ điều kiện bị mất một phần hoặc toàn phần lương vì cần nghỉ làm để chăm sóc cho thân nhân bị bệnh nặng.
 • Giảm giờ làm việc: Nếu chủ sở làm đã giảm số giờ làm việc của quý vị hoặc sở làm ngừng hoạt động vì COVID-19, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ("Unemployment Insurance, "UI"). UI cung cấp các khoản trợ cấp thay thế một phần tiền lương cho những công nhân viên bị mất việc hoặc bị cắt giảm giờ làm mà không do lỗi của họ.
 • OnwardCA là một sáng kiến tư của các công ty và tổ chức giúp đỡ cho công nhân viên của California bị mất việc vì COVID-19. OnwardCA cung cấp các dịch vụ cần thiết trong đời sống (như tiền bạc, nhu yếu phẩm, hoặc giữ trẻ), đào tạo công việc làm, và tìm công việc thích hợp.
 • Trang Công Nhân Viên-WorKers trên trang web COVID-19 của Tiểu Bang liệt kê thông tin về bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp cho người tự làm chủ kinh doanh và nhà thầu độc lập, v.v.
 • Biểu đồ này được Cơ quan Phát triễn Lao động & Lực lượng Lao động soạn thảo có liệt kê các phúc lợi mà công nhân viên bị ảnh hưởng của COVID-19 có thể được hưởng.
 • Có nhiều tờ Thông tin liên quan đến COVID-19 tại sở làm tại trang mạng Giúp Đỡ Pháp Lý Tại Sở Làm.

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn cho công nhân viên

Đối với những người làm việc bên ngoài nhà của họ trong thời gian có lệnh ở yên tại nhà, chúng tôi cung cấp các lời khuyên sau về cách làm giảm rủi ro lây nhiễm COVID-19 (bệnh coronavirus mới) cho quý vị và gia đình.

Khi đi làm:

 • If each of us wears a mask, everyone is protected. You can make yours using two or more layers of common fabric, like cotton.
  Đi một mình trong xe riêng là cách an toàn nhất để đi lại.
 • Chúng tôi cũng biết là không phải ai cũng có thể làm được. Nếu đi làm chung với người khác trong cùng xe, hãy mang khăn che mặt che kín miệng và mũi. (Hãy xem “Các câu hỏi thông thường FAQs về mang khăn che mặt để biết thêm thông tin về các loại khăn che mặt nào an toàn.) Khi có thể, hãy quay kiếng xe xuống
 • Nếu quý vị đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng, hãy mang khăn che mặt trong khi chờ xe và trong khi đi xe buýt hoặc xe lửa. Để được hướng dẫn thêm về quy định đối với việc dùng giao thông công cộng, xem VTA hoặc Caltrain.
 • Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay chưa được rửa sạch.
 • Nếu có thể, hãy mang theo một chai khử trùng tay cỡ nhỏ để dùng sau khi chạm vào các bề mặt như máy bán vé, lan can và cửa ra vào.

Khi ở nơi làm việc:

 • Rửa tay bằng xà phòng và nước ngay khi quý vị vừa đến sở làm và thường xuyên rửa tay mỗi khi có thể trong suốt ca làm. Rửa tay ít nhất 20 giây. Nếu không có phương tiện rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay có nồng độ cồn ít nhất 60%.
 • Mang khăn che miệng và mũi trong khi làm việc (chẳng hạn như khăn quấn đầu, khăn quàng cổ hoặc khăn vải tự chế). Đây là điều bắt buộc phải áp dụng.
 • Hãy giúp bảo đảm cho nơi làm việc của quý vị tuân theo Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao và các quy định khác. Nếu chủ sở làm của quý vị không tuân thủ các quy định hoạt động kinh doanh hoặc quy định của Thể thức giữ Khoảng cách Xã hội, hãy gọi cho Văn phòng Thực thi Luật Lao động của Hạt Santa Clara theo số 1-866-870-7725 để báo cáo việc vi phạm quy định của bản Thể thức.

Khi ở nhà:

 • Hãy rửa tay thật sạch hoặc dùng chất khử trùng tay ngay khi về đến nhà.
 • Che miệng/mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt bỏ khăn giấy đã sử dụ
 • Tránh dùng chung đồ dùng cá nhân như ly uống nước, dụng cụ ăn uống và khăn tắm với người khác.
 • Thường xuyên lau chùi các bề mặt thường được chạm vào như điện thoại, bàn phím, mặt quầy trong bếp, nhà vệ sinh, vòi nước, và tay nắm cử Các sản phẩm tẩy rửa tiêu chuẩn rất hiệu quả để chống lại COVID-19.

Lập kế hoạch cho trường hợp quý vị bị bệnh:

 • Lập kế hoạch để biết sẽ giải quyết nhu cầu thiết yếu của quý vị bằng cách nào nếu bị bệnh.
 • Luôn có sẵn nguồn thực phẩm để lâu được, đồ gia dụng, dụng cụ vệ sinh và thuốc men để quý vị có thể giảm thiểu số lần đến cửa hàng tạp hóa, tiệm thuốc và các địa điểm khác và gia tăng thời gian giữa các chuyến đi đó.
 • Xác định ai sẽ chịu trách nhiệm cho các việc như mua sắm tạp hóa và các việc thiết yếu khác nếu quý vị bị bệnh. Quý vị có ai trong nhà có thể giúp đỡ không? Quý vị có gia đình hoặc bạn thân nào có thể đưa hàng đến tận cửa không?

Dịch vụ hỗ trợ miễn phí:

 • Để được hỗ trợ về nhà ở, hãy gọi cho Trung tâm Joint Operations Center của Quận Hạt ở số 408-278-6420.
 • Để được hỗ trợ về thực phẩm, hãy gọi Second Harvest Food Bank ở số 1-800-984-3663.
 • Nếu quý vị không có bác sĩ gia đình, xin hãy gọi cho Chương trình Primary Care Access Program ở số 408-556-6605 để nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng của quý vị.
 • Để biết thông tin về dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong Quận Hạt, bao gồm thông tin về những ai nên đi xét nghiệm và địa điểm xét nghiệm, hãy vào trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt:  ww.sccgov.org/cv19testing.
 • Hãy nhớ rằng, việc được trợ giúp vì COVID-19 sẽ không làm giảm cơ hội quý vị được cư trú hoặc trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, xin hãy liên lạc để được giúp nếu thấy cần.
 • Để xem quý vị có đủ hội điều kiện cho chương trình và được trợ cấp một phần tiền lương quý vị đã mất do COVID-19 hay không, hãy vào trang mạng: sccfairworkplace.org hoặc gọi số 1-866-870-7725.
 • Nếu chủ sở làm của quý vị không tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh hoặc quy định của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao, hãy gọi cho Văn phòng Thực thi Luật Lao động của Hạt Santa Clara theo số 1-866-870-7725 để báo cáo việc vi phạm các quy định của bản Thể thức.

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn cho khách hàng

Before you go do not forget to bring your hand sanitizer bottle, two face coverings and a paper bag to store the face coverings

Khách hàng nên ghi nhớ các hướng dẫn sau đây khi đến các cơ sở kinh doanh:

 • Khách hàng phải mang khăn che mặt theo Quy định về khăn che mặt của Tiểu Bang. Lưu ý: Trẻ nhỏ dưới hai tuổi, những người không nên mang vì lý do sức khỏe, hoặc để giao tiếp với người khiếm thính thì không bắt buộc phải mang khăn che mặt.
 • Khi có thể thì khách hàng phải duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với nhân viên và khách hàng khác.
 • Kiểm tra để biết chắc là doanh nghiệp đã niêm yết bản SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 và bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao tại mỗi lối vào công cộng của cơ sở.
 • Tránh sử dụng các chỗ ngồi công cộng.
Two different groups of people dine at least 6 feet apart while a server wearing a face covering walks to greet them

Nếu doanh nghiệp nào không tuân thủ các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao bắt buộc, quý vị có thể báo cáo những vi phạm của họ tại www.scccovidconcerns.org.

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về sự an toàn của khách hàng trong đợt bùng phát bệnh coronavirus, vui lòng xem ở đây.

 

Khách hàng nên nhìn thấy gì tại mỗi doanh nghiệp? (PDF)  

TẤT CẢ các doanh nghiệp được phép mở sẽ phải tuân theo các quy tắc của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt để bảo đảm nhân viên và khách hàng của họ được an toàn không nhiễm COVID-19 ở mức cao nhất. Đây là những gì quý vị nên thấy tại mọi doanh nghiệp mở cửa trong Hạt Santa Clara:

1. TẤT CẢ KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN ĐỀU MANG KHĂN CHE MẶT

 • Nhân viên phải mangđeo khăn che mặt (trừ khi điều này không an toàn cho họ hoặc khi đang nói chuyện với người khiếm thính).
 • Khách hàng trên 2 tuổi cũng phải mang khăn che mặt và doanh nghiệp nên cấm những khách hàng không có khăn che mặt vào, trừ khi khách hàng đó không thể mang vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật.

2. ​MỌI NGƯỜI GIỮ KHOẢNG CÁCH ÍT NHẤT 6 FEET VỚI NHAU

 • Cơ sở kinh doanh không được có nhiều người. Lúc nào các doanh nghiệp cũng phải giới hạn số khách hàng và nhân viên ở trong cơ sở để mọi người có thể giữ khoảng cách 6 feet với nhau.
 • Quý vị cũng sẽ thấy những thứ như băng dán trên sàn để đánh dấu khoảng cách 6 feet cho khách đứng xếp hàng, ghế và băng ghế có dây băng chắn xung quanh hoặc biển báo cấm khách sử dụng. Nhân viên không nên tụ tập gần nhau trong khi họ làm việc.

3. ​CÓ SẴN PHƯƠNG TIỆN RỬA TAY HOẶC NƯỚC KHỬ TRÙNG TAY CHO KHÁCH HÀNG

 • Có sẵn chất khử trùng tay hoặc xà phòng và nước để khách hàng và nhân viên của doanh nghiệp có thể làm sạch tay.

4. ​BÍCH CHƯƠNG GIẢI THÍCH CÁC QUY TẮC AN TOÀN CHỐNG COVID-19

 • Ở lối vào, quý vị sẽ thấy tờ có dấu hiệu SĂN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 và bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao nhìn như sau:
   
  COVID-19 business signs
 • Quý vị cũng nên xem các tấm biển có thông tin về quy định giữ khoảng cách an toàn, mang khăn che mặt và các quy định giữ sức khỏe và vệ sinh như sau:
   
  COVID-19 business posters
 • Vi phạm: Nếu quý vị nghĩ là một doanh nghiệp nào đã vi phạm các quy định này hoặc các quy định khác liên quan đến việc phòng ngừa COVID-19, vui lòng báo cáo về doanh nghiệp đó tại www.scccovidconcerns.org.

Trở lại đầu trang ▲

Khiếu nại về vi phạm

Nếu quý vị thấy doanh nghiệp hoặc tổ chức nào có lẽ đã vi phạm Lệnh này và gây nguy hiểm cho công chúng hoặc nhân viên, quý vị có thể báo cho Quận Hạt tại www.scccovidconcerns.org. Các công nhân viên, tình nguyện viên và những nhân viên khác lo ngại về việc người chủ của họ đã vi phạm Lệnh này cũng có thể liên lạc với Đường dây Tư vấn của Văn phòng Thực thi Luật Lao động Quận Hạt ở số 1-866-870-7725 để hỏi chuyện trực tiếp với nhân viên văn phòng về các băn khoăn của họ. Nhân viên Đường dây Tư vấn luôn sẵn sàng đáp lại các câu hỏi và thắc mắc của cộng đồng bằng tiếng Anh, Español, Tiếng Việt, 中文 và Tagalog.

Lệnh của Sở Y Tế Công Cộng là một Lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh từ Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt và Tiểu Bang. Việc vi phạm Lệnh này có thể dẫn đến hình phạt tiền, bỏ tù hoặc cả hai.

Trở lại đầu trang ▲

Liên lạc với c​húng tôi

Contact us by email or by phone

Vui lòng xem lại Trang câu hỏi thường gặp cho doanh nghiệp. Nếu quý vị có thêm câu hỏi không được giải đáp trong bản Câu hỏi thường gặp "FAQs" hoặc muốn góp ý với chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu đơn bên dưới hoặc gọi cho Trung Tâm Nhận Điện Thoại về COVID-19 cho Doanh nghiệp ở số (408) 961-5500, thứ Hai - thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, về mọi thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp hoặc nơi làm việc của quý vị.

​​

Đặt câu hỏi hoặc chia sẻ mối quan tâm

Name

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.